PSIHODIJAGNOSTIKA

 

 

CEPK - Osnovan u okviru Pravnih i poslovnih akademskih studija, dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada, nudi različite vidove usluga, usmerenih na rast i razvoj pojedinca i organizacija

 

 

 Psihološka dijagnostika

 

Zašto angažovati psihologa za poslove psihodijagnostike?

 

Zato što su danas aktivnosti:

 

  • profesionalne selekcije (koga primiti na posao),

  • profesionalne orijentacija (za koje zanimanje imam lične potencijale i motivaciju),

  • dijagnoza potencijala (koje su moje jake, a koje slabe strane;

  • neophodna saznanja za razvoj lične karijere) i problema pojedinca,

nezamislive bez objektivnih pokazatelja koje dobijamo, između ostalog, primenom psiholoških testova i stručnim nalazima psihologa.  

 

Sve ove usluge pružaju vrhunski stručnjaci u oblasti psihodijagnostike na čelu sa Prof. dr Vesnom Gojković.

 

 Profesionalna selekcija

 

Vršimo profesionalnu selekciju prilagoženu vašim potrebama:

  • Profesionalna selekcija uključuje sve faze izbora kandidata i sprovodi se po najsavremenijim metodama.

  • Sprovode je stručnjaci iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, psihološkog konsaltinga u organizacijama
    u saradnji sa menadžerima iz vaših kompanija.

OSNOVNE INFORMACIJE
Intervecije za unapređenje poslovanja organizacije
Psihološko savetovanje i intervencije
PSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
Mala škola za decu, roditelje i nastavnike
aktuelna dešavanja
- prijave
KONTAKT

AKREDITACIJE

e-LEARN 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt