Upis narednE ŠKOLSKE 2016/17. godine - obnova godine:
 


OSnovne studije
    

Za studente Osnovnih studija, upis u više naredne godine studija ili obnova godine, biće organizovana u periodu:

 • 05. septembar-07. oktobar 2016. godine,

 • Kandidati za stipendiju (koji su se prijavili na Konkurs - oni koji dobiju i oni koji ostanu bez nje), moći će da obave upis u periodu 10-15. oktobar 2016. godine.

 • Za studente koji upisuju apsloventski staž termin upisa je 03-07. oktobra 2016. godine:

  • Ovi studenti uplaćuju na ime upisa apsolventskog staža 50 (u dinarskoj protivvrednosti) i popunjavaju standardne obrasce,

  • Ukoliko student ispolaže sve preostale ispite u oktobarskom apsolventskom i novembarskom apsolventskom roku školske 2016/17. godine, uplaćenih 50 će se računati kao uplata za izdavanje diplome,

  • Ako student ne položi sve preostale ispite u pomenutim rokovima, studentska služba će mu obračunati prenete ispite i utvrditi tačan iznos školarine za apsolventski staž. U tom slučaju uplaćenih 50 će se računati kao deo prve rate školarine.


Upis na Master studije nakon Osnovnih studija:

    

Po završetku redovnog oktobarskog ispitnog roka, a najkasnije do 07. oktobra, studenti koji planiraju da upišu Master studije nakon Osnovnih studija u predstojećoj školskoj godini obavezni su da se jave, kako bi dobili neophodne informacije i prijavili se za upis.:

 • Novi Sad: Dekanat - radnim danom: 09:00-16:00 časova - (osoba kojoj treba da se jave je Marina),

 • Niš: Studentska služba - radnim danom: 09:00-15:00 časova - (osoba kojoj treba da se jave je Jova ili Lazar).


    
MASTER studije
    
Za studente Master studija, upis (obnova) biće organizovana u periodu:

 • 05. septembar-10. oktobar 2016. godine.
   


Dokumentacija:

  

Za upis u narednu - obnovu godine, potrebno je imati:

 • Indeks,

 • uplatu 1. rate školarine  i

 • popunjena dva ŠV-obrasca (koja se dobijaju na šalteru studentske službe)
     


Svi studenti na završnim godinama, koji su odslušali predavanja i time postali apsolventi , (III i IV godina za studente koji neće nastavljati studije, kao i V godina) kojima je ostao jedan ili više nepoloženih ispita ili završni ili master rad, su dužni da se upišu u narednu školsku godinu i upišu ilil obnove apsolventski staž, a školarina će se obračunavati na osnovu preostalih nepoloženih ispita iz završne godine.
primeri plaćanja nepoloženih ispita


   

Procedura:

  

 • prilikom upisa student donosi Indeks i jedan primerak uplatnice 1. rate školarine
  (380 u dinarskoj protivvrednosti po
  srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate),

 • na šalteru studentske službe student dobija i popunjava 2 primerka ŠV-obrasca
  (na jedan primerak upisuje sve nepoložene predmete iz prethodnih godina),

 • potrebnu dokumentaciju predaje na šalter i preuzima Indeks do 7 dana od predaje.


Uslovi za upis u narednu višu godinu:

  

 • Da bi se student upisao u narednu školsku godinu potrebno je da ima ostvarenih ESPB:
   

  • za upis u 2. godinu osnovnih studija je ostvarenih 30 ESPB u prvoj godini osnovnih studija, 
    

  • za upis u 3. godinu osnovnih studija je ostvarenih 70 ESPB
   (ukupan zbir 1. i 2. godine mora da bude 70 ESPB),
    

  • za upis u 4. godinu osnovnih studija je ostvarenih više od 120 ESPB
   (ukupan zbir 1, 2. i 3. mora da bude bar 121 ESPB),
     

  • za upis u 1. godinu master studija su završene Osnovne studije,

    

  • za upis u 2. godinu master studija je ostvarenih 30 ESPB u prvoj godini master studija.
     

 • Uslov je i da je u potpunosti isplaćena školarina za prethodnu školsku godinu, kao i preneti ispiti (ukoliko ih je student imao u protekloj godini!):
      


Apsolventi:
   

Kategorija apsolvent se odnosi na:

  

 • Osnovne studije:

  • Studenti 3. godine osnovnih studija (odnosno 4. godine na četvorogodišnjim osnovnih studijama) koji su odslušali predavanja, a kojima je ostao jedan ili više nepoloženih ispita (...ili samo završni rad),
       

  Ovi studenti dužni su da obnove školsku godinu i upišu apsolventski staž, kako bi stekli uslov da polažu ispite u apsolventskim rokovima.

 

 • Master studije:

  • na studente koji su odslušali 1. godinu master studija, a ne nastavljaju studije sa 2. godinom master studija i kojima je ostao jedan ili više nepoloženih ispita,

  • na studente koji su odslušali 2. godinu master studija kojima je ostao jedan ili više nepoloženih ispita (...ili samo master rad)
    

  Ovi studenti dužni su da obnove školsku godinu i upišu apsolventski staž, kako bi stekli uslov da polažu ispite u apsolventskim rokovima.

   

Apsolventski ispitni rokovi su samo apsolventski rokovi i važe isključivo za apsolvente iz gore navedenih kategorija.

  


Pravilnik o upisu studenata   
 

Kalendar rada za školsku 2016-17. godinu

    

Odluka o visini školarine za 2016-17. godinu

   


  

Primeri plaćanja nepoloženih ili prenetih ispita - pojašnjenje odluke o plaćanju prenetih ispita:

  

Preneti ispiti:

  

"...Student plaća iznos od 100 €  za preneti ispit (bez obzira na broj kredita (ESPB) tog predmeta)..."

Primer:

 • Kod prenetih nepoloženih ispita, student plaća iznos od 100 € po nepoloženom ispitu (za osnovne i master studije)
            Na primer: Preostalo je 3 ispita x 100 € = 300  € + školarina
     

"...U slučaju da isti predmet prenosi ponovno, u višu narednu godinu, ne plaća ih ponovo..."

Primer:

 • Ovo se odnosi na ispite koje student prenosi, npr: iz 1. godine u 3. godinu (princip je da se samo jednom plaća preneti nepoloženi ispit - pošto je student već platio za prenos ispita iz 1. u 2. godinu...)
            Na primer: Preostalo je 2 ispita iz I godine x 0 € + 1 ispit  iz II godine x 100 € = 100 € + školarina

      

Obnova godine:

  

"...U slučaju da student obnavlja godinu, plaća iznos od 100 € po nepoloženom ispitu (bez obzira na broj kredita (ESPB)
        tog predmeta
)..."

Primer:

 • Kod obnove godine, student plaća iznos od 100 € po nepoloženom ispitu:
            Na primer: Preostalo je 3 ispita x 100 € = 300  €

 • Ovo ne važi ukoliko student po drugi put obnavlja istu godinu (npr: 2. godinu), student ne plaća preostale nepoložene ispite:

            Na primer: Preostalo je 2 ispita x 0 € = 0 €

   

    Apsolventi:

  

"...Kod obnavljanja apsolventskog staža po drugi put, student plaća iznos od 50 € po nepoloženom ispitu bez obzira na broj
         kredita (ESPB) tog predmeta
..."

Primer:

 1. Prve godine: Kada student upiše apsolventski staž plaća iznos od 100 € po nepoloženom ispitu:
            Na primer: Preostalo je 3 ispita x 100 € = 300 €

 2. Druge godine: Kod prve obnove apsolventskog staža, apsolvent ne plaća preostale nepoložene ispite:
            Na primer: Preostalo je 2 ispita x 0 € = 0 €

 3. Treće godine: Kod druge obnove  apsolventskog staža apsolvent plaća iznos od 50 € po nepoloženom ispitu:
            Na primer: Preostalo je 1 ispit x 50 € = 50  €


              (...sva plaćanja su u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate...)


 
 
KONTAKT
SLUŽBE FAKULTETA
    Troškovnik rada
    Upis - obnova godine
GDE SE NALAZIMO

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Web-mail 


Fakultet za pravne
 i poslovne studije
 dr Lazar Vrkatić

adresa:
Bulevar oslobođenja 76
Novi Sad 21000

Žiro račun:
160-930468-41
(Banca Intesa)

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt