Psihološko savetovanje i intervencije


 

      I - Uvod u integrativnu terapiju

 

Edukacija je namenjena psiholozima, doktorima medicine, socijalnim radnicima i svim osobama koje se bave humanističkim poslovima.

Šta polaznici dobijaju: Omogućava upoznavanje sa integrativnom psihoterapijom koristeći model razvoja međuljudskih odnosa (i inspiriše polaznike).

 • Preverbalna i verbalna manifestacija kreativnog prilagođavanja.
 • Uticaj skripta na interpersonalne odnose: ponavljanje ili popravljanje.
 • Uloga terapeuta: Korišćenje tehnika i korišćenje selfa.

   

Trening vodi: Professor, Dr. Kenneth Evans (D.Psych; P.G. Dip Soc Admin; BSc; Dip G.P.T.I; Dip Scpti; FRSA; FEAIP), psihoterapeut i psihoterapeutski trener i supervizor preko 30 godina, autor nekoliko knjiga na temu psihoterapije, supervizije i istraživanja. Član RSA, UKCP, ECPS...

Metod izvođenja: Didaktičko predavanje, eksperimentalno učenje i personalni razvoj

Trajanje edukacije: Tri dana, po četiri bloka od 90 minuta sa pauzom za ručak.
                               

                                Mesto održavanja
:   Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić,
                                                                      Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 76

                               Veličina grupe:  do 50 polaznika

                                Cena edukacije: 120 € (u din. protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) po učesniku za sva tri dana

prijava                

                              
                              Napomena:

                             
Studentima na Master studijama Psihoterapije na Fakultetu za pravne i poslovne studije,
                              sati ove radionice se priznaju kao bodovi za praktični seminarski rad na predmetu Psihoterapijske škole i pravci.

 

 

       II - Upravljanje vremenom u trajanju od 14 časova

 

Pobedite preopterećenost poslom, budite efikasni!

 

Šta: Da bismo postigli više uz isti napor, trebalo bi da se fokusiramo na NAČIN na koji radimo.

 

Upravljanje vremenom je veština od suštinskog značaja koja nam pomaže da svoj rad i postignuće držimo pod kontrolom. Ova veština nam u isto vreme pomaže da stres smanjimo na minimum.

 

U okviru ovog kursa mogu se usavršiti ili naučiti veštine upravljanja vremenom.
Pomenute veštine se odnose na jednostavne, praktične tehnike koje su pomogle vodećim ljudima u biznisu, sportu i javnim službama da u svojoj karijeri postignu upravo ono što su želeli.

 

Više od 10 veština koje možete naučiti u okviru ovog kursa mogu Vam pomoći da postanete veoma efikasni, pokazujući Vam kako da identifikujete i fokusirate se na aktivnosti koje Vam bogato uzvraćaju. Ponašajući se na taj način, štedite svoje vreme, i pomažete sebi radeći mudrije, a ne teže. Osim već pomenutog, te iste tehnike ći Vam pomoći da savladate ili izbegnete preopterećenost poslom , što predstavlja jedan od ključnih izvora stresa.

Ono na šta ovaj kurs posebno stavlja akcenat jeste fokus na prioritete i njihov izbor, kao i resurse koji odredjuju postizanje ciljeva. Posebno izdvajamo ove dve oblasti zato što su od izuzetne važnosti kada je korišćenje ili upravljanje vremenom u pitanju.

 

Ključne teme koje su obuhvaćene ovim kursom su :

 • Prioriteti

 • Planiranje vremena i pravljenje rasporeda

 • Izazovi upravljanja vremenom i njihovo prevladavanje

 • Centriranje i fokusiranje

 • Lična motivacija

Nakon ovog kursa učesnici će biti osposobljeni da:

 • primene veštine i tehnike za bolje korišćenje vremena

 • iskuse zadovoljstvo vladanja svojim vremenom

 • postignu bolji doživljaj samoefikasnosti i uspešnosti

 • smanje nivo stresa na poslu i u svom privatnom životu

 • postignu veci stepen samopostovanja

Kome je kurs namenjen: Svima onima kojima nedostaje svakoga dana po nekoliko sati. Znajući da je te sate nemoguće dobiti, ovaj kurs će pomoći da umesto više, radimo mudrije.
To znači da radimo fokusiranije i efikasnije.

 

Ko: Kurs vodi Prof dr Vesna Petrović, licencirani psihoterapeut

 

Minimalna i maksimalna veličina grupe: od 10 do 20 polaznika

 

Cena kursa: 20.000 dinara po osobi.

 

 

 

      III - Upravljanje timom u trajanju od 14 časova

 

Ojačajte svoj tim pouzdanjem i visokim postignućem !

 

Razvoj efikasnog tima: korišćenje snaga za unapredjenje angažovanja, učinka i zadovoljstva

 

Šta: Razvoj efikasnog tima: korišćenje snaga kako bi se poboljšalo angažovanje, učinak i zadovoljstvo u timu u okviru 14-to časovnog kursa dizajniranog za menadzere, direktore, rukovodioce, konsultante ili za bilo koga ko radi sa timom i želi da koristi snage karaktera za bolje razumevanje grupnih snaga, oblasti koje teba unaprediti i sveukupno funkcionisanje. Istraživanje medjuigre karakternih snaga koje postoje u Vašem timu mogu pomoći da se stvori sinergija, pozitivna radna sredina, što sve može da dovede do boljeg učinka tima i većeg angažovanja zaposlenih. Ovaj trening će Vam pružiti ono što Vam je potrebno da biste unapredili povezanost u timu i njegov učinak.

 

Ključne teme koje će kurs obuhvaiti:

 • Kultura timskih karakternih snaga, uključujući i karakterne snage koje nisu jako zastupljene

 • Uskladjivanje snaga tima sa funkcijama

 • Doprinos jedinstvenih snaga karaktera članova tima sveukupnom funkcionisanju tima

 • Snage rukovodjenja

 • Perspektiva konflikta snaga

Nakon ovog kursa učesnici će biti osposobljeni da:

 • primene (istraženu) listu snaga tima na rad u njemu - uključujući i stvaranje osnove za perspektivu, svrhu i viziju tima zasnovanu na snagama.

 • pomognu zaposlenima da poboljšaju svoje angažovanje koristeći znanje o svojim sopstvenim snagama i snagama svojih sardnika.

 • pomognu radu tima tako što će otkrivanjem svojih snaga poboljšati i svoje funkcionisanje

 • postave novi okvir ili redefinišu probleme i rešenja na radnom mestu iz perspektive zasnovane na snagama

 • nabroje i primene bar tri intervencije za poboljšanje angažovanja zaposlenih, kulture i učinka tima.

 


Kome je kurs namenjen: kurs je kreiran za menadzere, direktore, rukovodioce, konsultante ili za bilo koga ko radi sa timom i želi da koristi snage karaktera za bolje razumevanje grupnih snaga, oblasti koje treba unaprediti i sveukupno funkcionisanje.

 

Veličina grupe: od 10 do 20 članova u grupi

 

Ko: Kurs vodi Prof dr Vesna Petrović, licencirani psihoterapeut

 

Cena: 20.000 dinara po osobi


 

 

 

      IV - Upravljanje sobom u trajanju od 14 časova
 

 

Radionica: Aktiviranje ličnih snaga - primene i intervencije

 

Uvod: Ima mnogo stručnih i talentovanih ljudi na svetu. Ima mnogo stručnih i talentovanih konsultanata, edukatora I biznis menadžera na svetu. Da li se Vi ističete medju njima? Radionica Aktiviranje snaga - primena i intervencije, nudi odličan trening za profesionalce koji žele da unaprede svoje snage i svoje mogućnosti ka lakšem postizanju uspeha.

 

Svaki pojedinac ima ono što mu je potrebno da bude uspešan - jedinstvene karakterne snage. Moguće je naučiti kako da se upotrebe I istaknu sopstvene snage kako bi se živelo bolje. Ova radionica će Vam dati okvir i strukturu koju možete dalje da izgradjujete kako biste kreirali sopstveni stil dolaska do, održavanja uspeha i boljeg življenja.

 

Šta: Aktiviranje ličnih snaga - primene i intervenvije je 14-to časovna radionica namenjena pojedincima koji žele da koriste snage u svom poslu kao što su učitelji, treneri, menadžeri, pomagači, ili savetnici.


Ključne teme koje će radionica uključiti su:

 • Preterana ili nedovoljna upotreba snaga

 • Korišćenje snaga u postizanju ciljeva

 • Paradoks snaga

 • Prepoznavanje snaga

 • Primena i intervencije

Kome:  Kome je radionica namenjena?

 

Profesionalcima koji su zainteresovani za produbljivanje svog razumevanja korišćenja sopstvenih snaga u radu i to pre svega:

 • Praktičarima, uključujući psihologe, zdravstvene radnike, trenere, socijalne radnike, savetnike

 • Profesionalcima iz sveta biznisa, uključujući menadžere, rukovodioce, konsultante za organizacioni razvoj, menadžere i trenere

 • Učiteljima, nastavnicima, profesorima i studentima psihologije, psihoterapije i menadžmenta

Veličina grupe: od 10 do 20 učesnika

 

Ko: Kurs vodi Prof. dr Vesna Petrović, licencirani psihoterapeut

 

Cena radionice: 20.000 dinara po osobi

 

 

 

 

      V - Upravljanje stresom u trajanju od 14 časova

 

Tehnike za prevladavanje stresa

 

Uvod: Ukoliko verovanje u nešto može da dovede i do ostvarenje onoga u šta verujemo, onda bi pozitivno mišljenje zaista bilo moćno. Mnogo ljudi je iskusilo dobiti od pozitivnog mišljenja. Ipak, da li su ove dobiti stvarne, istinite? Da li ljudi koji pozitivno misle stvarno se i ponašaju bolje od drugih u stresnim situacijama, izazovima i nesrećama? Da li se ovi ljudi lakše i brže oporavljaju od bolesti? Ako je tako, kako i zašto se tako nešto dešava?

 

Istraživači koji se bave i istražuju stres, prevladavanje i zdravlje, posvetili su posebnu pažnju upravo traženjem odgovora na pomenuta pitanja. Ono do čega su došli je praktično veoma upotrebljivo i to u veoma pozitivnom smeru.

Iako iza rečenice koju ću navesti stoji mnogo rada, istraživanja i kompleksnih provera i zaključaka, za svrhu i cilj ovog kursa, dovoljno je da kažemo:
 

 - Da, pozitivno mišljenje je zaista moćno i naša verovanja odredjuju, u dobroj meri i
naš život, doživljaj stresa i sveukupno zdravlje.

 

Ovaj kurs će imati kao svoj fokus razvoj pozitivnog mišljenja i menjanje disfunkcionalnih uverenja, kao osnovu za upravljanje stresom.

 

Ključne teme koje će kurs obuhvatiti:

 • Strategije suočavanja sa stresom koje se zasnivaju na akciji

 • Strategije suočavanja sa stresom koje se zasnivaju na percepciji

 • Strategije prevladavanja

 • Savladavanje učinka stresa

 • Izgaranje

 • Sreća i blagostanje

 • Relaksacija

 • Samopouzdanje i samopoštovanje

Nakon ovog kursa učesnici će biti osposobljeni da:

 • lakše prepoznaju koje su njihove lične snage kojima raspolažzu kao zaštita od stresa

 • lakše prepoznaju svoje lične ’lekove’ kojima se rasterećuju od stresa

 • primene tehnike za smanjenje nivoa stresa

 • naprave svoj program zaštite i prevladavanja stresa

 • naprave svoj program blagostanja i zdravlja

Kome je kurs namenjen: Zaposlenim ljudima koji osecaju pritisak stresa u svom zivotu i svima onima koji žele da žive život sa većim stepenom zadovoljstva, radosti i opuštenosti.

 

Veličina grupe: od 7 do 20 članova u grupi

 

Ko: Kurs vodi Prof dr Vesna Petrović, licencirani psihoterapeut

 

Cena kursa: 20.000 po osobi.


 

 

OSNOVNE INFORMACIJE
Intervecije za unapređenje poslovanja organizacije
Psihološko savetovanje i intervencije
PSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA
Mala škola za decu, roditelje i nastavnike
aktuelna dešavanja
- prijave
KONTAKT

AKREDITACIJE

e-LEARN  

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt