O osnivaču


Prof. dr Lazar VrkatićProf. dr Lazar Vrkatić bio je retko viđena osoba na ovim prostorima - izuzetan humanista, vizionar i entuzijsta, iako nas je prerano  napustio, uspeo je da iza sebe ostavi institucije i dela trajnog  karaktera. Pre nego što je osnovao Pravne i poslovne studije,  profesor  Vrkatić je utemeljio i Fakultet za uslužni biznis - FABUS  (2002) i Fakultet za poslovni menadžment u Baru (2005).

Dvostruki doktor, pravnih i filozofskih nauka, radio je kao  univerzitetski  nastavnik u zvanju redovnog profesora i na Filozofskom i na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Ni njegov naučni  doprinos nije bio mali, pored brojnih članaka i rasprava objavljenih u domaćim i stranim naučnim časopisima, objavio je i nekoliko dela  među kojima se ističu: Filozofska objava Boga, Ontologijski stav filozofije prava, O konzervativnim političkim idejama, Nenaučena lekcija, Predavanja iz praktičke filozofije i monumentalno delo Pojam i biće srpske nacije...

Njegovu viziju danas nastavljaju njegovi sledbenici, a to su njegova porodica i brojni iskreni prijatelji koji su ga pratili u svim vremenima.

Fakultet za pravne i poslovne studije je danas respektabilna i renomirana visokoškolska ustanova, koja je uspela da među prvim institucijama u zemlji dobije akreditaciju - kako za ustanovu, tako i za same studijske programe na osnovnim i diplomskim akademskim studijama.

 

Pored ovoga, intenzivirana je međunarodna saradnja, organizovanjem sada već tradicionalnih međunarodne naučnih skupova i povezujući se sa srodnim fakultetima u regionu (npr. Fakultet za poslovni menadžment - Bar, Crna Gora; Fakultet za bezbjednost i zaštitu - Banja Luka, Bosna i Hercegovina; Pravni i Ekonomski fakultet u Rijeci i Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji - Hrvatska) i izvan njega kao što su Univerziteti iz Peruđe i Trsta... Sama ideja o intenzivnoj saradnji i povezivanju bila je generisana od strane profesora Vrkatića, koji je smatrao da se stereotipi konzervativizma prevazilaze intelektualnom komunikacijom i razmenom. Ta njegova ideja dobila je svoju formu u nazivu UNION OF SOUTH EASTERN EUROPE FACULTY i njenom akronimu USEE.

Na kraju, visokoškolska ustanova Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić ne smatra da je završila svoj put „per aspera od astra“. Naprotiv, pred nama se još nalaze brojni izazovi i iskušenja koje ćemo zajedno sa Vama, koji ste odlučili da deo svoga života vežete za ovu instituciju - zajednički i savladati...

Prof. dr Boris Kršev              
(iz teksta "Od Lazara do Lazara")

Više o životu i delu Prof. dr Lazara Vrkatića, možete naći na stranicama
fondacije "Prof. dr Lazar Vrkatić"   

 


Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta
Saradnja i SPORAZUmi
       međunarodni
       sporazumi
Savremeni koncept
nastave
dešavanja

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata
 

 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt