OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - DOKUMENTACIJA ZA UPIS U ŠKOLSKU 2015/16
 

DOKUMENTACIJA:   

I - Prijava za prijemni ispit:

   

   Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, kod prijave za upis i prijemni ispit podnose sledeću dokumentaciju:  
   

   ●  izvod iz matične knjige rođenih  

   ●  overene fotokopije svedočanstva za svaku školsku godinu  

   ●  overenu fotokopiju diplome srednje škole  

   ●  2 fotografije pasoškog formata  

   ●  uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,oo dinara, na žiro račun fakulteta broj: 160-930468-41
  
  

II - Upis u školsku 2015/16. godinu:

   

   ●  Kandidati koji su položili prijemni ispit na našem fakultetu mogu se upisati u školsku 2015/16. godinu odmah po objavljivanju 
       rezultata.

   

   ●  Kandidati koji su položili prijemni ispit na srodnim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu se upisati do početka
       školske 2015/16. godine, u skladu sa upisnim kvotama.  

 

Kandidati za upis na fakultet koji su položili prijemni ispit na srodnim fakultetima:
   

Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2015/16. godinu na srodnim fakultetima (ostvaren  minimum od 14 bodova), mogu se upisati bez ponovnog polaganja prijemnog ispita na "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić", tako što će podneti sledeću dokumentaciju:
    

● 
potvrda izdata od strane studentske službe (ustanove gde su polagali prijemni ispit) i gde piše tačan
    broj bodova ostvarenih
na prijemnom ispitu  

●  izvod iz matične knjige rođenih  

●  overene fotokopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole  

●  overena fotokopija diplome srednje škole  

●  2 fotografije pasoškog formata  

●  uplata od 5000,oo dinara za troškove upisa, na žiro račun fakulteta broj:160-930468-41


   

   ●  Lica koja su student ili su bila student na drugom fakultetu ili visokoj školi, mogu se upisati bez polaganja prijemnog ispita.

   

Prelazak sa drugih fakulteta:
    

Bez polaganja prijemnog ispita može se upisati na "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" lice koje je student ili je bilo student na drugom fakultetu ili visokoj školi.
Studenti koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su da prilože:

     

●  molbu za upis na određeni studijski program

●  uverenje o položenim ispitima  

●  overen plan i program studija (iz vremena studiranja kandidata)
    

Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:  
     

●  izvod iz matične knjige rođenih  

●  overene fotokopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole  

●  overena fotokopija diplome srednje škole  

●  2 fotografije pasoškog formata  

●  uplata od 5.000,oo dinara za troškove upisa, na žiro račun fakulteta broj 160-930468-41


 

III - Prilikom upisa kandidati prilažu i potvrdu o uplati I rate školarine u iznosu od 380 € (u dinarskoj prtivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan upisa) na žiro račun fakulteta broj: 160-930468-41


Radno vreme:

   

Prijave za upis i prijemni ispit primaju se u prostorijama fakulteta svakog radnog dana 08:00-17:00 i subotom 09:00-12:00 časova.

  
   ●  u Novom Sadu:
       Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)
   ●  u Nišu:
        ul. General Milojka Lešjanina 17, (prostorije Studentske službe u Nišu)

 
  Uslovi upisa
  Dokumentacija  
  Prijemni ispit
         rezultati PRIJEMNOG
       ISPITA 
  Besplatna pripremna nastava
  Školarina
  Stipendije  
  Najčešća pitanja
      


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt