Aktuelno

 

Civitas - 9. broj:
 

"...Pred Vama je deveti broj CIVITAS-a - časopisa za društvena istraživanja u izdanju "Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić". Pre nego što kažem nekoliko reči o sadržaju devetog broja želeo bih da se zahvalim svim dosadašnjim autorima koji su svoje naučne radove poverili našem časopisu. Za pet godina izlaženja Civitas je ostvario 3K konstante - kontinuitet, karakter i kvalitet. Radovi prispeli za ovaj broj iz domena su prava i pravne informatike, bezbednosti i ekonomije, a njihovi autori dolaze sa najrazličitijih strana sveta - od Srbije i regiona (Hrvatske i Bosne i Hercegovine), do Italije, Bugarske i Iraka. Svim autorima želim uspešnu naučnu karijeru...." (reč urednika uz 9. izdanje)

 

više o ovome
 

 

Studentski glas - 4. broj:
 

Pred vama je četvrti broj Studentskog glasa - časopisa studenta Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i Studentskog parlamenta. Časopis izlazi jednom u semestru injemu se objavljuju tekstovi studenata iz Novog Sada i Niša koji su zabavnog ali i edukativnog karaktera. Svaki broj časopisa Studentski glas je besplatan za studente Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić ...

 

više o ovome
 

 

Monografija: Vrednosne orijentacije mladih u Vojvodini - Stanje i perspektive

 

Monografiju je uredila  prof. dr Mirjana Franceško, koja u uvodnoj reči između ostalog kaže:
"...Ova monografija posvećena je razradi koncepta vrednosti, izradi i prikazu mernih instrumenata i sagledavanju vrednosnih orijentacija mlađe kategorije stanovništva naše zemlje. Aktuelnost i značaj proučavanja fenomena vrednosti proizilazi iz društvene situacije čije je osnovno obeležje nedostatak, odnosno poljuljanost vrednosnog sistema. Poslednjih decenija, istraživanja vrednosti kao jednih od osnovnih karakteristika ličnosti, ali i kao pokazatelja i prediktora stanja u društvu, postala su retkost. Primenjene skale i instrumenti datiraju od pre trideset godina..."
 

više o ovome
 

 


 

 
Uvod
AKTUELNO
Izdanja
CIVITAS
STUDENTSKI GLAS
Kontakt
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja
 

Studentski
      glas

 

 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt