Konsultacije - prema prezimenu


Termini konsultacija* za Letnji semestar školske 2016/17. godine prema prezimenu:
         *tokom Ispitnih rokova, proveriti sa nastavnikom tačan termin konsultacija...

  ili po satnici
 

    Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak      

poslednja izmena: 23.02.2017.

 Nastavnik

  od do od do od do od do od do   Centar      Kabinet e-mail

napomene

mr Predrag Alargić                     Novi Sad 113a    
Jelena Arsić                     Novi Sad      
Katinka Beretka                     Novi Sad      
Doc. dr Aleksandar Bošković                     Niš      
                    Novi Sad      
Prof. dr Milo Bošković                     Niš      
                    Novi Sad      
Doc. dr Ivana Božić-Miljković                     Novi Sad 220    
Prof. dr Milan Daničić                     Novi Sad      
Jelena Dostanić         14:00 15:00         Novi Sad 112    
Sonja Dragović Sekulić                     Novi Sad      
Ljiljana Dragutinović                     Novi Sad      
Doc. dr Dorin Drambarean                     Novi Sad  216 dorindr@gmail.com pre ili posle predavanja
(ili po dogovoru)
Prof. dr Sanja Đurđić                     Novi Sad      
Prof. dr Veljko Đurić                 15:00 16:00 Novi Sad 111    
Aleksandra  Erić-Bukarica     11:30 12:30             Novi Sad

 121

aleksandra.eric@yahoo.com

 
Jovana Fajgelj         11:00 12:00 11:00 12:00     Novi Sad 121 jfajgelj@gmail.com  
Prof. dr Mirjana Franceško                 13:00 14:00 Novi Sad 219    
Prof. dr Duška Franeta                     Novi Sad 212    
Doc. dr Tatjana Glušac             12:15 13:15     Novi Sad  121 tatjana.glusac@gmail.com  
Prof. dr Vesna Gojković 16:00 17:00                 Novi Sad 111    
Doc. dr Božidar Jeličić                     Novi Sad      
Prof. dr Slobodan Jovanović                     Novi Sad  216 jovanovic072@sbb.rs pre ili posle predavanja
(ili po dogovoru)
Prof. dr Dragomir Jovičić                     Novi Sad      
Doc. dr Radivoje Jovović             10:45 11:45     Novi Sad   radivojejovovic@gmail.com  
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak        
Zorjana Kanjuga                     Novi Sad      
Tomislav Kargačin                     Novi Sad  121 hudsonsea@yahoo.com pre ili posle predavanja
(ili po dogovoru)
Doc. dr Tanja Kaurin                     Novi Sad 111    
Doc. dr Milan Klisarić                     Niš      
Zorica Knežević 14:00 15:00                 Novi Sad 112    
Prof. dr Ljiljana Kontić         12:00 13:00         Novi Sad 220    
Doc. dr Miodrag Koprivica                     Novi Sad 220 miodragkoprivica@hotmail.com  
Prof. dr Tamaš Korhec                     Novi Sad      
Branislav Kosanović             19:00 20:00     Novi Sad 119    
Prof. dr Aleksandra Kostić * 14:00 15:00                 Novi Sad 111    * (dani nastave)
Prof. dr Željka Krpović-Bojanić         15:00 16:00         Novi Sad 221    
Prof. dr Boris Kršev                     Novi Sad      
Marija Manasijević         17:15 18:15         Novi Sad 112    
Prof. dr Slobodan Marković                     Niš      
                    Novi Sad      
Nikolina Matijević                     Novi Sad      
Peđa Miladinović                 13:00 14:00 Novi Sad 112    
Miloš Milenković                     Novi Sad      
Doc. dr Miroslav Milosavljević                     Novi Sad      
Anja Mitić         17:00 18:00         Novi Sad 112    
Marija Mitić                     Niš      
Doc. dr Jasmina Nedeljković 17:45 18:45                 Novi Sad 221    
Nataša Ninić                 14:00 15:00 Novi Sad 112    
Prof. dr Vladimir Njegomir                     Novi Sad 220    
Milena Novičić                     Niš      
Dragana Peči                     Novi Sad      
Prof. dr Ljubo Pejanović                     Niš      
                    Novi Sad      
Prof. dr Slavica Perović                     Novi Sad  216 helenic@t-com.me pre ili posle predavanja
(ili po dogovoru)
  Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak        
Prof. dr Vesna Petrović 13:00 14:00                 Novi Sad 111    
17:30 18:00                  
Doc. dr Vojin Pilipović                     Niš      
                    Novi Sad      
Prof. dr Vesna Pilipović         12:15 13:15         Novi Sad  121 vesna_pilipovic@yahoo.com  
Milica Rađenović 10:30 11:15                 Novi Sad  121 radjenovic.mi@gmail.com  
17:00 17:45                
Prof. dr Milenko Radoman                     Novi Sad      
Prof. dr Duško Radosavljević                     Novi Sad      
Prof. dr Milica Radović                     Novi Sad 220 mizrad@eunet.rs  
Jelena Rebić                     Novi Sad

216

nelarebic@yahoo.com

pre ili posle predavanja
(ili po dogovoru)
Aleksandra Savić                     Novi Sad 121 sunny.savic@gmail.com pre ili posle predavanja
(ili po dogovoru)
Prof. dr Nada Savković 12:30 13:30                 Novi Sad 216 nadasavk@gmail.com  
Doc. dr Ana Sentov *
14:00

15:00
    **
14:00

15:00
***
14:00

15:00
    Novi Sad  216 ana.sentov@gmail.com   *...za sve
 **
...za studente Engleskog
***...za studente Psihologije
Doc. dr Tatjana Skakavac                     Novi Sad      
Prof. dr Zdravko Skakavac                     Niš      
                    Novi Sad      
Prof. dr Zlatko Stefanović                     Novi Sad      
Katarina Suvajdžić     12:30 13:30             Novi Sad 112    
Dušana Šakan                 15:00 16:00 Novi Sad 112    
Prof. dr Nebojša Šarkić                     Novi Sad      
Prof. dr Radica Šipovac                     Novi Sad      
Doc. dr Ružena Šimonji-Černak             13:00 14:00     Novi Sad 221    
Prof. dr Momčilo Talijan                     Novi Sad      
Prof. dr Petar Teofilović                     Novi Sad      
Prof. dr Aleksandar Vasić         13:00 14:00         Novi Sad 221    
Doc. dr Aleksandar Vasiljević                     Novi Sad 220    
Zoran Vavan                     Novi Sad      
Ivana Vrkatić                     Novi Sad   ivrkatic@useens.net  * ...konsultacije iz predmeta "Rimsko pravo", kao i iz "Nacionalna pravna istorija" se zakazuju po potrebi na e-mail: ivrkatic@useens.net
Nataša Vrkatić                     Novi Sad      
Prof. dr Dobrila Vujić     10:30 11:30             Novi Sad 111    
Doc. dr Isidora Wattles                 12:30 13:30 Novi Sad 216 isidora.wattles@gmail.com  
Andrew Wiesike 14:00 15:00                 Novi Sad  121 wiesike@gmail.com  
Danijel Živković                     Novi Sad  216 dackozico@yahoo.com pre ili posle predavanja
(ili po dogovoru)
Doc. dr Milan Živković 12:30 13:15 12:15 13:15     10:00 10:45     Novi Sad 216 mzivkovic@useens.net  

  ili po satnici