CEPK katalog - 2014. 

 
     ●   Psihološke intervencije za ozdravljenje organizacije
   

     ●   Psihološko savetovanje i intervencije


   
    ●   Psihološka dijagnostika


   
    ●   Mala škola za decu, roditelje i nastavnike

 


 

CEPK osmišljava radionice, istraživanja i pruža konsalting usluge
na osnovu Vaših iskazanih potreba i želja - pozovite nas na razgovor!


telefon:  063 171 4443

          e-mail:  cepk@fpps.edu.rs

 

 


Sadržaj:
 

       ●   Ukratko o nama

       ●   Intervencije za unapređenje poslovanja organizacije

                ●   Donošenje odluka

                ●   Efikasna komunikacija               

       ●   Psihološko savetovanje i intervencije

                ●   Upravljanje vremenom

                ●   Upravljanje timom

                ●   Upravljanje sobom

                ●   Upravljanje stresom

       ●   Mala škola za decu, roditelje i nastavnike

                ●   Komunikacija za prave mame i tate

 

 

Centar za psihološku edukaciju i konsalting - CEPK, osnovan u okviru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada, nudi različite vidove usluga, usmerenih na rast i razvoj pojedinca i organizacija:

 

Psihološke intervencije za unapređenje poslovanja organizacije

 

Stručni tim CEPK-a čine eksperti iz oblasti psihologije organizacije. Moć psiholoških intervencija proizilazi iz činjenice da: Organizaciju čine ljudi! Razvijene zemlje su shvatile i uveliko koriste u svom poslovanju saznanja psihologije. Rekli bismo savremeno poslovanje zasniva se, između ostalog, na primenjenoj psihologiji. Današnje poslovanje ne dozvoljva strategije zasnovane na pokušajima i pogreškama. Zašto? Ove nekontrolisane strategije puno koštaju i imaju nesagledive negativne posledice. Stučno vođena edukacija i intervencija u oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvoja organizacije, povećava verovatnoću pronalaženja pravih rešenja. 

Za potrebe kompanija i zaposlenih kreirali smo pakete različitih usluga u cilju ozdravljenja i razvoja organizacije i to:

  • Edukativne programe - sadržaji se prilagođavaju potrebama kompanije i zainteresovanih učesnika

  • Istraživanja motivacije, kulture, vrednosti....unutar organizacija kao sagledavanja potencijala i svesti zaposlenih - Prvo moramo upoznati potencijale zaposlenih kako bi ih mogli dalje razvijati u željenom pravcu!

  • Dijagnostiku problema organizacije sa stanovišta ljudskih resursa

  • Učešće u kreiranju pravne regulative koja mora da se zasniva na ljudskim potencijalima organizacije (analiza posla, sistem nagrađivanja, kodeks ponašanja, struktuiranje organizacije...)

  • Konsalting usluge za arhitektonska rešenja poslovnog prostora (mesto, raspored sedenja, osvetljenje, kako prostor otvara ili zatvara kanale komunikacije ...).

Rukovodioci stručnog tima su prof.dr Mirjana Franceško i prof.dr Dobrila Vujić, autorke većeg broja knjiga iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvoja organizacije. Osnivači studija Poslovne psihologije, na kojima se obrazuju budući eksperti u ovim oblastima. U toku svog rada sprovele su preko 400 edukatinih seminara i radionica u veoma uspešnim kompanijama u zamlji i inostranstvu. Učestvuju u većem broju projekata usmerenih na dizajniranju strukture uspešnih kompanija. Kreiraju programe u zavisnosti od potreba organizacije.

 

Psihološko savetovanje i intervencije

 

Psihološko savetovanje i intervencije odnose se na primenu psihoterapije u ostvarivanju i održavanje uspeha u poslu i unapredjenju mentalnog zdravlja. To je savremen i efikasan pristup u postizanju i održavanju ličnih potencijala. Upućujemo zainteresovane na inicijalnu informaciju o ponudi pet paketa seminara

  1. Upravljanje vremenom;

  2. Upravljanjem timom;

  3. Upravljanje sobom;

  4. Upravljanje stresom;

  5. Posebno dizajnirana podrška u skladu sa posebnim potrebama korisnika, u saradnji sa vrhunskim stručnjacima na čelu sa prof. dr Vesnom Petrović, vrsnim psihoterapeutom koja je u poslednjih deset godina pružala podršku za različite organizacije, kao što su IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ), ICRC (International Committee of the Red Cross), IRD ( International Relief & Development ) i druge.

Takođe postoji mogućnost savetodavnog i psihoterapijskog rada sa pojedincima. Bilo da pojedinci imaju neku teškoću koju hoće da prevladaju ili potrebu da unaprede svoje mogućnosti i talente i/ili kvalitet života, da razviju neku od socijalnih i komunikacionih veština, tim za psihološko savetovanje i intervencije im i u tom pogledu nudi svoje znanje, iskustvo i kvalitetne usluge.

 

Psihološka dijagnostika

 

Zašto angažovati psihologa za poslove psihodijagnostike?

 

Zato što su danas aktivnosti: profesionalne selekcije (koga primiti na posao), profesionalne orijentacija (za koje zanimanje imam lične potencijale i motivaciju), dijagnoza potencijala (koje su moje jake, a koje slabe strane; neophodna saznanja za razvoj lične karijere) i problema pojedinca, nezamislive bez objektivnih pokazatelja koje dobijamo, između ostalog, primenom psiholoških testova i stručnim nalazima psihologa. Sve ove usluge pružaju vrhunski stručnjaci u oblasti psihodijagnostike na čelu sa prof. dr Vesnom Gojković.

 

Mala statistička škola

 

U našoj Maloj školi statistike ćete ovladati osnovnim i naprednim statističkim veštinama korišćenjem relevantnih programa. Stečeno znanje možete primeniti u biznisu, industriji, medicini, marketingu, ispitivanju tržišta, ličnom usavršavanju u korišćenju statističkih paketa. Bilo gde da radite, statistiku možete primeniti, kao bi dobili objektivne pokazatelje na kojima možete bazirati svoje poslovne odluke. Na čelu naše tima je doc. dr Jasmina Nedeljković, vrhunski stručnjak u oblasti statistike i metodologije.
 

OSNOVNE INFORMACIJE
Intervecije za unapređenje poslovanja organizacije
Psihološko savetovanje i intervencije
PSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
Mala škola za decu, roditelje i nastavnike
aktuelna dešavanja
- prijave
KONTAKT

AKREDITACIJE

e-LEARN 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt