MASTER AKADEMSKE STUDIJE - ŠKOLARINA
 

ŠKOLARINA


  
Na osnovu odluke Saveta fakulteta:
 
  

   ●  školarina za školsku 2017/18 . godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti

    školarina se plaća u više rata ili u celosti uz popust od 5%

   ●  studenti fakulteta su osigurani preko "Wiener Stadtische Osiguranje a.d.o, Beograd"


 

* U cenu školarine master akademskih studija nisu uračunati :    

   prijava ispita

   izdavanje uverenja o položenim ispitima

   izdavanje overenog plana i programa

   udžbenici za master studije
   odbrana završnog rada

   izdavanje diplome


 


 
  Uslovi upisa
  Dokumentacija
  Školarina
  Najčešća pitanja
 

     


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt