Osnovne akademske studije
 

I godina:

Teorija države i prava 1 (teorija prava)

Opšta istorija prava i pravnih institucija

Pravna informatika

    Izborni blok I

    Poslovni engleski jezik 1

    Francuski jezik 1

    Izborni blok II

    Savremeni pravno-
    politički sistemi

    Osnovi ekonomije

Teorija države i prava 2  (teorija države)

Rimsko pravo

Ustavno pravo

Nacionalna pravna istorija

    Izborni.blok III

    Poslovni engleski jezik 2

    Francuski jezik 2

II godina:

Građansko pravo (uvod u građansko i stvarno pravo)

Krivično pravo - opšti deo

Obligaciono pravo 1

Porodično pravo

    Izborni blok IV

    Poslovni engleski jezik 3

    Francuski jezik 3

Obligaciono pravo 2

Krivično pravo-posebni deo

Pravo privrednih društava

Nasledno pravo

    Izborni blok V

    Kriminalistika

    Organizacija i
    funkcionisanje   
    administracije

III godina:

Međunarodno javno pravo

Upravno pravo

Radno pravo

Privredno ugovorno pravo

Međunarodno privatno pravo

Finansijsko pravo

Pravo EU

    Izborni blok VI

    Sociologija prava

    Filozofija prava

  
Master akademske studije
 

I godina:

Krivično procesno pravo
  

Upravno procesno pravo

Međunarodno privredno pravo

Građansko procesno pravo

Pravosudno organizaciono pravo
  

Pravna etika

II godina:

Zaštita ljudskih prava

Metodologija naučno-istraživačkog rada

    Izborni blok I

    Pravna klinika

    Međunarodni odnosi

Međunarodno krivično pravo

    Izborni blok II

    Psihologija kriminaliteta i
    sudskog postupka

    Kriminologija

    Izborni blok III

    Ombudsman

    Teorija javne administracije

    Izborni blok IV

    Poslovni engleski jezik 4

    Francuski jezik 4 

Master rad

 


Brošura     

O Studijskom programu

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
UPIS
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
KONTAKT

AKREDITACIJE

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN

Stručna
praksa

 

Gradimo mostove,
a ne zidove

ELSA
European Law Student's Association

   

 

Paragraf Lex
Pravna baza


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt