Paragraf Lex

Paragraf Lex


Na osnovu Protokola o saradnji između kompanije Paragraf d.o.o. Beograd i Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, svim studentima fakulteta omogućena je besplatna obuka u pravnoj bazi „Paragraf Lex“.

Cilj obuke je sticanje praktičnih znanja i veština putem edukacije i osposobljavanja za korišćenje savremenih informacionih tehnologija i pravnih baza koje predstavljaju neophodno sredstvo za savremeno i stručno poslovanje.

Edukacija studenata u korišćenju pravne baze Paragraf Lex organizovana je u okviru 15-časovnog kursa koji se obavlja u računarskoj učionici Fakulteta, a program obuke izvodi predavač imenovan od strane sektora za edukaciju kompanije Paragraf.

Na našem Fakultetu akcenat je na praktičnom osposobljavanju studenata tokom studija, u okviru kojih studenti usvajaju savremena, realna, praktična znanja i veštine, kako bi svoja stečena teorijska znanja što efikasnije primenili u praksi. U skladu sa tim, kako bismo studentima omogućili što širu profesionalnu edukaciju, omogućili smo izvođenje obuke korišćenja pravne baze u saradnji sa Kompanijom Paragraf.

Studenti koji nakon obuke uspešno reše završni test dobijaju Paragraf sertifikat koji izdaju Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić i kompanija Paragraf.

Obzirom da je pravna baza Paragraf Lex jedna od najpopularnijih i najrasprostranjenijih pravnih baza u našoj zemlji, koju koristi veliki broj sudova, advokata, banaka i drugih privrednih subjekata, smatramo da će ovaj vid obuke biti od velikog značaja za studente i da će predstavljati još jedan stepenik u njihovom pravničkom usavršavanju.

 

Brošura Paragraf Lex
    

Paragraf Lex

 

OSNOVNE INFORMACIJE

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN

Stručna
praksa

 

Gradimo mostove,
a ne zidove

ELSA
European Law Student's Association

   

Paragraf Lex
Pravna baza

 
   

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt