Troškovnik rada Studentske službe

 
 
 1. Polaganje prijemnog ispita .......................................................................................... 5.000,oo DIN
 2. Izrada rešenja o priznatim ispitima ............................................................................. 5.000,oo DIN
 3. Upis na Master akademske studije  ........................................................................... 5.000,oo DIN
 4. Prijava ispita ........................................................................................................................ 400,oo DIN
 5. Prijava ispita na Master akademskim studijama ............................................................... 15 EUR
 6. Prijava ispita posle roka za prijavu ispita ....................................................................1.000,oo DIN
 7. Prijava ispita posle roka za na Master akademskim studijama ...................................... 20 EUR
 8. Izdavanje overenog plana i programa studija ........................................................... 5.000,oo DIN  
 9. Izdavanje uverenjea o diplomiranju ............................................................................ 1.000,oo DIN
 10. Izdavanje uverenjea o položenim ispitima nakon diplomiranja ............................ 1.000,oo DIN
 11. Izdavanje uverenjea o položenim ispitima ........................................................................ 100 EUR

            
             Izdavanje se ne naplaćuje kada se izdaje na zahtev državnih organa ili irganizacija, kao
             ni kada izdavanje uverenja traži student za sledeće potrebe: Izdavanje vize, boravka ili
             nastavka školovanja u inostranstvu, radi ostvarivanja prava na porodičnu penziju ili druga
             sojalna davanja. U uverenju o položenim ispitima se obavezno navodi svrha u koje se
             uverenje izdaje

 1. Izdavanje o položenim ispitima i ispisnica sa fakulteta ................................................. 150 EUR
 2. Odbrana završnog rada ........................................................................................................ 250 EUR
 3. Odbrana Master rada ............................................................................................................ 500 EUR
 4. Izdavanje diplome - Osnovne studije ................................................................................... 50 EUR
 5. Izdavanje diplome - Master studije ..................................................................................... 100 EUR
 6. Izdavanje duplikata doplome ................................................................................................. 50 EUR
 7. Izdavanje duplikata Indeksa ....................................................................................................50 EUR
 8. Naknadna overa semestra ........................................................................................... 1.000,oo DIN
 9. Zamena izgubljenog udžbenika ..............................................................................................15 EUR
 10. Nostrifikacija strane školske isprave ........................................................................ 60.000,oo DIN
 11. Molba za polaganje ispita pred Komisijom ......................................................................... 30 EUR
 12. Izdavanje duplikata uverenja o diplomiranje ....................................................................... 20 EUR
 13. Prenos ispita u narednu školsku godinu ........................................................................... 100 EUR


Napomena

 
KONTAKT
SLUŽBE FAKULTETA
    Troškovnik rada
    Upis - obnova godine
GDE SE NALAZIMO

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Web-mail 


Fakultet za pravne
 i poslovne studije
 dr Lazar Vrkatić

adresa:
Bulevar oslobođenja 76
Novi Sad 21000

Žiro račun:
160-930468-41
(Banca Intesa)

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@flv.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt