Akreditacije   

Pravo

Studijski program Pravo u okviru Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u skladu sa orijentacijom ustanove, ima za cilj obrazovanje kvalitetnih savremenih pravnika osposobljenih za kreativno stvaranje i primenu propisa. 

Pored značajnih teorijskih znanja, studentima se nastoji pružiti I neophodno praktično znanje I veštine koje će im biti dragocene u obavljanju pravničke profesije. U tom cilju, studentima organizujemo praksu, simulacije sudskih postupaka, debate, posete sudovima, zatvorima, organima uprave i sl.

 
Velika pažnja se posvećuje rešavanju praktičnih problema, analizi slučajeva iz sudske prakse, pravničkom pisanju i normotehnici, pisanju podnesaka i pravnih akata, kao i njihovom tumačenju. Želja nam je da u toku studije mlade osposobimo za različita pravnička zanimanja, a ne da se tek nakon završenih studije prava, upoznaju prvi put sa praksom I da tek tada stiču ove značajne veštine 

 Zašto upisati program PRAVO ?   

Zato što kroz naš program studenti:

 • studiraju na programu prava koji je PRVI akreditovani program akademskih studija prava u celoj Vojvodini

 • studiraju na programu čiji su kvalitet nastave prošle školske godine studenti prava, u anonimnoj i dobrovoljnoj  anketi, ocenili  odličnom ocenom  (u proseku sa 4.5 od maksimalnih 5)

 • imaju odnos profesora  i studenata 1 prema 4, što je značajno bolje od drugih fakulteta, budući da omogućava individualni rad sa studentima i kvalitetnije savladavanje materije

 • stiču znanja od predavača sa velikim iskustvom u radu u pravosudnim i privrednim organima

 • osim teorijskih stiču i praktična znanja putem poseta sudu, advokatskim kancelarijama, javnim tužilaštvima, organima državne uprave i privrednim društvima

 • stiču znanja od velikog broja nastavnika koji su studirali ili predavali na američkim pravnim fakultetima i koji zato mogu pružiti studentima prednosti i američkog načina studiranja prava

 • studiraju na programu gde su Bolonjski principi studiranja primenjeni dosledno i celovito u nastavnom procesu

 • osposobljavaju se za samostalan rad nakon završetka studija

 

Mogućnost zaposlenja:

 • Pravosuđe: sudstvo, advokatura, tužilaštvo

 • Javni sektor: državna uprava, lokalna samouprava

 • Privreda: domaće i strane kompanije


Zvanja:

 • pravnik  (3 godine, 180 ESPB)

 • diplomirani pravnik  (4 godine, 240 ESPB)

 • master ppravnik  (5 godina, 300 ESPB)
   

Brošura      
 

 

OSNOVNE INFORMACIJE

  OSNOVNE STUDIJE
  MASTER STUDIJE
  NASTAVNO OSOBLJE
  PREDMETI
  PRAKTIČAN RAD
  NASTAVA
  GALERIJA
UPIS
UPIS
Uslovi upisa
Dokumentacija
Prijemni ispit
Besplatna pripremna nastava
Školarina
Stipendije  
Najčešća pitanja
KONTAKT

AKREDITACIJE

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

e-LEARN

Stručna
praksa

 

Gradimo mostove,
a ne zidove

ELSA
European Law Student's Association

   

 

Paragraf Lex
Pravna baza

   

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt