Dragi studenti,

Konkurs Fondacije "Prof. dr Lazar Vrkatić",
za dodelu stipendija za upis u kolsku 2017/18. godinu,
studentima "Fakulteta za pravne i poslovne studije, dr Lazar Vrkatić" je okončan,
a rezultati konkursa i spisak stipendista biće objavljen na stranicama fondacije...