Alumni

Posetite i stranice "Alumni" po studijskim programima sa više podataka:
      Pravo
   
  Bezbednost i kriminalistika
   
  Engleski jezik
   
  Poslovna psihologija
   
  Poslovna ekonomija 
   

Aleksandar Bodlović
 

Pravo
Osnovne akademske studije na „Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“ završio sam 2013. godine i stekao zvanje pravnika. Tokom trajanja osnovnih akademskih studija bio sam polaznik raznih seminara i učesnik raznih projekata...
...Trenutno se profesionalno usavršavam radom u privatnom sektoru gde stičem iskustva u oblasti privrede i radnih odnosa. U privrednom društvu „Građa Mont“ d.o.o. Novi Sad od 2010. godine zaposlen sam bio kao administrativni radnik, a krajem 2013. godine zadužen za opšte i pravne poslove.

 

Aleksandar Bubalo
 

Bezbednost i kriminalistika
Završio studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novovm Sadu. Zaposlen u JP SPC Vojvodina Novi Sad (SPENS). 

Aleksandar Delić
 

Pravo
....Završio sam četiri godine studija i stekao zvanje Diplomiranog pravnika, pošto mi je želja bila da se dalje usavrsavam u inostranstvu, tražio sam fakultet koji bi pratio moje buduće aspiracije. Upisao sam, bez ikakvih problema, na osnovu ostvarenog proseka, poznavanja engleskog jezika, i studijskog programa savladanog na fakultetu, ugledan fakultet u Rimu. Od akademske 2013/2014 godine, ću biti student Universita degli studi di Roma "Tor Vergata", School of Economics (Msc in European Economy and Business Law).

Aleksandra Radosavljević
 

Pravo

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić upisala sam oktobra 2010. godine na preporuku veoma zadovoljnih studenata kojima su svoja stručna znanja preneli eminentni stručnjaci u oblasti prava, koji su deo našeg fakulteta.Tokom studiranja bila sam stipendista Fonda Prof. dr Lazar Vrkatić i sa visokim prosečnom ocenom završila fakultet. Diplomirala sam avgusta 2014. godine i već od septembra iste godine radim kao pripravnik- volonter u Osnovnom sudu u Nišu radi sticanja prakse i uslova za polaganje pravosudnog ispita. Trenutno sam student završne godine master akademskih studija na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr ,,Lazar Vrkatić.


 

Andrea Mijatović 
 

Engleski jezik
Osnovne studije, studijska grupa Engleski jezik, sam završila na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 2013. godine. Iste godine upisujem se na master studije i počinjem da radim u struci kao nastavnik engleskog jezika. Zahvaljujući teoretskom i praktičnom znanju koje sam stekla na studijama, posebno iz oblasti metodike nastave, odlučujem da otvorim sopstvenu školu. Na taj način sam uspela svo znanje, savete i iskustvo koje sam stekla na studijama da iskoristim u izgradnji karijere.
 

 

Anikó Kókai 
 

Poslovna psihologija

2009. godine sam upisala Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. U ovoj ustanovi sam stekla zvanje diplomiranog psihologa posle četri godine. Iste godine sam počela da radim u Srednjoj Školi Lukijan Mušicki u Temerinu, u kojoj predajem Poslovnu psihologiju na mađarskom jeziku Poslovnim administratorima. Trenutno završavam master studije Poslovne psihologije.

 

 

Arsenije Grgurević
 

Poslovna ekonomija
Master studije iz oblasti bankarstva i finansija na SBS Swiss Business School, Banking and Finance , Kloten, Switzerland


Bojan Milosavljević

Poslovna psihologija

Bojan je u julu 2013. godine bio prvi student u svojoj generaciji da  završi osnovne akademske studije na našem fakultetu na smeru Poslovna
 psihologija. "Iskustvo koje sam stekao tokom tri godine studija na
 Fakultetu za pravne i poslovne studije - dr Lazar Vrkatić je
 neprocenjivo. Zahvaljujem se svim profesorima, asistentima i
 saradnicima fakulteta, jer bez njihovih izazovnih zadataka i neumornog
 zalaganja ne bih bio podstaknut na ovakvu vrstu kreativnog
 razmišljanja koja je dovela do pokretanja ovog projekta," rekao je
 Bojan, autor Ponmi projekta. Pre nego sto je upisao naš fakultet,
 Bojan je bio uspešan sportista i studirao je godinu dana na Faulkner
 Univerzitetu u Alabami u SAD-u, gde je predstavljao svoj Univerzitet u
 košarci i zbog toga primao punu sportsku stipendiju.

Borislava Perić

Poslovna psihologija

Zvanje diplomiranog psihologa stekla sam 2011. na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, na Katedri za poslovnu psihologiju. Trenutno sam na master studijama na istom fakultetu, smer Poslovna psihologija. Od aprila 2012. zaposlena sam u kompaniji Hemofarmu na radnom mestu Samostalnog stručnog saradnika za selekciju, planiranje i zapošljavanje, gde su mi neka od radnih zaduženje regrutovanje kadrova, organizovanje i održavanje edukativnih programa, vođenje baze potencijalnih kandidata, sprovođenje ispitivanja, kao i mnogi drugi poslovi iz oblasti ljudskih resursa.

Boško Talančevski

Pravo
“U julu 2013. godine diplomirao sam na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i time stekao stručni naziv diplomirani pravnik. Od decembra 2013. godine radim kao sudijski pripravnik - volonter u Višem sudu u Novom Sadu, a sve u cilju sticanja uslova i stručnog osposobljavanja za polaganje pravosudnog ispita. Tokom studiranja imao sam prilike da steknem kako teorijska tako i praktična znanja, koja su mi preneli, uz pomoć savremenog koncepta nastave i rada u malim grupama, renomirani profesori i asistenti sa iskustvom u pravosuđu i advokaturi, a koja su mi omogućila da se prilično lako i odlično snađem u svim poslovima koji se od mene zahtevaju”


 

Branislav Babić

Bezbednost i kriminalistika
Završio je osnovne i master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije 2012. godine. Zaposlen u Policijskoj upravi Kikinda, Odeljenje kriminalističke policije - Suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata


 

Branislava Filipović

Poslovna psihologija

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu upisala sam 2009. godine, a četiri godine kasnije stekla sam zvanje diplomiranog psihologa. Trenutno završavam Master studije poslovne psihologije na istom fakultetu. Od oktobra 2013. godine radim kao psiholog-pripravnik u predškolskoj ustanovi ’’Boško Buha’’ u Inđiji.
 

Branislava Savatić

Pravo
“Prvi stepen osnovnih akademskih studija na studijskom programu pravo i stučni naziv pravnik, stekla sam 12.02.2009. godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Od 01. januara 2010. godine zaposlena sam na radnom mestu upravitelja pisarnice u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.”
 

Dajana Bogdanić

Pravo
"Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, studijski program Pravo upisala sam 2008. godine. Osnovne studije sam završila 2012. godine i stekla zvanje - diplomirani pravnik. Iste godine sam upisala master studije, u okviru kojih sam položila sve predmete predviđene nastavnim planom i programom, i trenutno pišem master rad. Od septembra 2012. godine radim kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji u Novom Sadu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita."


 

Dalibor Stevanović

Bezbednost i kriminalistika
Bataljon vojne policije za specijalne namene „KOBRE“ , obezbeđenje visokih vojnih i državnih zvaničnika. Završio 4 godišnje osnovne studije, studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.

 

Danijela Cvetanović
 

Pravo
“Nakon završene srednje škole u Leskovcu opredelila sam se za studije prava na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Nišu. U apsolventskoj godini bila sam demonstrator na predmetima iz građansko-pravne grupe uz prof. dr Miroslava Milosavljevića. Diplomirala sam juna 2014. godine i pronašla angažovanje kod adv. Miloša Jovanovića. Položila sam zakletvu u Advokatskoj komori Srbije i stekla legitimaciju advokatske pripravnice.”


 

Davor Šatara
 

Bezbednost i kriminalistika
Završio Osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Odbranio završni rad na temu “Nasilnički kriminalitet” 2011. godine. Zaposlen u Opštinskoj upravi Žabalj kao stručni saradnik na poslovima civilne zaštite. Takođe imenovan od strane Skupštine opštine za Sekretara Opštinskog štaba za vanredne situacije u opštini Žabalj.

 

Dejan Gajin
 

Bezbednost i kriminalistika
Policijska uprava Novi Sad, odeljenje kriminalističke policije, rukovodilac grupe za potražne delatnosti. Završio 3 god.osnovne studije, studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.
Dragiša Petrović
 

Pravo
“Nakon diplomiranja na IV godini osnovnih studija 2012. godine i sticanja zvanja „diplomirani pravnik“, iste godine sam upisao master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i trenutno sam u fazi izrade master rada, nakon svih položenih ispita predviđenih nastavnim planom i programom. Danas radim u službi pravnih poslova jednog javnog preduzeća u Nišu na mestu samostalnog stručnog saradnika, gde su mi stečena teorijska, ali i praktična znanja za vreme studiranja, kao i savremeni koncept interaktivne nastave, omogućili da se bez većih problema suočim sa svim izazovima koje pravna profesija nosi sa sobom.”


 

Dušan Lakić
 

Bezbednost i kriminalistika
Ministarstvo finansija - uprava carina Beograd, zaposlen kao Viši carinik. Završio 3 god. osnovne studije, studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.


 

Filip Tasić
 

Poslovna psihologija

"Kao student na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (Poslovna psihologija) u decembru 2010 godine počeo sam da radim kao psiholog i konsultant u oblasti ljudskih resursa u kompaniji Centr za Komunikaciju Bjanko. Osim toga - bavim se grupnom i individualnom analitičkom psihoterapijom u okviru specijalističke ordinacije Bjanko."Gordana Glavaški
 

Pravo
“U Fondu „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine sam obavljala poslove sa srednjom stručnom spremom na radnom mestu tehnički sekretar. Zbog potreba posla, a i lične želje za usavršavanjem odlučila sam da upišem studije. Izabrala sam Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, i to smer pravo iz razloga što je Fakultet akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje AP Vojvodine, a svakako su uticaj imali i nastavni kadar i uslovi studiranja. Studije sam započela 2010. godine i kroz tri godine stekla diplomu bachelor pravnika, što mi je omogućilo napredovanje u instituciji u kojoj radim, te sam sa radnog mesta tehničkog sekretara raspoređena na radno mesto mlađeg saradnika za pravne poslove. Nastavila sam studije dalje i uskoro ću postati dipl. pravnik što će takođe uticati na moju poslovnu karijeru.


 

Ibolja Farkaš
 

Pravo
“2007.godine sam se upisala na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Zvanje Diplomirani pravnik sam stekla 2011. i nastavila V godinu, na master studijama. Danas radim kao advokatski pripravnik u  Advokatskoj kancelariji Dr Enike Veg u Novom Sadu.”
Ivan Šaranović
 

Engleski jezik
Završio sam osnovne akademske studije u Novom Sadu na studijskom programu Engleski Jezik u junu 2013. godine. Zbog studijskog programa koji se konstantno usavršava, zbog inovativne i interaktivne nastave koja sadrži mnoštvo praktičnog rada, profesorskog kadra koji je uvek tu za pomoć i saradnju, naučio sam da teoriju koristim praktično i dobio sam mogućnost da master studije nastavim u inostranstvu. Ostvario sam maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu za master studije iz oblasti primenjene lingvistike na odseku za filozofiju i filologiju Eötvös Loránd Univerziteta u Budimpešti i tamo ću nastaviti svoje školovanje zahvaljujući ovoj visokoškolskoj instituciji.


 

Ivana Cvekić
 

Engleski jezik
Posle završene četiri godine na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, upisala sam se na master studije na Alpen-Adria Universität u Klagenfurtu. Pored toga što su mi svi predmeti bili priznati, nakon nostrifikacije diploma u Austriji sam dobila zvanje magistra, što samo dokazuje kvalitet i nivo fakulteta u Srbiji. Stečeno znanje sam uspela da primenim i proširim u daljem studiranju, na čemu se zahvaljujem svim profesorima, ali najviše na motivaciji za dalje usavršavanje.


 

Ivana Ćirić
 

Poslovna psihologija

"Zvanje diplomirani psiholog sam stekla 2012. godine. Radim kao savetnik za predstavke i projekte u Generalnom sekretarijatu predsednika republike Srbije."


 

Ivana Kotur
 

Bezbednost i kriminalistika
Université Panthéon-Assas, Paris ( upisala Master studije - političke nauke) završila Master studije, studijski program Menadžment u poslovno civilnoj bezbednosti

 

Ivana Paunović
 

Poslovna psihologija

Diplomirani psiholog, O.L.I. psihoterapeut pod supervizijom, life coach i edukator. Kreira i vodi brojne radionice i seminare iz oblasti psihologije i psihoterapije. U okviru O.L.I. Psihološko Edukativnog Centra radi na iskustveno edukativnim programima iz oblasti "Transakcione analize", "Telesne psihoterapije", "Geštalt pristupa" i dr. Održava seminare: "Životne strategije" i "Autentična ličnost"... Autor brojnih tekstova za psihološki dodatak  "Psihologija za život" dnevnog lista  "Danas".


 

Izabela Babić
 

Pravo

2013. godine sam završila 2. godina Master studija Prava na na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu. Zaposlena sam u Gradskoj upravi grada Subotice i  radim u Mesnoj kancelariji Čantavir kao matičar. Stečena znanja na ovom fakultetu su mi od velike pomoći u mojoj profesionalnoj aktivnosti.Jelena Dapčević
 

Poslovna ekonomija

Osnovne akademske studije završila sam 2009 godine na "Fakultetu za sport i turizam - TIMS " u Novom Sadu, zvanje - dipl. marketing menađžer u turizmu. Radila sam u struci po programu Prva šansa, kao i razne povremene poslove, ali nisam uspela da nađem stalno zaposlenje. Odlučila sam se na usavršavanje pa sam upisala studije na - Fakultetu  za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić - koje sam upisala 2013 godine. Pošto  imam završenu srednju ekonomsku školu i određeno predznanje iz ekonomske struke, mislila sam da ću uspešno okončati i ove studije. O fakultetu sam čula sve najlepše pa sam se odlučila da tu i nastavim svoje usavršavanje. Nadam se da će mi ovaj fakultet  otvoriti veće mogućnosti za zapošljavanje.


 

Jelena Pavlović
 

Pravo
Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić, upisala sam 2008.godine, diplomirala 2012-te, te stekla zvanje diplomirani pravnik. Trenutno zavrsavam master studije i uporedo sa tim radim u Osnovnom sudu u Novom Sadu kao pripravnik - volonter, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita.
 

Jelica Krkelić
 

Poslovna ekonomija
Ekspert koordinator za plan, analizu i budžet za Gazprom Neft
 

Jovana Đorđević
 

Bezbednost i kriminalistika
Završila je osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije - VŠJ Niš 2012. godine. Zaposlila se u ED Jugoistok Niš, Centar za bezbednost i zaštitu, kao Referent za bezbezbednost i zaštit


 

Katarina Felbab
 

Pravo
"Zbog bolje organizacije nastave, pristupačnijih profesora i njihovog boljeg odnosa prema studentima opredelila sam se 2010. godine da postanem studentkinja smera pravo na Fakultetu za pravne i poslovne studije. Nakon diplomiranja angažovanje sam našla u advokatskoj kancelariji adv. Lasla Dubajića, položila sam pripravničku zakletvu u Advokatskoj komori Srbije i dobila legitimaciju advokatskog pripravnika."

Katarina Petković
 

Engleski jezik
"Nakon završetka osnovnih studija na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, studijska grupa Engleski jezik, sa prosekom 9,61 upisala sam se na Master studije, na odseku za Engleski jezik i lingvistiku, na Univerzitetu u Beču u Austriji. Posebno mi je drago što su mi prilikom upisa na fakultet bili priznati svi ispiti sa osnovnih studija, tako da se kvalitet naših studija nijednog trenutka nije doveo u pitanje. Ubrzo sam upisala još jedan fakultet, takođe Engleski, ali pedagoški smer. I u ovom slučaju su mi priznati mnogi ispiti sa osnovnih studija na našem fakultetu, upravo zbog programa po kome smo radili i koji je prema svim evropskim standardima."

Kristina Vuletić
 

Poslovna psihologija

Savetnik za zapošljavanje i profesionalni razvoj u "OTP banka Srbija a.d. Novi Sad", na poslovima regrutovanja i selekcije kandidata za potrebe Banke - pronalaženje adekvatnih kandidata i predlaganje adekvatnog modela potrage, organizovanje i dokumentovanje internih i eksternih obuka za zaposlene, karijerno savetovanje, izrada predloga za dalje profesionalno usavršavanje zaposlenih.
Na Pravnim i poslovnim studijama dr Lazar Vrkatić završila Osnovne studije (2009) i Master studije (2011) sa prosekom 9,97, a tokom studija (2007 i 2008) bila stipendista fondacije "Prod. dr Lazar Vrkatić" i saradnik u nastavi-demonstartor (2008-2010).

Livia Nemet
 

Bezbednost i kriminalistika

Sa programom rada Fakulteta za oravne i poslovne studje u Novom Sadu upoznala  se 2009. godine, te iste godine upisala prvu godinu studija na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.
Tokom druge i treće godine studija nagrađena stipendijom Fondacije dr Lazar Vrkatić za izuzetan prosek i uspeh tokom studija. 2013. godine odbranom završnog rada  na temu “Uticaj medija na maloletnički kriminalitet” pod mentorstvom prof. dr  Zdravka Skakavca stekla diplomu i zvanje Menadžera. Završetkom četvrte godine studija na Fakultetu za Pravne i Poslovne Studije stekla zvanje Diplomiranog menadžera.
Od 2014. godine zaposlena u međunarodnoj kompaniji za energetsku efikasnost, ELIOS Innovativ Energetical  iz Budimpešte.


 

Marija Mitić

Poslovna psihologija

"Fakultet za pravne i poslovne studgije dr Lazar Vrkatić sam upisala 2007 godine. Zvanje diplomirani psiholog sam stekla 2011. godine. Tokom studija sam bila stipendista fonda "Prof. dr Lazar Vrkatić". Još u toku studija sam se zaposlila kao HR menažer u domaćoj konsalting kompaniji ISTCUBE, gde uspešno radim već tri godine. Pored ovoga pohađam edukaciju za psihoterapeuta transakcione analize pri institutu Psihopolis u Beogradu." 

Marijela Miletić
 

Poslovna ekonomija
Koordinator Bankarskih poslova, Srpska Banka a.d. Beograd
 

Mario Đokić
 

Bezbednost i kriminalistika
Mario Đokić završio Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, studijski program: Menadžment u poslovno civilnoj bezbednosti u četvorogodišnjem trajanju, 2012. godine. Od 12.03.2013. godine zaposlen je u Centru za bezbednost i zaštitu i Službi za bezbednost, zaštitu i IMS u Elektrodistribuciji Niš (bivšem privrednom društvu Jugoistok). Radi na poslovima civilne odbrane (saradnja sa Ministarstvom odbrane, Sektorom za unutrašnju bezbednost i zaštitu EPS-a).
 

 

Marko Aškraba
 

Poslovna ekonomija
Postdiplomske studije iz oblasti poljoprivrede na La Trobe University Bundoora, Melbourne, zaposlen u Land Management Systems; assistant manager, Melbourne


 

Marko Milovac
 

Bezbednost i kriminalistika
Diplomirao na Fakuletu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, studijski program: menadžment u poslovno civilnoj - bezbednosti 2011. godine. Od aprila 2013. godine zaposlen u AD Novosadski sajam kao stručni saradnik u kabinetu generalnog direktora, a od oktobra 2013. počinje da radi kao rukovodilac u službi obezbeđenja.
 

Mijat Ostojić
 

Bezbednost i kriminalistika
Mijat Ostojić, radnik Naftne industrije Srbije, 2010. godine upoznao se sa programom rada Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, te je iste godine se upisao na prvu godinu studija na studijskom program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, sa željom da upotpuni svoja znanja... U roku i uspešno je završio četvorogodišnje studije, čime je dobio zvanje Diplomiranog menadžera u poslovno civilnoj bezbednosti, a stečeno znanje je implementirao u radu na zaštiti lica imovine i poslovanja. Kompanija je prepoznala njegove vrednosti te ga unapredila u Kordinatora korporativne zaštite, shodno novostečenom stepenu obrazovanja.


 

Milan Đukić
 

Bezbednost i kriminalistika
Završio Master studije na studijskom programu: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti Direktor Sektora ZI i FTO, Direkcija za korporativnu zaštitu NIS a.d., Novi Sad


 

Milena Kraguljac
 

Pravo
“2009. godine sam upisala Fakultet za Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, 2013-te sam stekla zvanje diplomirani pravnik. Tokom studija sam imala mogućnost da završim školu za inetkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje, čiji je projekat podržao The Norwegian Helsinki Committee. Od oktobra 2013. godine radim kao pripravnik-volonter u Višem sudu u Novom Sadu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispit.“ 

Milica Rakić
 

Pravo
“Zvanje diplomirani pravnik sam stekla na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 2011. godine. Danas radim kao saradnik u službi za kolateralizaciju u sektoru kreditnog procesuiranja u Hypo Alpe Adria banci u Beogradu.”

 

Miloš Matić
 

Bezbednost i kriminalistika
Završio Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić 2011. godine, studijski program: Menadžment u poslovno–civilnoj bezbednosti. trenutno na master studijama na istom fakultetu. Zaposlen u kompaniji za privatno obezbeđenje G4S Secure Solutions, na mestu menadžera razvoja i prodaje.
Miloš Stakić
 

Bezbednost i kriminalistika
Zavšio osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije 2010 godine, studijski program: Menadzment u poslovno-civilnoj bezbednosti. 2010. godine primljen na master studije prestižnog britanskog Univerziteta “University College London”, modul: Bezbednost i politika. 2010. upisao dvogodišnje master studije (Univerzitet u Beogradu/La Sapienza Rome), studijski program Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost. 2012. upisao specijalističke akademske studije na Farmaceutskom fakultetu (Univerzitet u Beogradu), studijski program: Menadzment i marketing u farmaciji. Trenutno zaposlen kao menadžer razvoja poslovanja u farmaceutskoj kompaniji.


 

Miodrag Šipka
 

Bezbednost i kriminalistika

Zavšio je osnovne i master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije 2010. godine. Nakon završetka studija, primljen u NIS - Gazprom njeft - direkcija za korporativnu zaštitu. Radi kao Koordinator obezbeđenja, Sektor KZ blokova IiP servisi

 

Mirjana Vavan

Pravo
“Osnovne studije završila sam na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 2010. godine i iste godine upisala master studije. Tokom studija bila sam stipendista Fonda dr Lazar Vrkatić. Zahvaljujući visokoj školi, učestvovala sam na brojnim tribinama i debatama kao student, a posebno bih istakla debatu “NATO - za i protiv” gde smo moje kolege sa fakulteta i ja osvojili 1. mesto. Danas radim u Ustanovi Studentski centar pri Ministarstvu prosvete u Novom Sadu u Službi kvaliteta HACCP.”


 

Mirko Holić

Bezbednost i kriminalistika
Mirko Holić, završio je Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu 2012. godine - studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Nakon završetka fakulteta postavljen je za Kordinatora ekonomske bezbednednosti u Naftagas-tehničkim servisima - zavisnom preduzeću Naftne industrije Srbije.
 

Miroslav Laketić

Bezbednost i kriminalistika
Završio Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 2011. godine, studijski program: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, trenutno na master studijama na istom fakultetu. Za načelnika Komunalne policije u Novom Sadu postavljen u oktobru 2012. godine.

 

Nada Jelkić
 

Poslovna ekonomija
Purchasing Manager u Thyssen Krupp Materials InđijaNataša Nestorović
 

Pravo

Osnovne studije završila sam na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 2013. godine i iste godine upisala master studije. Tokom studija imala sam visok prosek i zbog toga bila stipendista Fonda dr Lazar Vrkatić. Moj lični kvalitet i kvalitet studija koje sam završila i stekla bachelor diplomu, osim ove fondacije, prepoznali su i u lokalnoj samoupravi u kojoj sam rođena i odrasla. Zbog toga sam od decembra 2013. godine koordinator Kancelarije za mlade i potpredsednica saveta za omladinu u gradskoj upravi grada Zaječara. Nastavila sam studiranje na istoj visokoškolskoj instituciji i trenutno sam studentkinja master studija.


 

Nebojša Ćetković

Bezbednost i kriminalistika

Završio 4-godišnje stuidje na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, a završni rad odbranio  2010. godine. Radno mesto Opštinska uprava Vrbas, Odeljenje društvene delatnosti.

Nemanja Đorđević
 

Pravo

“Student sam na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić od 2010. godine. Nakon  završetka osnovnih akademskih studija, upisao sam master akademske studije. 2012. godine sam završio prvu godinu master studija i stekao zvanje diplomiranog pravnika a trenutno sam na drugoj godini master studija. Danas radim u pravnoj službi jedne beogradske firme i to na poziciji rukovodioca sektora za pravne i kadrovske poslove. Studirajući na visokoj školi stekao sam znanje koje mi je omogućilo da napredujem u poslu i da praktično primenim naučeno.”


 

Nemanja Đukanović
 

Bezbednost i kriminalistika

Završio Osnovne studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, a sada  i na Master studijama na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Zaposlen u M.P. Security - dispečer i odgovorno lice za bezbednost na obezbeđenju manifestacija, utakmica...
 

Nikola Budimir
 

Bezbednost i kriminalistika

2012 godine završio četvorogodišnje studije Menadžmenta u poslovno-civilnoj bezbednosti.
Trenutno zaposlenje: Diners Club International na poslovima Referenta korisničkog servisa


 


 

Nina Stevanović
 

Pravo

2009. godine upisala sam Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i stekla zvanje diplomiranog pravnika. 2014. godine sam upisala master i trenutno pišem master rad.Od septembra volontiram u Prekršajnom sudu u Nišu kao sudijski pripravnik, radi sticanja uslova za polaganje pravnosudnog ispita. Stečeno znanje sam uspela da proširim i primenim u praksi, na čemu sam zahvalna svim profesorima
 

Olga Cap
 

Poslovna ekonomija
"Osnovne akademske studije na "Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" upisala sam 2013. godine, posle završene Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, po preporuci studentkinje koja mi je predočila svoje zadovoljstvo i iskustva sa fakulteta na smer Poslovna ekonomija i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" mi je otvorio mnoga vrata, oduševio me svojim načinom rada u svakom pogledu: od rada službi, njihovom ljubaznošću i fleksibilnošću, do rada profesora, njihovog kvalitetnog znanja i praktičnog iskustva koje nam prenose. Zaposlila sam se u Raiffeisen banci i radim na poziciji Agenta prodaje".


 

Ranka Stojšin
 

Poslovna ekonomija

"Trenutno sam na poziciji: Administrator (Sektor Veleprodaje /Idea doo/ Vp903)... A što se tiče fakulteta , pohvale i komplimenti kako za stručno osoblje tj. profesore tako i za plan i program koji je predvidjen za stručno i edukativno usavršavanje nas studenata, uskoro Diplomaca".

 

Sanja Stojanac
 

Bezbednost i kriminalistika
Završila je osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić, 2011. godine, studijski program: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Zaposlena u Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu u Odeljenju za personalne i pravne poslove. . 

Slađana Blagojević
 

Pravo
“Fakultet za Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić sam upisala 2009. godine, a zvanje diplomirani pravnik sam stekla 2013. godine. Kao student 1. godine master studija, imala sam mogućnost da obavljam stručnu praksu u Osnovnom sudu u Novom Sadu. Nekoliko meseci nakon diplomiranja, počela sam da radim u advokatskoj kancelariji Aleksić sa saradnicima u Novom Sadu, radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita". 

Sonja Babić
 

Engleski jezik
Završila sam osnovne studije (Engleski jezik) na ,,Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić“ u Novom Sadu, 2013. godine kada sam bez ikakvih problema uspela da upišem master studije u Klagenfurtu, u Austriji. Bila sam primeljena i u Beču i u Gracu, ali sam se ipak odlučila za ovaj grad. Zahvaljujući znanju koje sam stekla na osnovnim studijama, ovde brzo napredujem, ističem se i imam najviše ocene. Svakom ko želi da pokusa, toplo bih preporučila, jer se naši studenti prepoznaju i uvek su dobrodošli.

Stefan Savić Tričković
 

Engleski jezik
"Završio sam osnovne studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu i tako stekao akademski naziv 'Filolog Anglista'. Moderan, inovativan, i sveobuhvatan program koji pruža ova institucija mi je omogućio dalje školovanje u inostranstvu. Trenutno sam student na master studijama Master Program in English and American Studies na Univerzitetu "Karl-Franzens" u Gracu u Austriji. Budući da je "Fakultet za pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić" bio, ne usputna stanica, već neizostavna odskočna daska u mom obrazovanju, dugujem kako instituciji, tako i profesorima, jedno veliko Hvala! "


 

Suzana Madžarević
 

Poslovna ekonomija
Menadžer prodaje  u Auto Centru Inter Srem Novi Sad
 

Tamara Stojanović
 

Poslovna ekonomija
Kordinator poslova platnog prometa - Pošte Srbije
 

Tamara Topalović
 

Poslovna psihologija

Od 2009 godine student Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, trenutno završavam Master na istom fakultetu. U periodu tokom studiranja imala sam priliku da stičem šestomesečnu praksu kao školski psiholog, tromesečnu praksu kao poslovni psiholog, kao i da učestvujem u raznim radionicama i edukativnim programima. Od Marta 2014 radim kao HR Administrator&Recruitment Officer u Nestle Adriatic S, Ice Cream - Stara Pazova.


 

Todor Matijević
 

Bezbednost i kriminalistika
"Završio Fakultet za Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, studijski program: menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti 2012 godine. Zaposlen u NIS-u Gaspromnjeftu, samostalni saradnik u Direkciji za korporativnu zaštitu i bavi se poslovima korporativne zaštite i sprovođenjem mera bezbednosti u  Pogonu “Bačka” (4 naftna polja), Fabrici pijaće vode Jazak I u Pogonu “Geofizički servis”." 

Vojin Lazarević
 

Pravo
"2009. godine izabrao sam da upišem Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić jer me je prvenstveno privukao savremeni način studiranja prava. Mogućnost učestvovanja u mnogobrojnim sekcijama i veoma interesantna predavanja gostujućih predavača iz raznih oblasti su dokaz da pravo i ne mora da bude samo dosadno „bubanje“. Akcenat na praktičnom učenju prava mi je dosta pomogao da se lako snađem kao advokatski pripravnik u advakatskoj kancelariji u Novom Sadu gde trenutno radim."


 

Zoltan Filep
 

Engleski jezik  
"Zaposlen u MUP-u R. Srbije, po povratku iz mirovne misije UN u Liberiji 2007. godine, upisao sam osnovne studije Engleskog jezika na Fakultetu za pravne i poslovne studije. Nakon završetka studija 2010. godine sam stekao akademski naziv „Filolog anglista“. Studije na ovom programu su mi omogućile usvajanje stručne terminologije, posebno iz oblasti pravnog i poslovnog engleskog jezika, što je u znatnoj meri uticalo na moje sledeće međunarodno angažovanje na jugu Kirgistana, gde sam u okviru projekta OEBS "Community Security Initiative" proveo dve godine. Ove godine sam rešio da upišem master studije na ovom fakultetu, koje će u velikoj meri biti od značaja za moj dalji profesionalni razvoj. "

 

 

Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta
Saradnja i SPORAZUmi
       međunarodni
       sporazumi
Savremeni koncept
nastave
dešavanja

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja
 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt