OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - DOKUMENTACIJA ZA UPIS U ŠKOLSKU 2015/16
 

DOKUMENTACIJA:   

I - Prijava za prijemni ispit:

   

   Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:  
   

   ●  izvod iz matične knjige rođenih  

   ●  overene fotokopije svedočanstva za svaku školsku godinu  

   ●  overenu fotokopiju diplome srednje škole  

   ●  2 fotografije pasoškog formata  

   ●  uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,oo dinara, na žiro račun fakulteta broj: 160-930468-41
  
  

II - Upis u školsku 2015/16. godinu:

   

   ●  Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2015/16. godinu odmah po objavljivanju 
       rezultata.

   

   ●  Kandidati koji su položili prijemni ispit na srodnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu se upisati do početka
       školske 2015/16. godine, u skladu sa upisnim kvotama.  

 

   ●  Lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi, mogu se upisati bez polaganja prijemnog ispita.


   

Kandidati za upis na fakultet koji su položili prijemni ispit na srodnim fakultetima:
   

Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2015/16. godinu na srodnim fakultetima (ostvaren  minimum od 14 bodova), mogu se upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita na "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić", tako što će podneti sledeću dokumentaciju:
    

● 
potvrda izdata od strane studentske službe (ustanove gde su polagali prijemni ispit) i gde piše tačan
    broj bodova ostvarenih
na prijemnom ispitu  

●  izvod iz matične knjige rođenih  

●  overene fotokopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole  

●  overena fotokopija diplome srednje škole  

●  2 fotografije pasoškog formata  

●  uplata od 5000,oo dinara za troškove upisa, na žiro račun fakulteta broj:160-930468-41


Prelazak sa drugih fakulteta:
    

Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi.
Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:

     

●  molbu za upis na određeni studijski program

●  uverenje o položenim ispitima  

●  overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)
    

Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:  
     

●  izvod iz matične knjige rođenih  

●  overene fotokopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole  

●  overena fotokopija diplome srednje škole  

●  2 fotografije pasoškog formata  

●  uplata od 5.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro račun fakulteta broj 160-930468-41


 

III - Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro račun fakulteta broj: 160-930468-41


Radno vreme:

   

Prijave za upis i prijemni ispit primaju se u prostorijama fakulteta svakog radnog dana 08:00-17:00 i subotom 09:00-12:00 časova.

  
   ●  u Novom Sadu:
       Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)
   ●  u Nišu:
        ul. General Milojka Lešjanina 17, (prostorije Studentske službe u Nišu)

 
  Uslovi upisa
  Dokumentacija  
  Prijemni ispit
  Besplatna pripremna nastava
  Školarina
  Stipendije  
  Najčešća pitanja
 


     


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt