Projekat jugoistočne Evrope za unapređenje studija jezika

 

SEEPALS

 

South East European Project for the Advancement of Language Studies 

Projekat jugoistočne Evrope za unapređenje studija jezika

http://www.seepals.net/

 

"Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić", strateški je partner i učesnik u projektu South East European Project for the Advancement of Language Studies – SEEPALS (Projekat jugoistočne Evrope za unapređenje studija jezika), koji se u periodu od 2010-13. realizuje u okviru IV ciklusa Tempus programa zajedno sa još 9 partnera iz regiona i 4 partnera iz Evropske unije.

 

Osnovni cilj projekta:

Unapređenje studija stranog jezika u regionu jugoistočnog Balkana, a time i u širem regionu Evrope kao stvaranje jedinstvenog obrazovnog prostora u kome će studije stranog jezika biti znatno modernizovane.

 

Pojedinačni ciljevi projekta:

- unapređenje nastave stranog jezika u partnerskim institucijama i

- stvaranje mogućnosti za uvođenje novih programa.

 

Očekivani rezultati:

 

- kritičko poređenje modela studija stranog jezika u partnerskim institucijama,

- modernizacija nastave književnosti i kulture u partnerskim institucijama,

- uvođenje i unapređenje studija stranog jezika za posebne namene (Foreign language for specific purposes, FLSP) u partnerskim institucijama,

- uvođenje i unapređenje diplomskih akademskih studija prevođenja u partnerskim institucijama i

- unapređenje postojećih kapaciteta za realizaciju i primenu rezultata projekta SEEPALS  


Partneri u projektu:

 

Iz regiona:

Iz Evropske unije:

Dosadašnje aktivnosti i rezultati Fakulteta za pravne i poslovne studije:

1. _______________________________________________________________________

 

15. novembar 2010. 


Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, u Crnoj Gori, održan je prvi radni sastanak, takozvani „kick-off meeting“

Prisustvale

Mirjana Franceško, dekan i Jasmina Đorđević, docent (grupa za engleski jezik i menadžer projekta u partnerskoj instituciji)

 

Zadaci i zaključci sastanka:

 • upoznavanje i predstavljanje partnera,

 • priprema za sledeći sastanak u Tirani,

 • dogovor o sadržaju sastanka (prikaz pojedinacnih studijskih programa u partnerskim institucijama)

2. _______________________________________________________________________

 

20-22. januar 2011.

 

Na Fakultetu za strane jezike u Tirani, u Albaniji, održan je radni sastanak iz prvog radnog paketa

http://www.seepals.net/conferences/tirana-conference-program/

 

Prisustvovale

 

Isidora Wattles, asistent (grupa za engleski jezik i rukovodilac studijskog programa) i Jasmina Đorđević, docent (grupa za engleski jezik i menadžer projekta u partnerskoj instituciji)

 

Zadaci i zaključci sastanka:

 

http://www.seepals.net/work-packs/model-foreign-language-studies/

 • prikaz pojedinačnih studijskih programa za engleski jezik i knjizevnost,

 • SWOT analiza postojećih elemenata primenjenih studija stranog jezika na Fakultetu za pravne i poslovne studije,

 • naglasak se mora staviti na predmete koji imaju posebnu namenu, te su tako usmereni ka konkretnom razvijanju veština i znanja za zanimanja nastavnika engleskog jezika i prevodilaca što se u velikoj meri na Fakultetu za pravne i poslovne studije već postiže postoječim studijskim programima

3. _______________________________________________________________________

 

17-19. mart 2011. 

 

Na Filološkom fakultetu u Banja Luci, u Republici Srpskoj, održan je sastanak iz drugog radnog paketa

http://www.seepals.net/conferences/banja-luka-conference-program/

 

Prisustvovala: 

Jasmina Djordjevic, docent (grupa za engleski jezik i menadzer projekta u partnerskoj instituciji)   

 

Zadaci i zaključci:

 

http://www.seepals.net/work-packs/wp2-university-banja-luka/

 • prikaz predloga za unapređenje silabusa iz predmeta književnosti i kulture u kontekstu primenjenih studija,

 • prezentacija našeg fakulteta sa konkretnim predlozima vezanih pre svega za vrstu kursa sa naglaskom na ciljeve i ishode,

 • izveštaji o primenjenim zaključcima u realizaciji procesa unapređenja silabusa književnsoti i kulture na primeru dva predmeta koji se realizuju na Fakultuet za pravne i poslovne studije,

 • dogovor o sadržaju sledećeg radnog sastanka koji će se održati u Peruđi krajem avgusta 2011., o tome kako unaprediti nastavu engleskog jezika za posebne namene

 • uloga našeg fakulteta biće savetodavna s obzirom na to da su svi nasi kursevi jezika na osnovnim studijama u poslednja tri semestra upravo kursevi engleskog jezika sa posebnom namenom (Pravni engleski I, II i III kao i Poslovni engleski I, II i III).

 • odluka o tome kako će se organizovati letnja skola u organizaciji Univerziteta u Mariboru (kraj juna i pocetak jula 2011)

 • u letnjoj školi učestvovaće Isidora Wattles

 • izabrane su dve studentkinje (Gorana Čavić i Jelena Nikolić, studentkinje III godine, obe odlični studenti) sa našeg fakulteta koje će učestvovati u letnjoj školi tako što će je pohađati o trošku projekta. 

4. _______________________________________________________________________

 

26. jun - 9. jul 2011. 

 

Na Filozofskom fakultetu u Mariboru, u Slovenijii, organizovana Letnja škola u okviru SEEPALS projekta. Predavači iz svih partnerskih institucija su održali predavanja iz oblasti engleskog jezika, književnosti i kulture.

http://www.seepals.net/summer-schools/maribor-summer-school-program/

 

Predavači sa Fakulteta za pravne i poslovne studije: 

5. _______________________________________________________________________

 

29-31. avgust 2011. 

 

Na Univerzitetu u Peruđi, u Italiji, održan je radni sastanak u okviru 3. radnog paketa, a na temu unapređenja studija stranog jezika za poseben namene.

http://media.seepals.net/upload/reports/report_convegno_ok.pdf

 

Prisustvale

 

Mirjana Franceško, dekan, Isidora Wattles, asistent (studijski program "Engleski jezik" i rukovodilac studijskog programa) i Jasmina Đorđević, docent (studijski program "Engleski jezik" i menadzer projekta u partnerskoj instituciji)

 

Zadaci i zaključci:

 • prikaz silabusa za nastavu jezika za posebne namene sa pojedinačnih partnerskih institucija,

 • analiza potreba tržišta za specijalizovanje kurikulume i silabuse u oblasti nastave stranog jezika za posebne namene kako na nivou osnovnih tako i na nivou diplomskih studija,

 • zaključci o mogućnostima razvijanja novih programa izučavanja stranog jezika za posebne namene u okviru pojedinačnih struka. 

6. _______________________________________________________________________

 

06-09. oktobar 2011.

Na Univerzitetu Fridrih Aleksandar u Nirnbergu, u Nemačkoj, održan je radni sastanak u okviru 4. radnog paketa, a na temu uvođenja savremen informacione i komunikacione tehnologije u nastavu stranog jezika.

http://www.seepals.net/conferences/nurnberg-conference-programm/

 

Prisustvale: 

 

Mirjana Franceško, dekan, Isidora Wattles, asistent (studijski program "Engleski jezik" i rukovodilac studijskog programa) i Jasmina Đorđević, docent (studijski program "Engleski jezik" i menadzer projekta u partnerskoj instituciji)

 

Zadaci i zaključci:

 • upoznavanje sa mogućnostima savremene tehnologije u nastavi stranog jezika,

 • radioničarski rad posvećen primeni savremenih platformi za nastavu stranog jezika i održavanje elektronskih provera znanja,

 • zaključci  o mogućoj primeni savremene tehnologije u nastavi svih oblasti u okviru studija stranog jezika.

7. _______________________________________________________________________

 

25-29. januar 2012.

Na Filozofskom fakultetu u Mariboru, u Ljubljani, održan je radni sastanak u okviru 5. radnog pakete posvećenog unapređenju studija prevodilaštva na nivou diplomskih studija.

http://www.seepals.net/summer-schools/maribor-summer-school-2012/

Prisustvovanje

Zbog loših vremenskih uslova, učešće Isidore Wattles i Jasmine Đorđević je moralo biti otkazano. 

Radionicu koju je pripremila Jasmina Đorđević na temu nastave tehnika prevođenja u oblasti neknjiževnog prevoda izveo je kolega Branko Crnogorac sa Filološkog fakulteta u Banja Luci.

 

Zadaci i zaključci:

 • predstavljanje kurseva, silabusa i kurikuluma u oblasti prevodilaštva,

 • analiza potreba za profilom prevodilaca u oblasti književnog i neknjiževnog prevoda,

 • primena tehnologije u prevodilaštvu,

 • zaključci o potrebama specijalizovane praktične nastave i novom pristupu teoriji prevodilaštva.

8. _______________________________________________________________________

 

01-14. jul 2012. 

 

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, u Crnoj Gori, organizovana Letnja škola u okviru SEEPALS projekta. Predavači iz svih partnerskih institucija su održali predavanja na temu “Meaningful Translation”.

http://www.seepals.net/summer-schools/summer-school-niksic/

 

Predavač sa Fakulteta za pravne i poslovne studije: 

 • dr Veljko Đurić

 • Studenti "Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić" koji su pohađali letnju školu:

  • Mirjana Antić, student IV godine na studijskom programu "Engleski jezik" i

  • Miloš Radovanović, student IV godine na studijskom programu "Engleski jezik".

9. _______________________________________________________________________

 

26-30. januar 2013.

 

Na Univerzitetu u Peruđi, u Italiji, održan je Seminar Teaching of the Italian Language for specific purposes: criteria and operational suggestions

 

Prisustvali

 

Marijana Savatović, nastavnik italijanskog, Radivoje Jovović, asistent na studijskom programu Pravo na kome se izvodi nastava italijanskog jezika kao strani jezik

 

Zadaci i zaključci:

 • prikaz silabusa za nastavu italijanskog jezika za posebne namene,

 • analiza potreba tržišta za specijalizovanje kurikulume i silabuse u oblasti nastave stranog jezika za posebne namene,

10. ______________________________________________________________________

 

15-19. septembar 2013.

 

Na Univerzitetu u Peruđi, u Italiji, održan je završni panel “New Approaches to Foreign Languages Didactics”

 

Prisustvale

 

Isidora Wattles, asistent (studijski program "Engleski jezik" i rukovodilac studijskog programa, Jasmina Đorđević, docent (studijski program "Engleski jezik" i menadzer projekta u partnerskoj instituciji) i Marijana Savatović, nastavnik italijanskog

 

Zadaci i zaključci:

 

Zadaci zaklučci sastanka ticali su se ključnih pitanja iz svih planiranih i realizovanih radnih paketa. Prikazani su pristupi u oblastima interkulturne komunikacije, nastave stranog jezika za posebne namene i digitalizacije nastave. Sem toga izvedeni su zaključci u okviru okuglog stola i to u okviru sledećih segmenata:

 1. Impelementacija pojedinačnih radnih paketa.

 2. Učešće studenata

 3. Akademska saradnja

 4. Diseminacija

 5. Mobilnost

 6. Nastava uz primenu računara

 7. Evaluacija

 8. Finansije

Svi zaključci su u vidu transkripta pismeno datih sugestija i komentara i u vidu Zapisnika sa samog panela predati koordinatoru projekta. 

 

 
Uvod
Naučni skupovi
Tribina
CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

 

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja
Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt