Alumni

Ana Jovičić

 

Student doktorskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i istraživač na projektu Ministrstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Arsenije Grgurević

 

Master studije iz oblasti bankarstva i finansija na SBS Swiss Business School, Banking and Finance , Kloten, Switzerland

Jelena Dapčević

Osnovne akademske studije završila sam 2009 godine na "Fakultetu za sport i turizam - TIMS " u Novom Sadu, zvanje - dipl. marketing menađžer u turizmu. Radila sam u struci po programu Prva šansa, kao i razne povremene poslove, ali nisam uspela da nađem stalno zaposlenje. Odlučila sam se na usavršavanje pa sam upisala studije na - Fakultetu  za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić - koje sam upisala 2013 godine. Pošto  imam završenu srednju ekonomsku školu i određeno predznanje iz ekonomske struke, mislila sam da ću uspešno okončati i ove studije. O fakultetu sam čula sve najlepše pa sam se odlučila da tu i nastavim svoje usavršavanje. Nadam se da će mi ovaj fakultet  otvoriti veće mogućnosti za zapošljavanje.

Jelica Krkelić

 

Ekspert koordinator za plan, analizu i budžet za Gazprom Neft

Marijela Miletić

 

Koordinator Bankarskih poslova, Srpska Banka a.d. Beograd

Marko Aškraba

 

Postdiplomske studije iz oblasti poljoprivrede na La Trobe University Bundoora, Melbourne, zaposlen u Land Management Systems; assistant manager, Melbourne

Nada Jelkić

 

Purchasing Manager u Thyssen Krupp Materials Inđija

Olga Cap

"Osnovne akademske studije na "Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" upisala sam 2013. godine, posle završene Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, po preporuci studentkinje koja mi je predočila svoje zadovoljstvo i iskustva sa fakulteta na smer Poslovna ekonomija i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" mi je otvorio mnoga vrata, oduševio me svojim načinom rada u svakom pogledu: od rada službi, njihovom ljubaznošću i fleksibilnošću, do rada profesora, njihovog kvalitetnog znanja i praktičnog iskustva koje nam prenose. Zaposlila sam se u Raiffeisen banci i radim na poziciji Agenta prodaje".

Ranka Stojšin

 

"Trenutno sam na poziciji: Administrator (Sektor Veleprodaje /Idea doo/ Vp903)... A što se tiče fakulteta , pohvale i komplimenti kako za stručno osoblje tj. profesore tako i za plan i program koji je predvidjen za stručno i edukativno usavršavanje nas studenata, uskoro Diplomaca".Saša Delić

 

Student doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i saradnik u nastavi na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad

Suzana Madžarević

 

Menadžer prodaje  u Auto Centru Inter Srem Novi Sad

Tamara Stojanović

 

Kordinator poslova platnog prometa - Pošte Srbije

   

OSNOVNE INFORMACIJE

  OSNOVNE STUDIJE
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

e-LEARN 

 

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

 
Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt