Alumni

 

Aleksandar Bubalo

Završio studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novovm Sadu. Zaposlen u JP SPC Vojvodina Novi Sad (SPENS). 

Aleksandar Jovanović

Student Fakulteta za pravne i poslovne studije na master studijama i  saradnik u nastavi na Katedri za menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.

 

Branislav Babić

 
Završio je osnovne i master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije 2012. godine. Zaposlen u Policijskoj upravi Kikinda, Odeljenje kriminalističke policije - Suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata

 

Dalibor Stevanović

 
Bataljon vojne policije za specijalne namene „KOBRE“ , obezbeđenje visokih vojnih i državnih zvaničnika. Završio 4 godišnje osnovne studije, studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.

 

Davor Šatara
 

 
Završio Osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Odbranio završni rad na temu “Nasilnički kriminalitet” 2011. godine. Zaposlen u Opštinskoj upravi Žabalj kao stručni saradnik na poslovima civilne zaštite. Takođe imenovan od strane Skupštine opštine za Sekretara Opštinskog štaba za vanredne situacije u opštini Žabalj.

 

Dejan Gajin
 

 
Policijska uprava Novi Sad, odeljenje kriminalističke policije, rukovodilac grupe za potražne delatnosti. Završio 3 god.osnovne studije, studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.

 

Dragana Peči

 

 
Završila Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, 2011. Godine (osnovne i master studije). Po upisu doktorskih studija radi kao asistent na Katedri za menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.

 

Dušan Lakić
 

 
Ministarstvo finansija - uprava carina Beograd, zaposlen kao Viši carinik. Završio 3 god. osnovne studije, studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.


 

Ivana Kotur
 

 
Université Panthéon-Assas, Paris ( upisala Master studije - političke nauke) završila Master studije, studijski program Menadžment u poslovno civilnoj bezbednosti

 

Jovana Đorđević

Završila je osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije - VŠJ Niš 2012. godine. Zaposlila se u ED Jugoistok Niš, Centar za bezbednost i zaštitu, kao Referent za bezbezbednost i zaštitLivia Nemet
 

Sa programom rada Fakulteta za oravne i poslovne studje u Novom Sadu upoznala  se 2009. godine, te iste godine upisala prvu godinu studija na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.
Tokom druge i treće godine studija nagrađena stipendijom Fondacije dr Lazar Vrkatić za izuzetan prosek i uspeh tokom studija. 2013. godine odbranom završnog rada  na temu “Uticaj medija na maloletnički kriminalitet” pod mentorstvom prof. dr  Zdravka Skakavca stekla diplomu i zvanje Menadžera. Završetkom četvrte godine studija na Fakultetu za Pravne i Poslovne Studije stekla zvanje Diplomiranog menadžera.
Od 2014. godine zaposlena u međunarodnoj kompaniji za energetsku efikasnost, ELIOS Innovativ Energetical  iz Budimpešte.


 

Marija Mitić

 

Završila osnovne studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije - VŠJ Niš, nakon čega je dobila italijansku stipendiju i završila četvrtu godinu na Univerzitetu Lumsa u Rimu, Menadžment i društvena odgovornost kompanija. Trenutno je na petoj godini studija na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i radi kao saradnik u nastavi na Katedri za menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti - VŠJ Niš.


 

Mario Đokić
 

Mario Đokić završio Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, studijski program: Menadžment u poslovno civilnoj bezbednosti u četvorogodišnjem trajanju, 2012. godine. Od 12.03.2013. godine zaposlen je u Centru za bezbednost i zaštitu i Službi za bezbednost, zaštitu i IMS u Elektrodistribuciji Niš (bivšem privrednom društvu Jugoistok). Radi na poslovima civilne odbrane (saradnja sa Ministarstvom odbrane, Sektorom za unutrašnju bezbednost i zaštitu EPS-a).
 

 

Marko Milovac

 

Diplomirao na Fakuletu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, studijski program: menadžment u poslovno civilnoj - bezbednosti 2011. godine. Od aprila 2013. godine zaposlen u AD Novosadski sajam kao stručni saradnik u kabinetu generalnog direktora, a od oktobra 2013. počinje da radi kao rukovodilac u službi obezbeđenja. 

Mijat Ostojić
 

 
Mijat Ostojić, radnik Naftne industrije Srbije, 2010. godine upoznao se sa programom rada Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, te je iste godine se upisao na prvu godinu studija na studijskom program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, sa željom da upotpuni svoja znanja...
U roku i uspešno je završio četvorogodišnje studije, čime je dobio zvanje Diplomiranog menadžera u poslovno civilnoj bezbednosti, a stečeno znanje je implementirao u radu na zaštiti lica imovine i poslovanja. Kompanija je prepoznala njegove vrednosti te ga unapredila u Kordinatora korporativne zaštite, shodno novostečenom stepenu obrazovanja.
Saradnici i rukovodioci Mijata su uočili njegovo bitno napredovanje u radu, kako u vršenju operativnih poslova, tako i u izradi bezbednosnih procena i planiranju raznih aktivnosti. Njegovi izveštaji su danas kompletni, sveobuhvatni i profesionalno napisani. Znanje koje je Mijat Ostojić stekao na studijama Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, je značajno i za našeg radnika i za našu Kompaniju.


 

Milan Đukić

 
Završio Master studije na studijskom programu: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti Direktor Sektora ZI i FTO, Direkcija za korporativnu zaštitu NIS a.d., Novi Sad

 

Miloš Matić

 
Završio Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić 2011. godine, studijski program: Menadžment u poslovno–civilnoj bezbednosti. trenutno na master studijama na istom fakultetu. Zaposlen u kompaniji za privatno obezbeđenje G4S Secure Solutions, na mestu menadžera razvoja i prodaje.


Miloš Stakić

 
Zavšio osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije 2010. godine, studijski program: Menadzment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Stipendista: Fonda dr Lazar Vrkatic, Nemačke vladine službe za akademsku razmenu (DAAD), holandske nevladine organizacije “Spark”, opštine Vršac.
2010. godine primljen na master studije prestižnog britanskog Univerziteta “University College London”, modul: Bezbednost i politika. 2010. upisao dvogodišnje master studije (Univerzitet u Beogradu/La Sapienza Rome), studijski program Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost. 2012. upisao specijalističke akademske studije na Farmaceutskom fakultetu (Univerzitet u Beogradu), studijski program: Menadzment i marketing u farmaciji.
Trenutno zaposlen kao menadžer razvoja poslovanja u farmaceutskoj kompaniji. Više od pet godina aktivan na projektima Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije. Trenutno član savetodavnog odbora međunarodnog projekta BIMUN 2014. Član američkog udruženja za industrijsku bezbednost (ASIS). Nosilac međunarodnog (Kukkiwon) majstorskog zvanja crni pojas IV DAN u tekvondou.


 

Miodrag Šipka

 
Zavšio je osnovne i master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije 2010. godine. Nakon završetka studija, primljen u NIS - Gazprom njeft - direkcija za korporativnu zaštitu. Radi kao Koordinator obezbeđenja, Sektor KZ blokova IiP servisi


 

Mirko Holić

 
Mirko Holić, završio je Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu 2012. godine - studijski program Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Nakon završetka fakulteta postavljen je za Kordinatora ekonomske bezbednednosti u Naftagas-tehničkim servisima - zavisnom preduzeću Naftne industrije Srbije,


 

Miroslav Laketić

 
Završio Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić 2011. godine, studijski program: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, trenutno na master studijama na istom fakultetu. Za načelnika Komunalne policije u Novom Sadu postavljen u oktobru 2012. godine.

 

Nikola Budimir
 

 

2012 godine završio četvorogodišnje studije Menadžmenta u poslovno-civilnoj bezbednosti.
Trenutno zaposlenje: Diners Club International na poslovima Referenta korisničkog servisa


 


 

Nebojša Ćetković

 

Završio 4-godišnje stuidje na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, a završni rad odbranio  2010. godine. Radno mesto Opštinska uprava Vrbas, Odeljenje društvene delatnosti.


 

Nemanja Đukanović

 

Završio Osnovne studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić na studijskom programu Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti, a sada  i na Master studijama na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. Zaposlen u M.P. Security - dispečer i odgovorno lice za bezbednost na obezbeđenju manifestacija, utakmica... 

Sanja Stojanac
 

Završila je osnovne akademske studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić, 2011. godine, studijski program: Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti. Zaposlena u Ministarstvu spoljnih poslova u Beogradu u Odeljenju za personalne i pravne poslove. . 
Sonja Dragović Sekulić
Završila master studije na Fakultetu za pravne i poslovne studije i 2012. godine počela da radi kao saradnik u nastavi na Katedri za menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti.

Todor Matijević

 

 
Završio Fakultet za Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, studijski program: menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti 2012 godine. Zaposlen u NIS-u Gaspromnjeftu, samostalni saradnik u Direkciji za korporativnu zaštitu i bavi se poslovima korporativne zaštite i sprovođenjem mera bezbednosti u  Pogonu “Bačka” (4 naftna polja), Fabrici pijaće vode Jazak I u Pogonu “Geofizički servis”.

   


OSNOVNE INFORMACIJE

  OSNOVNE STUDIJE
 
BEZBEDNOST I
KRIMINALISTIKA
MENADŽMENT U PCB
  MASTER STUDIJE
  UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
 
BEZBEDNOST I
KRIMINALISTIKA
MENADŽMENT U PCB
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt