Praktičan radStudent koji završi studije prava na našoj ustanovi, obučen je za praktičan rad u kompletnoj pravnoj referadi. U želji da prevaziđemo problem koji je aktuelan kod odškolovanih pravnika već duži period, a koji se odnosi na primenu teorijskih znanja stečenih tokom studija u realnoj pravnoj praksi, akcenat smo stavili na obuku naših studenata kroz praktičan rad.

Cilj praktičnog rada jeste da tokom studija studenti steknu realna, praktična znanja i veštine,  te da svoja stečena teorijska znanja direktno primene u savremenoj pravnoj praksi. Kroz praktičan rad u nastavi i vannastavnim aktivnostima studenti se osposobljavaju za obavljanje pravničkih profesija. Praktičan rad podrazumeva:

 • obuku pisanja pravnih akata i podnesaka

 • tumačenje pravnih akata

 • analizu slučaja iz pravne prakse

 • rešavanje praktičnih problema

 • prisustvo sudskim postupcima

 • obavljanje stručne prakse u sudu

 • simulaciju sudskog postupka u okviru “Pravne klinike”

 • učešće u debatama

 • obuku i takmičenje u besedništvu

 • stručna predavanja pravnih praktičara iz zemlje i inostranstva

Pored toga, na osnovu saradnje koju naša ustanova ostvaruje sa brojnim državnim organima, institucijama i privrednim društvima, studenti imaju mogućnost da posete najviše organe vlasti u državi, pokrajini i gradu (Narodna skupština RS, Skupština APV, Vlada Vojvodine, Gradska skupština i td.), sudove u kojima mogu da prisustvuju suđenjima, Institut za sudsku medicinu, ustanove za izvršenje krivičnih sankcija, brojne upravne organe vlasti i kompanije, te da se kroz uvid u sam način rada u tim institucijama upoznaju sa realnom i praktičnim pravnom praksom.

U izvođenju praktične nastave, pored nastavnika i saradnika sa naše institucije od kojih je većina u svojoj bogatoj karijeri imala mogućnost da radi u pravnoj praksi, učestvuju i brojni predavači iz same pravne prakse (sudije, advokati, zaposleni u ministarstvima, sekretarijatima i dr.) te na taj način prenose studentima svoja bogata iskustva i znanja, kako bi se oni nakon studija što lakše i brže uključili u proces rada.


U realizaciji praktične nastave u okviru Pravne klinike na našem Fakultetu angažovani su:

 • Biljana Tadić sudski savetnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu

 • Ivana Milovanović iz Niša, polaznik Pravosudne akademije

 • Ljiljana Marjanović iz Niša, polaznik Pravosudne akademije

 • Ana Miljković, advokat u Nišu


  Više o Stručnoj praksi

O Studijskom programu

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
       STRUČNA PRAKSA
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN

Stručna
praksa

 

Gradimo mostove,
a ne zidove

ELSA
European Law Student's Association

   

 

Paragraf Lex
Pravna baza
Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt