Tribine


Kao nadogradnja redovne nastave na visokoškolskoj ustanovi, organizujemo tribine, okrugle stolove, konferencije i razgovore iz oblasti u okviru studijskih programa, ali i na društveno akruelne teme. Studijski programi organizuju  gostujuća predavanja ili prezentacije eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti. Imali smo priliku da ugostimo viceguvernera Narodne banke Srbije, Bojana Markovića, čuvenog advokata Tomu Filu i mnoge druge priznate stručnjake.

Arhiva događanja  Tribina: Sporazumi u krivičnom postupku

U ponedeljak 25. maja sa početkom u 17:00 časova, na našem Fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Katedre za Pravo održana je tribina pod nazivom “Sporazumi u krivičnom postupku”.


Govornici na tribini:

 • prof. emeritus Momčilo Grubač,

 • Slobodan Beljanski, advokat.

 • Vidak Daković, zamenik Višeg javnog tužioca
                             u Novom Sadu

 • Vesko Krstajić, sudija Vrhovnog Kasacionog suda,

Tribina je održana u Amfiteatru našeg Fakulteta u Novom Sadu.

 Okrugli sto: O perspektivama regionalizma u Srbiji

U četvrtak 26. marta 2015. godine u organizaciji Katedre za Pravo, na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, održao se razgovor na temu „Regionalizacija - pitanje političke budućnosti Srbije“.

U razgovoru su između ostalih, učestvovali Jadranka Jelinčić, Pavel Domonji, Miroslav Keveždi, Duško Radosavljević i Aleksandra Đurić-Bosnić...
Povod za razgovor je bio Zbornik tekstova „Socio-kulturni aspekti regionalizacije Srbije u kontekstu evrointegracija“,
u kojem su tekstovi više eminentnih autora: Latinke Perović, Olivere Milosavljević, Aleksandre Molnara, Lasla Vegela, Pavela Domonjija, Boška Kovačevića, Duška Radosavljevića...
Zbornik je uredila Aleksandra Đurić-Bosnić, a objavio ga je Centar za interkulturalnu komunikaciju - CINK.

 Okrugli sto: O Džonu Kenetu Galbrajtu

Katedra za Pravo organizovala je u sredu 17. decembra 2014. godine sa početkom u 17 časova, u amfitetru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, Povod okupljanja je knjiga Ričarda Parkera, "Džon Kenet Galbrajt" koju je početkom 2014.  godine izdao "Mediterran publishing" iz Novog Sada.
Učesnici:

 • prof. dr Fuada Stanković (rektorica Novosadskog univerziteta, 2001-2004), „Galbrajt – Institucionalni ekonomista“,

 • prof. dr Alpar Lošonc (profesor Novosadskog i Univerziteta u Segedinu), „Galbrajt – Kritičar postgalbrajtovskog razdoblja“,

 • prof. dr Duško Radosavljević (profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije i predsednik VPA), „Džon Kenet Galbrajt – liberalni, američki intelektualac“,

 • mr Mihailo Brkić (bivši ambasador R. Srbije u Kuvajtu), „Galbrajt – Politika, ekonomija, diplomatija“,

 • Ana Nešić, master (doktorantkinja Univerziteta u Novom Sadu), „Galbrajtova anatomija moći“,

 • prof. dr Dušan Marinković (profesor Novosadskog univerziteta i urednik u Meditteran publishing), „Biografija Džona Keneta Galbrajta – Ričarda Parkera“.

 

 Tribina: Budućnost psihoterapije u kontekstu nacionalne i evropske saradnje

 

U ponedeljak 08. decembra 2014, Katedra za Psihoterapiju na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizovala je tribinu pod nazivom: Budućnost psihoterapije u kontekstu nacionalne i evropske saradnje/


Učesnici su  predstaviti model koji povezuje akademski i profesionalni nivo edukacije u psihoterapiji i podržava psihoterapijski trening iznad nacionalnih granica kroz saradnju izmedju nacionalnih i stranih trening i akademskih organizacija. Predstavljeni su sadržaj i specifičnosti ovog modela koji, osim vec pomenutih integracija, povezuje i različite psihoterapijske modalitete. Koncept razvoja i budućnosti psihoterapije bio je sveukupni okvir sadržaja i diskusija na tribini.

Gosti su bili:

 • Prof dr Kenet Evans, Predsednik evropske asocijacije za integrativnu psihoterpiju

 • Mr sci Ana Ristović, telesni psihoterapeut

 • Prof dr Vesna Petrović, profesor na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

 Gostujuće predavanje: Generalni državni revizor, Radoslav Sretenović

18. novembra 2014. godinena Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, u organizaciji katedre za Poslovnu ekonomiju, održano je gostujuće predavanje Radoslava Sretenovića, Generalnog državnog revizora i predsednika Državne revizorske institucije na temu: Značaj državne revizije u modernim tržišnim privredama


Predavanje se održalo sa početkom u 10:00 časova u učionici 316 na III spratu Fakulteta, Bulevar oslobođenja 76 u Novom Sadu

 

 Gostujuće predavanje: Prof. dr Danko Šipka

 

U petak, 31. oktobra, na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, a u organizaciji Katedre za Engleski jezik, prof. dr Danko Šipka održao je predavanje pod nazivom "Međujezičke leksičke razlike"
 

Prof. dr Danko ŠipkaProf. dr Danko Šipka je ugledni lingvista i leksikograf, redovni profesor slavistike na državnom univerzitetu Arizone, a u Srbiji je povodom gostovanja na Sajmu knjiga u Beogradu, kao gost izdavačke kuće "Prometej".
 

Profesor Šipka je autor nekoliko rečnika, kao što su Savremeni englesko-srpski rečnik, Veliki englesko-srpski rečnik, Veliki srpsko-engleski rečnik, u izdanju "Prometeja" iz Novog Sada.

 

 Gostujuće predavanje: Milutin Stoilović

 

23. septembra na Fakultetu za pravne i poslvne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu, u organizaciji Nacionalnog kriminalističkog centar MUP-a Srbije i Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, oodržano je gostujuće predavanje Milutina Stoilovića, forenzičkog naučnika iz Kanbere (Australija), izumitelja Polilajt aparata koji koriste forenzičari širom sveta pod nazivom: "Polilajt projekt - razvoj i upotreba u forenzici"

Izvodi iz predavanja: Predavanje je bilo namenjeno forenzičarima iz Srbije, stručnoj i naučnoj javnosti i studentima.

 • Razvoj Unilajta od 1980 do 1985 godine na Australiskom Nacionalnom Univerzitetu u Kanberi

 • Preuzimanje Unilajta od strane Rofin-a, Melbournske kompanije, i marketiranje kao Polilajt

 • Upotreba svetla u forenzičkoj nauci za otkrivanje kriminalističkih tragova Detekcija otisaka prstiju sa osvrtom na korišćenje Polilajta

 • Polillajt: Forenzički lzvor Svetlosti, osobine, upotreba, zaštita

 • Ograničena demostracija upotrebe Polilajta

   Okrugli sto: Srbija - Sarajevo - Svet 1914.

Povodom obeležavanja stogodišnjice od sarajevskog atentata i početka Prvog svetskog rata Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić organizovao je u utorak, 27. maja 2014. godine u Novom Sadu okrugli sto na temu: Srbija - Sarajevo - Svet 1914. - istorijske činjenice i pokušaji revizionizma 100 godina posle

Okvirna pitanja za raspravu su bila:

Politička situacija u Evropi i svetu na početku XX veka; Politička situaciji u Srbiji i uloga “Crne ruke” posle Majskog prevrata; Aneksija 1908. i prilike u Austro-Ugarskoj i Bosni i Hercegovini; Ekonomska situacija u Srbiji i odnosi sa Austro-Ugarskom; Atentat kao oblik političke borbe i Veliki rat: velika očekivanja i velike posledice.
 

U razgovoru su učestvovati:

 • Prof. dr Ljubodrag Dimić, dopisni član SANU
  Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu

 • Prof. dr Milan Ristović
  Redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu

 • Prof. dr Slobodan Bjelica
  Vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • Prof. dr Boris Kršev,
  Fakultet za pravne i posloven studije dr Lazar Vrkatić, uvodničar i moderator.

 

 Tribine: Novi zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije,
      prednosti i nedostaci

 

Tokom  maja 2014. godine na našem Fakultetu u Novom Sadu i Nišu, održane su tribine pod nazivom “Novi zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije, prednosti i nedostaci”.


U sredu 14. maja u Novom Sadu, amfiteatar, Bulevar oslobođenja 76, sa početkom u 17:00 časova.
Govornici su bili:

 • prof. emeritus Momčilo Grubač,

 • Toma Fila, advokat,

 • Vidak Daković, zamenik Višeg javnog tužioca u Novom Sadu.


U četvrtak 22. maja u Nišu, amfiteatar, Generala Milojka Lešjanina 17, sa početkom u 17:00 časova.
Govornici su bili:

 • prof. emeritus Momčilo Grubač,

 • Toma Fila, advokat,

 • Dijana Janković, sudija Apelacionog suda u Nišu,

 • Aleksandra Šošević, zamenik Višeg javnog tužioca u Nišu.

 

 Tribine: Konstantin Veliki i Milanski edikt

 

Okvirna pitanja za raspravu su bila:

 • Rimska država na početku IV veka - između dominata i tetrarhije;

 • Rimska tradicionalna religija i hrišćanstvo;

 • Uspon Konstantina Velikog i sudbonosno IN HOC SIGNO VINCES;

 • Milanski edikt;

 • Dogmatski sporovi - Arijanstvo, Nikejski sabori i simboli hrišćanske vere;

 • Pravni život - Konstantinove reforme i konstitucije...
   

Niš
U organizaciji Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić iz Novog Sada održana je 14. maja 2013. tribina u Niškom kulturnom centru na temu “Konstantin Veliki i Milanski edikt”.

 

Uz prisustvo brojnih medija, gostiju i studenata sa našeg fakulteta u Nišu, skup je otvorila dekanica Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić prof. dr Mirjana Franceško, a nakon uvodnog izlaganja prof. dr Boris Krševa, na okruglom stolu govorili su i:

 • Prof. dr Radivoje Radić - redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu,

 • Prof. dr Mila Jovanović - redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu u penziji i

 • Nebojša Ozimić, kustos Narodnog muzeja u Nišu.

 

Novi Sad
Povodom obeležavanja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta, u petak, 24. maja u Novom Sadu, s početkom u 18:00 časova u amfiteatru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, održan je Okrugli sto na temu: "Konstantin Veliki i Milanski Edikt".
Uvodničar je bio prof. dr Boris Kršev. a u razgovoru učestvuju:

 • Prof. dr Radivoje Radić redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu

 • Prof. dr Mila Jovanović redovni profesor Pravnog fakulteta u Nišu u penziji

 • mr Boris Stojkovski asistent Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

 • Nebojša Ozimić, prof. Kustos Narodnog muzeja u Nišu

 Tribina: Izazovi advokatske profesije u okviru aktuelnih procesa društveno-
      političke tranzicije u Srbiji

U organizaciji Katedre za pravo "Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić" 10. maja u Nišu, a 23. maja 2012. godine u Novom Sadu,  održane su stručne tribine o izazovima advokatske profesije u okviru aktuelnih procesa društveno-političke tranzicije u Srbiji. Pred prepunim amfitwatrima u Novom Sadu i Nišu, govorio je doajen jugoslovenske i srpske advokature, gospodin Toma Fila.

Toma Fila
Rođen je 29. jula 1941. u Bitolju (u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji), a po nacionalnosti je Cincar. Sin je poznatog advokata Filote File, koji iako je bio partizan, posle rata bio u zatvoru kao politički zatvorenik.

U javnosti je postao poznat kao advokat ljudi optuženih za najteža krivična dela, među kojima je veliki broj bio optužen za dela za koja je bila zaprećena smrtna kazna. Povodom smrtne kazne je izjavio: "Protivnik sam smrtne kazne - i uvek sam spreman da izrazim svoj stav". Zastupao je i mnoge političare među kojima su: Jovanka Broz, Slobodan Milošević, Goran Hadžić... itd. Prvi je advokat iz Srbije koga je angažovao Haški tribunal neposredno po svom osnivanju, no to ga nije sprečilo da kritikuje rad Haškog tribunala.

 Gostujuće predavanje: Viceguverner "Narodne banke Srbije" dr Bojan Marković
    
"Monetarna politika i aktuelna monetarna kretanja"

Viceguverner "Narodne banke Srbije" (NBS), dr Bojan Marković je na poziv Katedre za Poslovni menadžment "Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić”, 22. marta 2012. godine održao predavanje na temu “Monetarna politika i aktuelna monetarna kretanja”. Predavanje viceguvernera obuhvatilo je četiri celine: monetarnu politiku Narodne banke Srbije, proces odlučivanja o monetarnoj politici, instrumente monetarne politike i aktuelna monetarna kretanja.

Foto-galerija: Predavanje dr Bojana Markovića, viceguvernera NBS

O predavaču:
dr Bojan Marković, viceguverner "Narodne banke Srbije"

Diplomirao je 1997. godine na beogradskom Ekonomskom fakultetu, a magistrirao 2000. na Univerzitetu u Birmingemu, Velika Britanija, gde je i doktorirao 2005. godine na temu "Kreditni kanali transmisionog mehanizma monetarne politike". Centralnobankarsku karijeru otpočeo je 2000. u centralnoj banci Engleske, u Londonu, gde je radio na poslovima monetarne politike i finansijske stabilnosti. Od 2008, kao izvršni direktor u finansijskoj kompaniji "Goldman Saks" u Londonu, radio je na razvoju investicione strategije u oblasti deviznog kursa, kratkoročnih i dugoročnih kamatnih stopa i ulaganja u hartije od vrednosti.  Od 01. oktobra 2009. godine nalazi se na funkciji viceguvernera "Narodne banke Srbije".

 Diskusija: Društveni centar - utopija, realnost, utopija

Inicijativa za "Društveni centar" i "Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić" organizovali su javnu diskusiju „Društveni centar - utopija, realnost, utopija". Diskusija se održala u ponedeljak 21. maja 2012. sa početkom u 19 časova, u amfiteatru "Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić", Bulevar oslobođenja 76, prvi sprat. Na skupu je govorila aktivistkinja Inicijative za "Društveni centar", mr Ivana Volić i aktivisti Nikola Burić i Marko Simić, dok je domaćin i voditelj bio Prof. dr Petar Teofilović.

Pored detalja vezanih za formiranje Inicijative, ulazak i boravak u kasarni, te izbacivanje, prisutni su imali priliku da saznaju šta je motivisalo aktiviste i aktivistkinje da se udruže u ovu Inicijativu, šta je to pravo na grad na koje se aktivisti i aktivistkinje pozivaju u svojoj borbi, zbog čega oni svoj ulazak u kasarnu smatraju legitimnim činom, kakav je odnos gradskih i republičkih struktura vlasti prema aktivistima i aktivistkinjama, koje aktivnosti sprovode nakon izbacivanja, koji su im planovi itd. Diskusija zamišljena kao interaktivan skup na kome su prisutni ohrabrivani da postavljaju pitanja i iznose svoje mišljenje, a razgovor je bio dopunjen vizuelnim materijalom.

 Predavanje o Pokrajinskom ombudsmanu na FPPS-u

IMG 1081Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih je juče na "Fakultetu za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu održala predavanje o radu institucije Pokrajinskog ombudsmana.

Nakon što je studentima prava, poslovne psihologije i menadžmenta predstavila pravni okvir na osnovu kog je institucija ustanovljena, ombudsmanka Muškinja Hanrih je govorila i o ovlašćenjima i postupcima koje Pokrajinski ombudsman vodi po predstavkama građana i po sopstvenoj inicijativi.

Izneti primeri predstavki po kojima je institucija postupala poslužili su kao osnova za diskusiju u kojoj je studente najviše zanimalo kako Pokrajinski ombudsman postupa u slučajevima kada se građani žale na rad javnih preduzeća, kao i kada imaju pritužbe na kršenja prava deteta, u oblasti zdravstvene zaštite i obrazovanja, te kada se žale na rad sudskih organa nad kojima ni u jednoj državi institucija ombudsmana nema nadležnost. 

 Tribina: Korporativna bezbednost - stanje i perspektive

Dana 22. decembra 2011. godine, sa početkom u 11:00 časova u prostorijama "Fakultetu za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić” u Novom Sadu održana je Stručna tribina na temu: Korporativna bezbednost stanje I perspective.
Tom prilikom u cilju povezivanja i ostvarivanja zajedničkih interesa, zaključen je protokol o saradnji između "Internacionalne policijska asopcijacije - IPA", sekcija u Srbiji, regija Novi Sad i "Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić“, kao i protokol o saradnji između "Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti" i "Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić“
 

Uvodničari:

 • Prof. dr Slobodan Marković - "Fakultet za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić",

 • mr Stanko Ljubičić - "Internacionalna policijska asocijacija" (IPA),

 • Dejan Pavlović - direktor "Sektora za korporativnu bezbednost - NIS",

 • mr Dragan Trivan - predsesnik "Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti" (SAMKB)

Moderator: Doc. dr Zdravko Skakavac

 Okrugli sto: Kako naučno sudimo i istražujemo o istoriji Jugoslavije i Srbije danas?

Na “Fakultetu za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić”, 15. decembra 2011. godine održan je okrugli sto na temu: Kako naučno sudimo i istražujemo o istoriji Jugoslavije i Srbije danas? Povod za to bila je nedavno objavljena knjiga dr Ranka Končara i Dimitrija Boarova: “Stevan Doronjski - odbrana autonomije Vojvodine“ koja je, kako zbog samih autora, tako i zbog samog sadržaja skrenula pažnju javnosti i izazvala različite komentare.

Knjiga autentično raspravlja o istorijskim procesima i zbivanjima od kraja Drugog svetskog rata - do početka osamdesetih godina prošloga veka, koja su se dešavala ne samo u Vojvodini i Srbiji, nego i na širem prostoru nekadašnje Jugoslavije. Pisana je na osnovu lične građe (ostavštine) Stevana Doronjskog - jednog od aktivnih učesnika tih događanja, tako da kada se čita, ima se osećaj kao da je njen autor sam Stevan Doronjski, a ne Končar i Boarov. Umeće stvarnih autora da nam prenesu atmosferu, kao i njihov stil pisanja, omogućuju čitaocu da i on postane svojevrsni akter toga vremena.

A upravo ta epoha nailazi danas na brojna kontroverzna, paušalna, aproksimativna i hipotetička tumačenja, koja imaju nameru da „objasne“ i „opravdaju“ sadašnje stanje u društvu i državi. Izmene i revizije prošlosti rekli bismo kao da su dobile na intezitetu u poslednjih nekoliko godina.

 


 
Uvod
Naučni skupovi
TribinE
       DEŠAVANJA
 
CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

   
 

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraž
 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt