Troškovnik rada Studentske službe
   

  Za kandidate na konkursu  - upis na studije

01. Troškovi upisa

5.000,oo

02. Izrada rešenja o priznatim ispitima

5.000,oo


Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta:

 • Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit na srodnim fakultetima (i ostvaren minimum od 14 bodova), da se mogu upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita,

 • Prilikom upisa plaćaju troškove upisa u visini od 5.000 dinara.

  Stavke koje nisu uračunate u školarinu za studente I - IV godine

01. Prijava ispita

400,oo

02. Prijava ispita posle roka

1.000,oo

03. Naknadna overa semestra

1.000,oo

04. Zamena - izrada duplikata indeksa

50 €*

05. Zamena izgubljene knjige

15 €*

06. Izdavanje overenog plana i programa

5.000,oo

07. Odbrana završnog rada

250 €*

08. Izdavanje uverenja o odbrani završnog rada

1.000,oo

09. Izdavanje uverenja o diplomiranju (nakon IV godine - I godine master studija)

10 €*

10. Izdavanje diplome završnog rada

50 €*


Napomena

Uverenja o završenom određenom nivou studija:

     Uverenja se mogu izdati studentu samo nakon:

 1. izvršene uplate za uverenje i diplomu:

  • 1000,00 dinara + 50 € (osnovne studije)

  • 10 € + 50 € (IV godina)

 2. priložene potvrde (u pisanoj formi) o vraćenim knjigama pozajmljenim iz biblioteke

 3. popunjenog Zahteva za izdavanje uverenja i diplome uz koji je potrebno priložiti i koverat na kome je napisana tačna, aktuelna adresa na koju student želi da dobije poziv za dodelu diploma.


Izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju donetim 30.06.2010.godine u članu 95. stav 2. propisano je da:  "...lice koje ostvari najmanje 240 ESPB bodova na akademskim studijama I i II stepena, stiče stručni naziv „Diplomirani“ sa naznakom zvanja i stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti..."
To znači da svi studenti koji su na osnovnim akademskim studijama stekli 180 ESPB bodova, nakon ostvarenih 60 ESPB bodova na I godini master akademskih studija stiču stručni naziv „Diplomirani“ i može im se izdati uverenje o tome.

  Stavke koje nisu uračunate u školarinu za studente V godine (II godina master studija)

01. Troškovi upisa

50 €*

02. Prijava ispita (V godina - II godina master studija)

15 € *

03. Prijava ispita posle roka

20 €*

04. Zamena - izrada duplikata indeksa

50 €*

05. Naknadna overa semestra

10 €*

06. Izdavanje overenog plana i programa

5.000,00

07. Odbrana master rada

500 €*

08. Izdavanje uverenja o masteru (nakon završetka master studija)

10 €*

09. Izdavanje diplome mastera

100 €*


Napomena:

Uverenja o završenom određenom nivou studija:

     Uverenja se mogu izdati studentu samo nakon:

 1. izvršene uplate za uverenje i diplomu:

  • 10 € + 100 € (V godina)

 2. priložene potvrde (u pisanoj formi) o vraćenim knjigama pozajmljenim iz biblioteke

 3. popunjenog Zahteva za izdavanje uverenja i diplome uz koji je potrebno priložiti i koverat na kome je napisana tačna, aktuelna adresa na koju student želi da dobije poziv za dodelu diploma.
KONTAKT
SLUŽBE FAKULTETA
    Troškovnik rada
    Upis - obnova godine
GDE SE NALAZIMO

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Web-mail 


Fakultet za pravne
 i poslovne studije
 dr Lazar Vrkatić

adresa:
Bulevar oslobođenja 76
Novi Sad 21000

Žiro račun:
160-930468-41
(Banca Intesa)

PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542
Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt