Službe fakulteta
 
 
   
Studentska služba - Novi Sad
   
Bulevar oslobođenja 76
    Novi Sad 21000

    

 
 
     
     
          
troškovnik rada

 Studentska služba
 - Novi Sad
 stsluzba@fpps.edu.rs
    

 telefon: 021 662 3111

šef Studentske službe
Tijana Radnović

Radnim daniom:
- 08:00 - 17:00 časova 

Subotom:
 -
09:00 - 13:00
 Skriptarnica - Novi Sad
    

 
telefon: 021 472 7884
    
Danijela Ivanković
divankovic@useens.net
Radnim danom:  
- 08:00 - 15:00
 Biblioteka - Novi Sad
 biblioteka@useens.net
    

 telefon: 021 472 7884
Zoran Radakoviić
 
Radnim danom:
- 10:30 - 17:30
      
   
 
 
  Studentska služba - N
   
ul. General Milojka Lešjanina 17
    Niš 18000

    

 
 
     
     
          
    
troškovnik rada

 Nastavni centar Niš
    

 telefon: 018 294 200

rukovodilac centra
Jovo Milić 
 jmilic@useens.net

Radnim danom: 
- 09:00 - 17:00 časova
Subotom:
           
- 09:00 - 12:00 časova
 Studentska služba
 - Niš
 
stsluzba_nis@useens.net
    

 telefon: 018 294 222
 

 

Radnim danom: 
- 11:00 - 15:00 časova
Subotom:
           
- 10:00 - 12:00 časova
 Biblioteka - Niš  

Radnim danima:
- ponedeljak: 08:30 - 15:30
- utorak:....... 08:30 - 15:30
- sreda:........ 11:00 - 16:00
- četvrtak:.... 08:30 - 15:30
- petak:.........08:30 - 15:30
Subotom:
- 08:30 - 13:00 (samo prva u mesecu)

       
  
 
 Dekanat
   
Bulevar oslobođenja 76
    Novi Sad 21000

    
   
 Dekan fakulteta
 
dekan@useens.net
    

 telefon: 021 472 7884

Prof. dr Mirjana Franceško
 

 • Ideje i inicijative studenata
 • Problemi na nivou studijske grupe i šire (režim studija, principi upisa, ...itd.)
Petak:  
13:00 - 14:00 časova
 Prodekan za nastavu
    

 
telefon: 021 472 7884
 
Doc. dr Milan Živković
mzivkovic@useens.net
 • Studentska pitanja

  Novi Sad:
  kabinet 216
Ponedeljkom:  
12:00 - 13:15časova
Utorkom:
 
12:15 - 13:15 časova
Četvrtkom:
10:00 - 10:45 časova
 Sekretar Dekanata
 
office@useens.net
    

 tel/fax: 021 472 7884
Marina Ratkov
 • Tekuće informacije
 • prijem i administracija dokumentacije i pošte
Radnim danom:  
09:00 - 16:00 časova
 Rukovodioci
 studijskih programa

    

 
telefon: 021 472 7884
Prof. dr Sanja Đurđić
sdjurdjic@useens.net
Pravo
 
Prof.dr Mirjana Franceško
psihologija@useens.net
Poslovna psihologija
 
Prof.dr Vesna Petrović
psihoterapija@useens.net
Psihoterapija
 
Prof. dr Zdravko Skakavac
zskakavac@useens.net 
Bezbednost i kriminalistika
Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti
Doc. dr Ana Sentov
asentov@useens.net
Engleski jezik
 
Prof. dr Milica Radović
mradovic@useens.net
Poslovna ekonomija
 
    
 
 
 
 Ostale službe fakulteta
   
Bulevar oslobođenja 76
    Novi Sad 21000

    
   

 Finansijski direktor
    

 
telefon: 021 472 7884

Đorđe Knežević
djknezevic@useens.net

 • Finansijski poslovi

 • Organizacija rada službi fakulteta

Radnim danom:  09:00 - 14:00 časova

 Pravna služba
    

 
telefon: 021 472 7884

Vesna Grdić-Prstojević
vgrdic@useens.net

 • Studentska pitanja

 • Zahtevi

 • Rešenja

Sredom:  
13:00 - 17:00 časova

Zoran Knežević
zknezevic@useens.net

Utorkom:     
12:00 - 14:00 časova
Četvrtkom:
 
12:00 - 14:00 časova

Tehnička služba
 tehnika@useens.net
    

 telefon: 021 472 7913
šef Tehničke službe
Vladan Miljković vmil@useens.net

Računarski centar
   


Radnim danom: 09:00 - 14:00 časova

Janoš Botka
jbotka@useens.net
Vladimir Edelinski
vedelinski@useens.net
 E-learn portal 
 e-learn.fpps.edu.rs
    

 telefon: 021 472 7912

mr Predrag Alargić predrag.alargic@useens.net

Računarski centar
kabinet 110

 


KONTAKT
SLUŽBE FAKULTETA
    Troškovnik rada
    Upis - obnova godine
GDE SE NALAZIMO

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja

Gradimo
mostove,
a ne zidove

 
 

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

   

Web-mail 


Fakultet za pravne
 i poslovne studije
 dr Lazar Vrkatić

adresa:
Bulevar oslobođenja 76
Novi Sad 21000

Žiro račun:
160-930468-41
(Banca Intesa)

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542
Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt