OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - PRIJEMNI ISPIT
 

   SADRŽAJ PRIJEMNOG ISPITA


 

        Detaljnije informacije o sadržaju prijemnih ispita po studijskim programima:

   

          Pravo

          Poslovna ekonomija

          Bezbednost i kriminalistika

          Engleski jezik

          Poslovna psihologija
 

   PRIZNAVANJE PRIJEMNOG ISPTA        Priznavanje prijemnog ispita sa srodnih fakulteta
        Obaveštavamo sve kandidate koji polože prijemni ispit za školsku 2014/15. godinu na srodnim fakultetima (uz ostvaren minimum
        od 14 bodova), da se mogu upisati na "Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić" bez ponovnog polaganja prijemnog        
        ispita...
        više o potrebnoj dokumentaciji

 

   INFORMACIJE


    

        Sve informacije oko upisa možete dobiri svakog radnog dana 08:00-17:00 časova  i subotom 09:00-12:00 časova:
        više o potrebnoj dokumentaciji    


    ●  u Novom Sadu:
        Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)
    ●  u Nišu:
        ul. General Milojka Lešjanina 17, (prostorije Studentske službe u Nišu)   
 

Pravo


Prijemni ispit obuhvata pitanja iz oblasti istorije i prava, pripremljen iz srednjoškolskih udžbenika:
  

   ●   primer ispitnih pitanja

  

  

LITERATURA:

   ●   Srednjoškolski udžbenici istorije i prava


Za informacije oko upisa na i prelaska sa drugih visokoškolskih ustanova, kao i priznavanja diploma, možete se obratiti na e-mail zoran.vavan@yahoo.com ili telefonom 062/ 592-008
 

PosloVNA EKONOMIJA


Prijemni ispit je u obliku testa koji sadrži pitanja iz opšte kulture i obrazovanja:

   
   ●   Primeri pitanja za test opšte kulture i obrazovanja

 

Engleski JEZIK

Test se sastoji iz usmenog i pismenog dela, a traženi minimum je B2 (Upper Intermediate)
     


Kandidati koji imaju sertifikat o položenom FCE sa ocenom A ili višem nivou oslobađaju se polaganja prijemnog ispita (uvažavaju se samo ESOL sertifikati). 
   

  Pismeni
  Pismeni deo prijemnog ispita proverava znanje engleskog jezika kroz niz standardnih jezičkih vežbi:
  

   ●  Provera razumevanja pročitanog teksta

   ●  Transformacije

   ●  Provera znanja vokabulara (zadaci sa višestrukim odgovorima, popunjavanje praznina, građenje reči i sl.)

   ●  STRUCTURAL CLOZE vežba (popunjavanje praznina u tekstu)

   ●  Identifikacija i ispravka greški
  

 Test se radi 60 minuta i može minimalno odstupati od gore navedenih vežbi (tj. ne mora se u svakom ispitnom roku
 pojavljivati svaka od navedenih vežbi).
  

  Usmeni
 
Svaki kandidat pojedinačno pristupa i usmenom delu ispita radi provere veštine govora na engleskom jeziku,
  u trajanju do 10 minuta.
 

LITERATURA:

Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita:

   ●  Carter i McCarthy. (2006) Cambridge Grammar of English – a comprehensive guide. CUP

   ●  Thomson i Martinet. (2002) A Practical English Grammar. OUP

   ●  Vince, Michael. (2004) FCE Language Practice. Oxford: Macmillan

   ●  Raymond, Murphy. (2000) English Grammar in Use (for upper-intermediate students). Cambridge: CUP

   ●  Longman Language Activator (1993)

   ●  McCarthy, M. and F. O'Dell (1994)  English Vocabulary in Use (upper-intermediate and advanced). Cambridge: CUP

   ●  McCarthy, M. and F. O'Dell. (2002) English Idioms in Use. Cambridge: CUP

   ●  Cowie, A. P. And Mackin, R. (2000) Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP

 

bezbednost i kriminalistika

 

Prijemni ispit je u obliku testa koji sadrži pitanja iz opšte kulture i obrazovanja:
  

   ●   Primeri pitanja za test opšte kulture i obrazovanja
 

POSLOVNA PSIHOLOGIJA


Prijemni ispit obuhvata pitanja iz oblasti psihologije pripremljen iz srednjoškolskih udžbenika.

   
LITERATURA:

   ●   Psihologija, udžbenik za srednje škole, (autori: Rot N. i Radonjić S., 2002.god.).Psihologija za II razred gimnazije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

 
  Uslovi upisa
  Dokumentacija
  Prijemni ispit
  Besplatna pripremna nastava
  Školarina
  Stipendije  
  Najčešća pitanja
 


     


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt