OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - ŠKOLARINA
 

ŠKOLARINA


   
Na osnovu odluke Saveta fakulteta:
 
   

   ●  školarina za školsku 2017/18 . godinu iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti

   ●  školarina se plaća u 10 rata (1. rata je 380 €, a ostalih devet rata po 130 €) ili u celosti uz popust od 5%

   ●  studenti iz iste porodice ostvaruju popust od 5% za svakog člana

   ●  svi udžbenici su uračunati u cenu školarine, kao i overa semestra u datom roku

   ●  studenti fakulteta su osigurani preko "Wiener Stadtische Osiguranje a.d.o, Beograd"


 

* U cenu školarine osnovnih akademskih studija nisu uračunati :    

   prijava ispita

   izdavanje uverenja o položenim ispitima

   izdavanje overenog plana i programa

   odbrana završnog rada

   izdavanje diplome

 

   


Stipendije:

     

●  Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2016/17 . godini - ne plaćaju školarinu  
    za prvu godinu studija,

●  Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim
    godinama srednjoškolskog obrazovanja - ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija,

●  Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog
    srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više - plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija...

     

Ove studente stipendira Fondacija „Prof. dr Lazar Vrkatić“


 
  Uslovi upisa
  Dokumentacija
  Prijemni ispit
  Besplatna pripremna nastava
  Školarina
  Stipendije  
  Najčešća pitanja

     


Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt