Izdavačka delatnost


Vizija naše visokoškolske ustanove je da formiramo visoke kriterijume stvaranja praktične primene znanja i na taj način postanemo jedna od najsavremenijih i najkvalitetnijih privatnih visokoškolskih ustanova u Srbiji i regionu.

Kako bi se ovi visoko postavljeni zadaci i ostvarili kroz godine rada i iskustva jedan od elemenata je i pokretanje izdavaštva u okviru naše instirucije što će doprineti kvalitetnijem radu sa mladim generacijama koje pripremamo da budu osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove.

U okviru segmenta izdavaštva na našoj ustanovi najveći deo zauzimaju izdanja udžbenika za nastavu studenata na studijskim programima koji deluju u okviru visokoškolske ustanove. Autori udžbenika su profesori sa naših studijskih programa. Pored izdanja redovnih udžbenika uključena su I izdanja zbornika radova. A  posebno mesto zauzimaju izdanja knjiga čiji je autor osnivač ove visokoškolske ustanove prof .dr Lazar Vrkatić.

U okviru ustanove 2011-te godine pokrenut je i CIVITAS - časopis za društvena istraživanja - pravo, bezbednost, psihologiju, filologiju i menadžment, koji je do sada izašao u 8 broja i koji je registrovan i u Repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije i CEON-u , kao nacionalni naučni časopis.

Studentski parlament je u okviru svoji aktivnosti u decembru 2012-te godine izdao prvi broj studentskog časopisa pod nazivom “Studentski glas”, a koji je do sada izašao u 4 broja.Uvod
AKTUELNO
Izdanja
CIVITAS
STUDENTSKI GLAS
Kontakt
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja
 

Studentski
      glas

 


 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt