Primeri pitanja za
Test iz opšteg obrazovanja i informisanosti 

2017.

 

1. Na kom kontinentu se nalazi država Mali?

a) Africi,

b) Aziji,

c) Južnoj Americi,

d) Evropi.

 

2. Kako se zove glavni grad Etiopije?

a) Etiopija Siti,

b) Kartum,

c) Najrobi,

d) Adis Abeba.

 

3. Koji od ovih gradova se nalazi najjužnije?

a) Kragujevac,

b) Kijev,

c) Kairo,

d) Kopenhagen.

 

4. Koja je najmnogoljudnija zemlja posle Kine?

a) Iran,

b) Italija,

c) Indonezija,

d) Indija.

 

5. Dovršite rečenicu:  Nisam razgovarao...

a) nisakim,

b) s nikim,

c) ni sa kim,

d) sa nikim.

 

6. U kojem od ovih gradova možete videti Zlatni most ?

a) Njujorku,

b) Vašingtonu,

c) Los Anđelesu

d) San Francisku.

 

7. Najveće evropsko ostrvo je:

a) Sicilija,

b) Velika Britanija,

c) Krit,

d) Island.

 

8. Prve Olimpijske igre održane su:

a) 753. godine pre nove ere, kada je osnovan Rim,

b) u godini Hristove smrti (33. godine),

c) u godini priznavanja hrišćanstva (313. godine),

d) 1896. godine.

 

9. Do rascepa hrišćanske crkve na pravoslavnu i katoličku došlo je:

a) 1054,

b) 1517,

c) 1389,

d) 1492.

 

10. U kojoj državi je rođen Adolf Hitler?

a) Nemačkoj,

b) Austriji,

c) Pruskoj,

d) Belgiji.

 

11. Drugi svetski rat počeo je 1. septembra 1939.  napadom Nemačke na:

a) Veliku Britaniju,

b) Sovjetski Savez,

c) Francusku,

d) Poljsku.

 

12. Katalonija je deo:

a) Portugala,

b) Maroka,

c) Tunisa,

d) Španije.

 

13. Ko je izmislio telefon?

a) Tesla,

b) Edison,

c) Bel,

d) Vat.

 

14. Koga smatraju osnivačem teorije o evoluciji?

a) Frojda,

b) Njutna,

c) Darvina,

d) Laplasa.

 

15. Ko je napravio prvi parobrod?

a) Faradej,

b) Farenhajt,

c) Fulton,

d) Fuko.

 

16. Koncentracioni logor Aušvic se nalazio na prostoru današnje:                                                                                           

a) Nemačke,                                                                                                                                                               

b) Češke,                                                                                                                                                                           

c) Poljske,                                                                                                                                                                       

d) Austrije.

 

17. Penicilin je otkrio/otkrila:

a) Luj Paster,

b) Aleksandar Fleming,

c) Marija Kiri,

d) Johan Mendel.

 

18. Najveći kopneni sisar je:

a) čovek,

b) bengalski tigar,

c) lav,

d) slon.

 

19. Hermes je bog:

a) rata,

b) vode,

c) podzemlja,

d) trgovine,

e) ljubavi.

 

20. Ksenofobija je strah od:

a) letenja,

b) otvorenog prostora,

c) visine,

d) stranaca.

 

21. Dovršite rečenicu: Bili smo u...

a) Srpskom Narodnom pozorištu. 

b) Srpskom Narodnom Pozorištu.

c) Srpskom narodnom Pozorištu.

d) Srpskom narodnom pozorištu.

 

22. Kubizam je:

a) deo geometrije,

b) vrsta instrumenta,

c) instrument u građevinarstvu,

d) ravac u umetnosti.

 

23. Koja od navedenih oblasti ne ulazi u sastav Velike Britanije?

a) Vels,

b) Škotska,

c) Republika Irska,

d) Engleska.

 

24. Ko je napisao „Za kim zvona zvone“?

a) Zvonar Bogorodičine crkve,

b) Opat Prevo,

c) Erih Marija Remark,

d) Ernest Hemingvej.

 

25. Ko je napisao tragediju "Hamlet"?

a) Čarls Dikens,

b) Viljem Normanski,

c) Edgar Alan Po,

d) Viljem Šekspir.

 

26. Autor „20.000 milja pod morem” je:

a) Aleksis de Tokvil,

b) Markiz de Sad,

c) Žil Vern,

d) Onore de Balzak.

 

27. Cogito, ergo sum (Mislim, dakle postojim) izjava je:

a) Baruha de Spinoze,

b) Imanuela Kanta,

c) Renea Dekarta,

d) Fridriha Ničea.

 

28. Koji kompozitor je pred kraj života postao gluv?

a) Hajdn,

b) Betoven,

c) Bah,

d) Mocart.

 

29. Muzej Ermitaž se nalazi u:

a) Parizu,

b) Kanu,

c) Sankt Petersburgu,

d) Berlinu.

 

30. Kako se zvao grčki vrhovni bog?

a) Jupiter,

b) Uran,

c) Neptun,

d) Zevs.

 

31. Kako se zvala Odisejeva žena?

a) Euridika,

b) Afrodita,

c) Penelopa,

d) Elektra.

 

32. „Dekameron“ je napisao:

a) Frančesko Petrarka,

b) Đovani Bokačo,

c) Dante Aligijeri,

d) Umberto Eko.

 

33. Prvi predsednik Sjedinjenih Američkih Država zvao se:

a) Bendžamin Frenklin,

b) Džordž Vašington,

c) Tomas Džeferson,

d) Adam Smit.

 

34. Hamlet je bio:

a) nemački kraljević,

b) danski kraljević,

c) škotski kraljević,

d) engleski kraljević.


35. Prema narodnim pričama, onaj ko zna nemušti jezik:

a) razume sve svetske jezike,

b) razume govor životinja,

c) tumači svete knjige,

d) može da razgovara sa mrtvima.

 

36. Oligarhija predstavlja vladavinu:

a) pojedinca,

b) većine,

c) manjine,

d) bezvlašće.

 

37. Minimalan broj prisutnih potreban da se donese punovažna odluka naziva se:

a) referendum,

b) kvorum,

c) plenum,

d) kvantum.

 

38. Albert Ajnštajn je otkrio:

a) teoriju kvantiteta,

b) teoriju mediokriteta,

c) teoriju relativiteta,

d) teoriju kvaliteta.

 

39. Usađivanje tuđeg tkiva ili veštačkog organa čoveku naziva se:

a) implementacija,

b) imanacija,

c) imputacija,

d) implantacija.

 

40. Simbol medicine su:

a) dve ukrštene epruvete,

b) luk i strela,

c) koplje i zmaj,

d) mač i zmija.

 

41. Šta označava skraćenica V.I.P.?

a) mobilnu telefoniju,

b) veoma važne osobe,

c) veoma opasne osobe,

d) „vrati ili plati”.

 

42. Raguza je latinski naziv za današnji:

a) Dubrovnik,

b) Split,

c) Trogir,

d) Kotor.

 

43. Frontmen grupe ROLINGSTONES zove se:

a) Majkl Džordan,

b) Mik Džeger,

c) Majkl Džekson,

d) Džeri Luis.

 

44. Prirodnom smrću umro je:

 a) Džon Ficdžerald Kenedi,

 b) Aleksandar Karađorđević,

 c) Vinston Čerčil,

 d) Mahatma Gandi.

 

45. Proces „prelaska” nekadašnjih socijalističkih država u kapitalističke naziva se:

a) destaljinizacija,

b) asimilacija,

c) tranzicija,

d) dokapitalizacija.

 

46. Dionis je bog:

a) vina i vinove loze,

b) mora,

c) podzemlja,

d) plodnosti.

 

47. Predvorje u pozorištu naziva se:

a) antre,

b) foaje,

c) amfiteatar,

d) haustor.

 

48. Autor slike „Suncokreti” je:

a) Tuluz-Lotrek,

b) Rembrant,

c) Van Gog,

d) Renoar.

 

49. Eutanazija je ubistvo iz:

a) nehata,

b) koristoljublja,

c) milosrđa,

d) osvete.

 

50. Koagulacija je:

a) zgrušavanje,

b) saradnja,

c) razumevanje,

d) suživot.

 

51. Atrofija je:

a) tektonsko pomeranje zemljišta,

b) stadijum u razvoju primata,

c) prihvatanje kazne bez žalbe,

d) zakržljalost organa usled slabe ishrane i nedovoljno kretanja.

 

52. Haiku je:

a) vrsta japanske pesme,

b) japanska borilačka veština,

c) veština savijanja papira,

d) začin u kineskoj kuhinji.

 

53. Dekadencija znači:

a) napredovanje,

b) nazadovanje,

c) ostajanje u istom stanju,

d) ništa od navedenog.

 

54. Ataman je:

a) kozački vođa,

b) odelo po meri,

c) poočim (očuh),

d) neukroćen konj.

 

55. Apatrid je:

a) čovek bez obe ruke,

b) čovek bez obe noge,

c) čovek bez državljanstva,

d) čovek bez čula ukusa i mirisa.

 

56. Perfidna osoba je:

a) podmukla,

b) načitana,

c) štedljiva,

d) umorna.

 

57. Jakobinska diktatura je poznata po:

a) blagostanju,

b) miru,

c) teroru,

d) razvitku.

 

58. Pulicerovu nagradu dobijaju:

a) glumci i režiseri,

b) političari,

c) muzičari,

d) novinari.

 

59. Nauka o ćeliji je:

a) mikrobiologija,

b) citologija,

c) homologija,

d) sistologija.

 

60. Azurna boja je:

a) plava,

b) zelena,

c) žuta,

d) ljubičasta.

 

61. Dužina od jednog inča iznosi:

a) oko 1 cm,

b) oko 2,5 cm,

c) oko 5 cm,

d) 60 cm.

 

62. Francuski kardinal koji je bio poznatiji kao državnik zvao se:

a) Poenkare,

b) Monteskje,

c) Rišelje,

d) Daladje.

 

63. Dijasporu predstavlja:

a) narod koji živi u oskudici,

b) narod koji živi u blagostanju,

c) narod izolovan od međunarodne zajednice,

d) deo naroda rasut po svetu.

 

64. Osnivač visokoškolskog obrazovanja u Srbiji je:

a) Jovan Sterija Popović,

b) Dositej Obradović,

c) Branislav Nušić,

d) Radoje Domanović.

 

65. Pokret za oslobođenje Grka od Turskog carstva je:

a) Filadelfija,

b) Crna ruka,

c) Filiki Heterija,

d) Akademija.

 

66. Kada za nekog čoveka kažemo da je samarićanin, on je:

a) plašljiv,

b) milosrdan,

c) lakomislen,

d) nervozan.

 

67. Šerlok Holms je kreacija:

a) Edgara Alana Poa,

b) Agate Kristi,

c) Artura Konana Dojla,

d) Sidnija Šeldona.

 

68. Kada kažemo „večni grad”, mislimo na:

a) Pariz,

b) Rim,

c) Berlin,

d) London.

 

69. Uzroke avionskih udesa moguće je najsigurnije utvrditi pomoću uređaja koji se zove:

a) stetoskop,

b) „crna kutija”,

c) „bela knjiga”,

d) sonar.

 

70. Američki predsednik Nikson je podneo ostavku zbog afere:

a) Votergejt,

b) Mariner,

c) Apolo,

d) Džemini.

 

71. Ahilova peta je simbol za:

a) sporost i tromost,

b) snagu i jačinu,

c) inteligenciju i okretnost,

d) slabost i ranjivost.

 

72. Alfred Nobel je otkrio:

a) dinamit,

b) teleskop,

c) sunčeve pege,

d) barut.

 

73. Među sledećim vrstama drveća najveću visinu može da dostigne:

a) Pančićeva omorika,

b) sekvoja

c) hrast,

d) bor.

 

74. Glavni grad Škotske je:

a) Edinburg,

b) Glazgov,

c) Kardif,

d) Dablin.

 

75. Semiti su:

a) stari narod,

b) nelogične pretpostavke,

c) crveni mravi,

d) seme banana.

 

76. Ozonski omotač je:

a) deo litosfere,

b) omot za svesku,

c) šumska oblast u Amazoniji,

d) sloj u stratosferi.

 

77. Borba Davida i Golijata je simbol pobede:

a) fizički slabijeg nad jačim,

b) snage nad tehnikom,

c) bogatstva nad siromaštvom,

d) žene nad muškarcem.

 

78. Jezuti su pripadnici:

a) radničke klase,

b) katoličkog reda,

c) aristokratije,

d) hinduističke religije.

 

79. Delo „Gospodar prstenova” napisao je:

a) Šekspir,

b) Tolkin,

c) Hobit,

d) Gete.

 

80. Drugi srpski ustanak je počeo u:

a) Orašcu,

b) Takovu,

c) Kragujevcu,

d) Kruševcu.

 

81. Mata Hari je:

a) pevačica,

b) špijunka,

c) Da Vinčijeva slika,

d) borac za ženska prava.

 

82. Filatelista je:

a) čovek koji uživa u hrani,

b) posmatrač riba,

c) sakupljač poštanskih maraka,

d) stručnjak za šume.

 

83. Ptica feniks je simbol:

a) besmrtnosti,

b) pustošenja,

c) božanske mudrosti,

d) brige za potomstvo.

 

84. Borba Don Kihota sa vetrenjačama postala je simbol:

a) velike pobede,

b) uzaludne borbe,

c) velike hrabrosti,

d) teškog poraza.

 

85. Kako je Aljaska pripala Sjedinjenim Američkim Državama?

a) SAD su je kupile od Rusije.

b) SAD su je osvojile u borbi sa Kanadom.

c) Kanada, SAD, Rusija i Japan su postigli dogovor u Londonu.

 

86. Otomansko carstvo je drugi naziv za:

a) Persijsko carstvo,

b) Egipatsko carstvo,

c) Tursko carstvo,

d) Arapsko carstvo,

e) Mongolsko carstvo.

 

87. Javorov list je simbol:

a) Argentine,

b) Švedske,

c) Srbije,

d) Kanade,

e) Finske.

 

88. Numizmatičar je:

a) čovek oboleo od raka,

b) osoba u invalidskim kolicima,

c) sakupljač starog novca,

d) starogrčki bog.

 

89. Šakal je vrsta:

a) mačke,

b) zebre,

c) psa,

d) mrmota,

e) govečeta.

 

90. Začetnik satirične pripovetke u srpskoj književnosti je:

a) Milovan Glišić,

b) Radoje Domanović,

c) Stevan Sremac,

d) Simo Matavulj.

 

91. Srpski vladar koji nije ubijen u atentatu je:

a) kralj Petar I Karađorđević,

b) kralj Aleksandar Obrenović,

c) kralj Aleksandar Karađorđević,

d) knez Mihailo Obrenović.

 

92. Koje od navedenih dela nije napisao Dostojevski?

a) „Zločin i kazna”,

b) „Tihi Don”,

c) „Braća Karamazovi”,

d) „Kockar”.

 

93. Ako je nečija kuća pod hipotekom , to znači:

a) da kuća još nije dovršena,

b) da kuća služi kao zalog za pozajmljeni novac,

c) da kuću gradi više ljudi udruženim sredstvima,

d) da se kuća prodaje zbog dugova.

 

94. Konstatinopolj je stari naziv za:

a) Istanbul,

b) Kairo,

c) Atinu,

d) Solun.

 

95. Prepoznajte naziv dela koje nije napisao Šekspir?

a) „Ukroćena goropad”,

b) „Magbet”,

c) „Kralj Lir”,

d) „Božanstvena komedija”.

 

96. Konj Aleksandra Makedonskog se zvao:

a) Šarac,

b) Bukefal,

c) Vranac,

d) Damjan.

 

97. Kormoran je:

a) pevač u crkvenom horu,

b) brzi plovni objekat,

c) vrsta ptice,

d) vlasnik pogrebnog preduzeća.

 

98. Torzo je:

a) jedna od zvezda u sazvežđu Veliki medved,

b) vrsta minerala,

c) trup bez udova,

d) vrsta štapa za merenje dužine,

e) pogrdna reč.

 

99. Sertifikat je:

a) potvrda,

b) zajam,

c) molba,

d) ustupak,

e) tužba.

 

100. Kopakabana je:

a) vrsta južnoameričkog plesa,

b) karneval u Brazilu,

c) plaža u Rio de Žaneiru,

d) vrsta dugačke ogrlice od školjki.

 

101. Vronski je lik iz dela:

a) „Zločin i kazna“,

b) „Majstor i Margarita“,

c) „Ana Karenjina“,

d) „Evgenije Onjegin“.

 

102. Reč avlija je:

a) germanizam,

b) turcizam,

c) anglizam,

d) hungarizam.

 

103. Da bi se iz podmornice moglo videti šta se dešava na površini vode, potreban je:

a) stetoskop,

b) durbin,

c) teleskop,

d) žiroskop,

e) periskop.

 

104. Enolog je poznavalac:

a) rakije,

b) piva,

c) viskija,

d) vina.

 

105. Hologram je:

a) štampano platno,

b) astronomska mapa,

c) trodimenzionalna fotografija,

d) način sporazumevanja pomoću gestova.

 

106. Celibat je:

a) zabrana ženidbe,

b) materijal za filmske trake,

c) vrsta ruže sa malim laticama,

d) ceremonija sahrane,

e) nežan poljubac.

 

107. Cunami je:

a) japanski ratnik,

b) kiselo jelo,

c) začin,

d) predgrađe Pekinga,

e) veliki talas.

 

108. Nebesko telo vidljivo sa Zemlje tek svakih 76 godina je:

a) Halejeva kometa,

b) planeta Pluton,

c) sazvežđe planete Mars,

d) zvezda Vega.

 

109. Prestonica himalajske kraljevine Nepal je:

a) Islamabad,

b) Pešavar,

c) Lasa,

d) Leh,

e) Katmandu.

 

110. Reka Neva protiče kroz:

a) Milano,

b) Berlin,

c) Ženevu,

d) Tuzlu,

e) Sankt Petersburg.

 

111. Debakl znači:

a) uspeh,

b) neuspeh,

c) stagnaciju,

d) slavlje.

 

112. Pančićeva omorika je četinar koji je prvobitno pronađen:

a) u kanjonu reke Pive,

b) na Deliblatskoj peščari,

c) na Pešterskoj visoravni,

d) na padinama planine Tare.

 

113. Izobare su linije na karti koje spajaju mesta:

a) jednake temperature,

b) jednakog pritiska,

c) jednakog radioaktivnog zračenja,

d) jednake morske visine.

 

114. Hanibal ante portas ( Hanibal je pred vratima ) vikali su u panici stanovnici:

a) Aleksandrije,

b) Rima,

c) Kartagine,

d) Atine.

 

115. Gulden je nekada bio novčana jedinica u:

a) Irskoj,

b) Bugarskoj,

c) Švedskoj,

d) Holandiji.

 

116. Perl Harbur su napali:

a) Kinezi,

b) Japanci,

c) Rusi,

d) Amerikanci.

 

117. Berlinski zid je bio simbol:

a) Hladnog rata,

b) nemačke moći,

c) pruskog imperijalizma,

d) fašizma,

e) bogatstva Zapadne Nemačke.

 

118. Potraga za Eldoradom je potraga za:

a) potonulim brodom,

b) naftom,

c) zlatnim gradom,

d) divljim konjima.

 

119. Dovršite rečenicu:

Novi zakon je: a) donešen,

                     b) donesen,

                     c) promenjiv,

                     d) zamenjljiv

 

120. Velika katastrofa u gradu Černobilu u Ukrajini izazvana je:

a) padom aviona sa velikim tovarom na nuklearnu elektranu,

b) naglim širenjem otrovnog gasa iz jedne hemijske fabrike,

c) pucanjem brane na veštačkom jezeru,

d) kvarom u nuklearnoj elektrani.

 

121. Dovršite rečenicu:

Dok je ona govorila, ja sam ćutao: a) celo vreme,

                                                  b) svo vreme,

                                                  c) čitavo vreme,

                                                  d) sve vreme.

 

122. Gajgerovim brojačem se meri:

a) pritisak,

b) radioaktivnost,

c) zagađenost,

d) frekvencija.

 

123. Triatlon je:

a) kartaška igra,

b) bog oblaka,

c) meteorološki instrument,

d) sportska disciplina.

 

124. Ukoliko za nekoga kažemo da ima demenciju, on je:

a) agresivan,

depresivan,

zaboravan,

euforičan.

 

125. Nutricionisti se bave:

a) proučavanjem ljudskih unutrašnjih organa,

b) gajenjem životinja krznašica,

c) istorijom filmske umetnosti,

d) izučavanjem principa i pravila ishrane.

 

126. Palenta je:

a) slatkiš od voća,

b) hrana od mekinja,

c) jelo od kukuruznog brašna,

d) sos za jelo od divljači.

 

127. Pacifisti se zalažu za:

a) mir,

b) zabranu prevoza nafte morem,

c) zabranu pušenja,

d) osnivanje Satanine crkve.

 

128. „Otac istorije” je:

a) Karl Marks,

b) Lenjin,

c) Homer,

d) Ezop,

e) Herodot.

 

129. Svečano uvođenje u novu dužnost ( na primer, uvođenje u dužnost predsednika države ) zove se:

a) inauguracija,

b) nominacija,

c) prezentacija,

d) inicijacija.

 

130. Zloupotreba položaja u korist sopstvene porodice naziva se:

a) ostrakizam,

b) polimorfizam,

c) nepotizam,

d) pluralizam.

 

131. Marginalije se pišu:

a) na ivici, sa strane,

b) u manastiru,

c) nevidljivim mastilom,

d) na kraju knjige.

 

132. „Koliko imaš RAM-a?“ „Dva mega“. Ovaj razgovor vode:

a) piloti,

b) trgovci,

c) srčani bolesnici,

d) kompjuteraši,

e) bankari.

 

133. Ipak se kreće (Eppur si muove) rekao je:

a) Đordano Bruno,

b) Galileo Galilej,

c) Isak Njutn,

d) Nikola Kopernik.

 

134. Uzurpirati znači:

a) izneveriti nekoga,

b) omalovažavati druge,

c) ukrasti,

d) nezakonito prisvojiti.

 

135. Tvrdnja koja se ne dokazuje je:

a) aksiom,

b) teorema,

c) teorija,

d) hipoteza,

e) argument.

 

136. Veština lepog i urednog pisanja naziva se:

a) etnografija,

b) grafistika,

c) grafoskopija,

d) kaligrafija.

 

137. Dinastički rat koji se vodio u srednjovekovnoj Engleskoj je poznat po nazivu:

a) Rat divova,

b) Rat dveju ruža,

c) Rat dve lale,

d) Tridesetogodišni rat.

 

138. Floret je:

a) egzotični cvet,

b) vrsta mača,

c) ženski lik iz filma „Romansa“,

d) zahvat u rvanju,

e) lovački avion velike brzine.

 

139. VELIKA JABUKA je popularan naziv za:

a) Beograd,

b) Melburn,

c) Kopenhagen,

d) Njujork,

e) San Francisko.

 

140. Dužina jedne milje je:

a) 3000 metara,

b) oko 1000 metara,

c) 500 metara,

d) između 1500 i 2000 metara.

 

141. Roman „Sto godina samoće“ napisao je:

a) Gabrijel Garsija Markez,

b) Pablo Neruda,

c) Erih Marija Remark,

d) Paulo Koeljo.

 

142. Kanal koji spaja Atlantik i Pacifik naziva se:

a) Latinski,

b) Panamski,

c) Bermudski,

d) Južnoamerički.

 

143. Veni, vidi, vici izgovorio je:

a) Oktavijan Avgust,

b) Aleksandar Makedonski,

c) Hanibal Lektor,

d) Gaj Julije Cezar.

 

144. Kada je neki osuđenik amnestiran, to znači da je on:

a) osuđen na još dužu kaznu zbog uvrede suda,

b) oslobođen fizičkog rada u zatvoru,

c) pomilovan,

d) pušten kući na odmor.

 

145. Mizantrop:

a) nema osećanja,

b) ne ume da govori,

c) voli ljude,

d) mrzi ljude.

 

146. Zaokružite pravilno napisanu rečenicu:

a) Doćiću kod tebe.

b) Doći ću kod tebe.

c) Doćićemo kod tebe.

d) Mi ćemo da dođemo kod tebe.

 

147. Ben Akiba je:

a) pseudonim Đure Jakšića,

b) nadimak Miki Mausa,

c) lik iz „Čiča Tomine kolibe“

d) nadimak Jovana Sterije Popovića,

e) pseudonim Branislava Nušića.

 

148. Novčana jedinica u Japanu je:

a) Lej

b) Lev

c) Real

d) Jen

 

149. Kloniranje je:

a) stvaranje biološkog dvojnika,

b) vrsta društvene igre sa kartama,

c) nagon za uživanjem u drogama,

d) pokušaj proturanja lažnog novca.

 

150. Ilegalna rasistička organizacija u Sjedinjenim Američkim Državama se zove:

a) Beli orao,

b) Škorpioni,

c) Kju Kluks Klan,

d) Antinegro pokret,

e) Vojska spasa.

 

151. „Španska nepobediva armada“ je bila u stvari:

a) španska flota,

b) španska artiljerija,

c) pešadija diktatora Franka,

d) inkvizitorski sud.

 

152. Koja od navedenih bolesti nije zarazna?

a) pegavi tifus,

b) kolera,

c) tuberkuloza,

d) leukemija.

 

153. Koja od ovih reči ne označava stilsku figuru?

a) anafora,

b) asonanca,

c) deskripcija,

d) hiperbola.

 

154. Najuspešniji lovac zmija otrovnica je:

a) ris,

b) lasica,

c) mungos,

d) marimba.

 

155. Najvažniji sastojci veštačkih đubriva su:

a) azot i fosfor,

b) vodonik i sumpor,

c) zlato i srebro,

d) natrijum i vodonik.

 

156. Dejvis kup je međunarodno takmičenje u:

a) košarci,

b) fudbalu,

c) odbojci,

d) rukometu,

e) tenisu.

 

157. „Cveće zla“ je zbirka pesama:

a) Artura Remboa,

b) Šarla Bodlera,

c) Edgara Alan Poa,

d) Milana Rakića.

 

158. Dragom Mašin je bio oženjen:

a) Aleksandar Obrenović,

b) Aleksandar Karađorđević,

c) Milan Obrenović,

d) Mihailo Obrenović.

 

159. Doslovno značenje međunarodnog poziva za pomoć S.O.S. je:

a) brod u opasnosti,

b) u pomoć, tonemo,

c) spasite naše duše,

d) svi na palubu.

 

160. Pandorina kutija kao poslednju u sebi čuva:

a) nadu,

b) smrt,

c) tugu,

d) ljubav.

 

161. Organizacija severnoatlantskog pakta je poznatija po skraćenici:

a) OEBS,

b) OAD,

c) G8,

d) NATO.

 

162. Ivo Andrić nije napisao:

a) „Ex Ponto“

b) „Tvrđavu“,

c) „Travničku hroniku“,

d) „Priču o kmetu Simanu“.

 

163. Adolescencija je:

a) staračko doba,

b) mladićko doba,

c) period detinjstva,

d) period trudnoće,

e) period posle smrti.

 

164. Mitke je lik iz dela:

a) „Glava šećera“,

b) „Koštana“,

c) „Zona Zamfirova

d) „Prvi put s ocem na jutrenje“.

 

165. Japan je:

a) vojvodstvo,

b) kraljevina,

c) republika,

d) carevina.

 

166. Šta je potrebno da bi se čuo Vox populi?

a) simpozijum,

b) opera,

c) referendum,

d) molitva.

 

167.Vartolomejska noć je simbol:

a) opštenarodnog praznovanja,

b) noći zaljubljenih,

c) nesanice,

d) ubijanja i proterivanja.

 

168. Načelo podele vlasti podrazumeva njenu podelu na tri grane koje se međusobno kontrolišu i nadziru. Zaokružite te tri grane vlasti:

a) zakonodavna,

b) budžetska,

c) izborna,

d) izvršna,

e) sudska,

f) suverena.

 

169. Kakvu vlast ima Vlada Republike Srbije:

a) zakonodavnu,

b) sudsku,

c) apsolutnu,

d) izvršnu.

 

170. Koja od sledećih država nije bila deo SSSR-a:

a) Ukrajina,

b) Avganistan,

c) Azerbejdžan,

d) Gruzija.

 

171. Koštana srž proizvodi:

a) hormone,

b) nervne ćelije,

c) krvna zrnca,

d) kalcitonin,

e) sivu masu.

 

172. Svetskih čuda ima:

a) pet,

b) sedam,

c) osam,

d) deset.

 

173. Zakon kao opšti pravni akt mora biti saglasan:

a) uredbi,

b) pravilniku,

c) rešenju,

d) ustavu.

 

174. Veoma snažno osećanje, ali i burno, nekontrolisano reagovanje naziva se:

a) afekat,

b) piratstvo,

c) defekt.

 

175. Skup imovinskih prava koji pripada jednom pravnom subjektu naziva se:

a) ugovor,

b) imovina,

c) obligacija (obaveza),

d) patent.

 

176. Monoteizam je verovanje:

 a) u jednog boga

 b)  ni u jednog boga

 c) u više bogova

 d) u dva boga

 

177. Antagonizam je vrsta:

a) suprotnosti,

b) sličnosti,

c) ravnodušnosti.

 

178. Anarhija označava vladavinu u kojoj:

a) jedan čovek vlada,

b) niko ne vlada,

c) manjina vlada,

d) svi vladaju.

 

179. Sastanci predstavnika više država, odnosno subjekata međunarodnog prava, radi razmene mišljenja o nekom pitanju od međunarodnog interesa, nazivaju se:

a) međunarodne sankcije,

b) međunarodni statusi,

c) međunarodne konferencije.

 

180. Pismeni zahtev građana upućen predstavnicima vlasti naziva se:

a) pitanje poverenja,

b) peticija,

c) štrajk.

 

181. Naziv za predsednika vlade u našoj zemlji je:

a) premijer,

b) ministar,

c) predsednik.

 

182. Kada jedno lice uživa posebnu i po pravilu neosnovanu podršku, kažemo da ono uživa:

a) prosperitet,

b) protekciju,

c) sankciju.

 

183. Najviši pravni akt jedne države naziva se:

a) uredba,

b) ustav,

c) zakon.

 

184. Prinudna mera kojom se bez naknade oduzima jedan deo ili cela imovina jednog lica je:

a) preambula,

b) konfiskacija,

c) aneksija.

 

185. Skup društvenih normi koje nam omogućuju da ocenimo šta je dobro, a šta zlo, definicija je za:

a) moral,

b) nemoral,

c) prekršaj.

 

186. Pravne norme koje regulišu odnose u vezi sa ostvarenim pronalascima i tehničkim unapređenjima tiču se:

a) pronalazačkog prava,

b) stvarnog prava,

c) ličnog prava.

 

187. Stvari koje se jednokratnom upotrebom potroše, otuđe, ili se u znatnoj meri smanji njihova vrednost, nazivaju se:

a) deljive,

b) zamenljive,

c) potrošne.

 

188. Ujedinjenje više članova ili cele grupe za efektivnu potporu ili za zajedničku aktivnost je:

a) publika,

b) koalicija,

c) divizija.

 

189. Stanje kada ne živi niti jedan deo čoveka naziva se:

a) biološka inteligencija,

b) biološki sat,

c) biološka smrt.

 

190. Drugi naziv za tendenciju da se nešto napadne ili ošteti je:

a) agonija,

b) depresija,

c) agresivnost.

 

191. Određeno stanje ili pravac kretanja odnosa između centralnih i necentralnih organa državne vlasti jeste:

a) koalicija,

b) decentralizacija,

c) agresivnost.

 

192. Organ uprave resora određene javne službe ili više grupa službi kojima kao šef rukovodi ministar naziva se:

a) vlada,

b) resor,

c) ministarstvo.

 

193. Drugi naziv za srednjovekovni sud Katoličke crkve koji je istraživao, otkrivao i kažnjavao one koji su proglašeni za jeretike jeste:

a) inicijativa,

b) inkvizicija,

c) klasifikacija.

 

194. Specifičan vid narodnog stvaralaštva, predanja i verovanja, koji se sastoji od fantastičnih priča o natprirodnim bićima, božanstvima, pojavama i događajima, naziva se :

a) mit,

b) rasizam,

c) provokacija.

 

195. Bivša britanska kolonija u jugoistočnoj Kini je:

a) Hong Kong,

b) Vijetnam,

c) Inodnezija,

d) Kina.

 

196. Grenland pripada:

a) Islandu,

b) Danskoj,

c) Švedskoj,

d) Kanadi.

 

197. Prvi ustav koji je donet u Srbiji je:

a) Turski,

b) Namesnički,

c) Vidovdanski,

d) Sretenjski.

 

198. Bolesno stanje u kome bolesnik ima neodoljiv nagon da podmetne vatru naziva se:

a) piratstvo,

b) piromanija,

c) pijano stanje.

 

199. Nagli preokret u političkim i društvenim odnosima koji se sastoji u smeni vlasti nasilnim putem naziva se:

a) međunarodni konflikt,

b) prevrat,

c) pripravno stanje,

d) prioritet.

 

200. Berlinski kongres je održan:

a) 1878,

b) 1814,

c) 1918,

d) 1945.

 

201. Služba koja vrši zastupanje fizičkih i pravnih lica, odbranu okrivljenog u kaznenim postupcima, kao i druge vidove pravne pomoći, naziva se:

a) akcionarsko društvo,

b) advokatura,

c) društvo kapitala.

 

202. Termin koji se u SAD upotrebljava da označi službu bezbednosti Bele kuće i predsednika je:

a) Američka tajna služba,

b) ANŠLUS,

c) anticiklična politika.

 

203. Jedno od osnovnih i najstarijih političkih prava građana u savremenim demokratskim društvima jeste:

a) biračko mesto,

b) biračko pravo,

c) birokratija.

 

204. Procenat od ukupnog broja glasova biračkog tela koji jedna partija mora da osvoji na izborima kako bi imala svoje predstavnike u parlamentu je:

a) klauzula,

b) kvorum,

c) cenzus,

d) konsenzus.

 

205. Suđenje Međunarodnog vojnog suda nakon Drugog svetskog rata pripadnicima fašističke Nemačke je poznatije kao:

a) Nirnbeški proces,

b) Kafkin proces,

c) Haško suđenje,

d) Bolonjski proces.

 

206. Međunarodna komisija kriminalne policije naziva se:

a) Izborna komisija,

b) BIA,

c) Interpol,

d) Izvršno veće.

 

207. Diplomatski predstavnik najvišeg ranga kojeg jedna država kandiduje kod druge naziva se:

a) atentator,

b) agent,

c) ambasador,

d) ataše.

 

208. Organizacija ili grupa sa zajedničkim interesima koja teži da utiče na određeno glasanje članova zakonodavnog tela naziva se:

a) obaveštajna služba,

b) društvo kapitala,

c) lobi.

 

209. Imperijalistički rat za podelu sveta vođen od 1914. do 1918. poznat je kao:

a) Drugi svetski rat,

b) Treći svetski rat,

c) Balkanski rat,

d) Prvi svetski rat,

e) Francuska revolucija.

 

210. Deklaraciju nezavisnosti je napisao:

a) Tomas Džeferson,

b) Džordž Vašington,

c) Tomas Mor,

d) Abraham Linkoln.

 

211. Izraz STATUS QUO primenjuje se za označavanje situacije, tendencije i shvatanja čija je karakteristika:

a) nepromenljivo stanje,

b) promenljivo stanje,

c) varljivo stanje.

 

212. Društvena norma koja nastaje dugim i stihijskim ponavljanjem nekog ponašanja od strane neorganizovane, difuzne mase naziva se:

a) zakon,

b) običaj,

c) pravni akt,

d) opšti akt.

 

213. Kraljevina SHS je promenila ime u Kraljevina Jugoslavija zakonom:

a) kralja Petra I Karađorđevića,

b) kralja Milana Obrenovića,

c) kralja Aleksandra Obrenovića,

d) kralja Aleksandra Karađorđevića.

 

214. Vrsta simboličkog znaka u obliku jednobojnog i višebojnog platna s nekim znakom ili bez njega naziva se:

a) grb,

b) himna,

c) zastava,

d) orden.

 

215. Mobilnost znači:

a) pokretljivost,

b) nepokretljivost,

c) poziv u pomoć.

 

216. Pripadnik osnovne eksploatisane klase u feudalnom društvu je:

a) proizvođač,

b) ratni zarobljenik,

c) kmet,

d) begunac.

 

217. Mesto u kome se lice nastani u nameri da stalno boravi i koje predstavlja centar njegovih životnih interesa naziva se:

a) preambula,

b) prebivalište,

c) statut.

 

218. Specijalna grana policije čija je osnovna funkcija borba protiv političke delinkvencije naziva se:

a) korumpirana policija,

b) saobraćajna policija,

c) tajna policija.

 

219. Mahatma Gandi se borio za nezavisnost:

a) Indije,

b) Vijetnama,

c) Nepala,

d) Tibeta.

 

220. Naziv za razdoblje nacističke vladavine u Nemačkoj je:

a) Treći svet,

b) Trugi svet,

c) Treći stalež,

d) Treći rajh.

 

221. Junion Džek je drugi naziv za:

a) trgovački brod,

b) zastavu Engleske,

c) železnicu u SAD,

d) zemljišni posed.

 

222. U kognatskom sistemu srodostvo se računa po:

a) majci,

b) ocu,

c) ocu i majci,

d) unuku.

 

223. Odgovornost za štetu koja je prouzrokovana protivpravnom radnjom je:

a) deliktna odgovornost,

b) ugovorna odgovornost,

c) pikantna odgovornost,

d) imovinska odgovornost.

 

224. Ekstremni reakcionarni revolucionarni oblik nacionalizma koji karakteriše nacionalna isključivost naziva se:

a) staljinizam,

b) patriotizam,

c) ovinizam,

d) marksizam.

 

225. Status zemlje koja je objavom rata ili bez nje stupila u neprijateljske odnose s jednom ili više država naziva se:

a) ravnopravnost,

b) ratno stanje,

c) mir,

d) reciprocitet.

 

226. Ljubav prema domovini, zemlji i narodu naziva se:

a) državljanstvo,

b) nostalgija,

c) rodoljublje.

 

227. Isključivanje iz crkve se drugačije kaže:

a) ekskomunikacija,

b) ekstradicija,

c) eksportacija,

d) eksploatacija.

 

228. Pripadnici organizovanog pokreta „Slobodni zidari“ koji je ponikao početkom XVIII veka u Engleskoj i Škotskoj nazivaju se:

a) lobisti,

b) milioneri,

c) kalfe,

d) masoni.

 

229. Talasokratija znači:

a) prevlast na moru,

b) talasanje,

c) pomorstvo,

d) cunami.

 

230. Doslovno poštovanje zakona naziva se:

a) lacizacija,      

b) legalizam,

c) misticizam.

 

231. Justicija je kod starih Rimljana bila :

a) boginja pravde,

b) boginja ljubavi,

c) boginja srdžbe.

 

232. Veća odgovarajuća kvalifikovanost za konkretan posao:

a) povećava produktivnost,

b) smanjuje produktivnost,

c) nema nikakvog uticaja na produktivnost.

 

233. Faktori marketing orijentacije preduzeća ispoljavaju se kao:

a) proizvodnja i trgovina,

b) bankarsko poslovanje,

c) reklama, propaganda i dr.

 

234. Devalvacija domaće valute odnosi se na:

a) smanjenje vrednosti valute,

b) povećanje vrednosti valute,

c) mirovanje valute.

 

235. Ko uređuje poslovnu politiku preduzeća:

a) potrošači,

b) upravljački vrh preduzeća,

c) radnici.

 

236. Ekonomske akcije kojima se narušavaju propisi ili ustaljena poslovna praksa u odnosu na promet pojedinih vrsta roba, njihove cene i slično, poznate su kao:

a) crna lista,

b) crna berza,

c) crna ruka.

 

237. Monetarni sistem predstavlja celokupno područje državnog regulisanja:

a) novčane oblasti,

b) nenovčane oblasti,

c) oblasti naturalne razmene.

 

238. Za privrednu organizaciju koja prisvaja pravo ili faktički isključivo pravo, ili stiče položaj koji joj omogućava donošenje najvažnijih odluka, kažemo da je:

a) marketinška organizacija,

b) monopolistička organizacija,

c) organizacija narodne inicijative.

 

239. Globalna kompanija je poslovna organizacija koja deluje:

a) u okviru svojih regionalnih granica,

b) izvan svojih nacionalnih granica,

c) u okviru svojih nacionalnih granica.

 

240. Maksimalna kazna zatvora u Srbiji je:

a) trideset i pet godina,

b) doživotna,

c) smrtna,

d) četrdeset godina.

 

241. Normiranje proizvoda i poluproizvoda u pogledu utvrđivanja njihove sadržine (kvaliteta), forme (oblika), težine, itd. naziva se:

a) trgovinski bilans,

b) standardizacija,

c) ukalkulisavanje.

 

242. Prosečna ili srednja vrednost koja se dobije kada se pojedinačne veličine saberu i zbir podeli brojem veličina jeste:

a) aritmetička progresija,

b) avans,

c) aritmetička sredina.

 

243. Period poslovanja u periodu od godinu dana, koji se najčešće poklapa i sa kalendarskom godinom, naziva se:

a) poslovna godina,

b) poslovni događaj,

c) poslovni izveštaj.

 

244. Preostali deo sredstava posle izmirenja rashoda i dugova, ili preostala materijalna dobra posle podmirenja potreba (potražnje) na domaćem tržištu, naziva se:

a) deficit,

b) suficit,

c) surogat.

 

245. Prodaja ili preprodaja krijumčarene robe (ukradene ili ilegalno unesene iz inostranstva) naziva se:

a) trgovina,

b) monopol,

c) šverc.

 

246. Drugi naziv za deo poslovne politike preduzeća kojom je nužno obezbediti najpovoljnije izvore finansiranja i postići usklađenost između raspoloživih sredstava jeste:

a) razvojna politika preduzeća,

b) finansijska politika preduzeća,

c) kadrovska politika preduzeća.

 

247. Cena po kojoj se određenog dana na berzi kupuju ili prodaju vrednosni papiri, devize, valute i robe naziva se:

a) nominalna vrednost,

b) kurs,

c) predračun.

 

248. Privredna delatnost za promet robe, koju obavljaju zasebno organizovana preduzeća i radnje, kao i fizička lica, naziva se:

a) trgovina,

b) proizvodnja,

c) špedicija.

 

249. Produktivnost je:

a) rezultat proizvodnje materijalnih dobara za zadovoljenje određenih potreba,

b) plodnost u radu, stvaralačka snaga radne organizacije i društva kao celine,

c) plan razvoja jedne privredne organizacije.

 

250. Ortakluk je:

a) pojam nastao od turske reči ortak i znači drug, naročito poslovni kompanjon,

b) ekonomska mera kojom se radne organizacije i fizička lica štite od nepredviđenih posledica,

c) moguća opasnost od nastajanja šteta u nastupajućoj poslovnoj godini.

 

251. Monopolsko tržište podrazumeva:

a) jednog ponuđača,

b) nekoliko ponuđača,

c) mnogo ponuđača.

 

252.  Ukoliko postoji suficit u budžetu:

a) prihodi su veći od rashoda iz budžeta,

b) rashodi iz budžeta su veći od prihoda,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

253. Putem poreza:

a) poreski obveznici ubiru neznatan deo prihoda,

b) država ubire najveći deo budžetskih i drugih prihoda,

c) određene firme ubiru najveći deo prihoda.

 

254. Depresijacija i devalvacija znače da je vrednost određene valute, odnosno službeni devizni kurs:

a) smanjen u odnosu na valutu druge zemlje,

b) povećan u odnosu na valutu druge zemlje,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

255. Apresijacija i revalvacija znače da je vrednost određene valute, odnosno službeni devizni kurs:

a) smanjen u odnosu na valutu druge zemlje,

b) povećan u odnosu na valutu druge zemlje,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

256. Profit je osnovni cilj poslovanja, a javlja se u slučajevima kada su:

a) prihodi veći od rashoda,

b) rashodi veći od prihoda,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

257. Potrošačku korpu čine:

a) sirovine koje kupuju kompanije,

b) ukupna tekuća potrošnja,

c) proizvodi koje kupuje prosečan potrošač.

 

258. Kamata predstavlja:

a) cenu po kojoj banke odobravaju kredite,

b) cenu novca koju banke naplaćuju za kredite i plaćaju za depozite,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

259. Realna kamata (kamatna stopa):

a) predstavlja razliku između nominalne kamatne stope i stope inflacije,

b) predstavlja zbir nominalne kamatne stope i stope inflacije,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

260. Prava mera životnog standarda je:

a) realni domaći bruto proizvod po stanovniku,

b) nominalni domaći bruto proizvod po stanovniku,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

261. Investiranje je:

a) kupovina proizvoda i usluga,

b) plasiranje štednje u banku,

c) kupovina akcija i obveznica.

 

262.  Tržišna privreda je:

a) ona u kojoj sve odluke o proizvodnji i potrošnji donosi vlada,

b) ona u kojoj pojedinci i privatna preduzeća donose odluke o proizvodnji i potrošnji,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

263. Životni standard građana u jednoj zemlji zavisi od:

a) vojne i političke moći te zemlje,

b) sposobnosti zemlje da proizvodi dobra i usluge,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

264. Životni standard zavisi od:

a) zarada (plata),

b) troškova roba i usluga,

c) odnosa zarada i troškova i količine roba i usluga koje pojedinci mogu da pribave (kupe).

 

265. Kada centralna banka emituje (štampa) suviše novca:

a) cene proizvoda i usluga rastu,

b) cene proizvoda i usluga opadaju,

c) cene proizvoda i usluga ostaju nepromenjene.

 

266. Inflacija je:

a) opadanje opšteg nivoa cena u ekonomiji,

b) porast opšteg nivoa cena u ekonomiji,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

267. Poželjna je:

a) viša stopa inflacije,

b) niža stopa inflacije,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

268. Poželjna je:

a) viša produktivnost,

b) niža produktivnost,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

269. U uslovima ekonomske krize nezaposlenost:

a) raste,

b) opada,

c) ostaje nepromenjena.

 

270. Efikasnost omogućava:

a) maksimalizovanje koristi iz ograničenih resursa,

b) proizvodnju pravih roba i usluga namenjenih tržištu,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

271. Proizvodni resursi – rad, zemlja i kapital su:

a) neograničeni,

b) ograničeni,

c) nemoguće je utvrditi.

 

272. U uslovima izrazite konkurencije, kakva se kod nas susreće na pijacama, cena kišobrana će u slučaju da kiša pada:

a) rasti,

b) opadati,

c) ostati nepromenjena.

 

273. Povećanje poreza i povećanje socijalnih davanja:

a) dokazuje postojanje „besplatnog ručka”,

b) unapređuje efikasnost na štetu jednakosti,

c) unapređuje jednakost na štetu efikasnosti.

 

274. Spoljnotrgovinska razmena je:

a) neophodna jer omogućava zemlji da ima veću raznovrsnost proizvoda po nižim troškovima, nego da se ti proizvodi proizvode u zemlji

b) nepotrebna budući da ne omogućava smanjenje potrebe za resursima,

c) štetna s obzirom na to što stavlja u podređeni položaj u odnosu na druge države.

 

275. Ljudi reaguju na podsticaje. Ukoliko su plate računovođa i inženjera jednake, a prve se povećaju za 50% i druge za 20%, može se očekivati:

a) veći broj studenata koji žele da postanu računovođe,

b) veći broj studenata koji žele da postanu inženjeri,

c) ništa od prethodno navedenog.

 

276. Najveću snagu na tržištu ima:

a) farmerov uticaj na cenu kukuruza,

b) Mercedesov uticaj na cenu automobila,

c) Majkrosoftov uticaj na cenu operativnih sistema.

 

277. Radnici u Nemačkoj su među onima koji primaju najveće plate u Evropi:

a) zato što je nemačka privreda zaštićena od stranih konkurenata,

b) zato što rade najduže u Evropi,

c) zato što rade najproduktivnije (sa najvećim učinkom).

 

278. Porast cene malina je informacija koja:

a) sugeriše potrošačima da kupuju više malina,

b) sugeriše potrošačima da kupuju manje višanja,

c) sugeriše proizvođačima da proizvode više malina,

d) sugeriše proizvođačima da proizvode manje malina.

 

279. Ukoliko bi za svaki sat radnik mogao da proizvede dve čokolade ili deset olovaka, bez razmene bi:

a) domaća cena jedne olovke bila 1/5 čokolade,

b) domaća cena jedne olovke bila 1/3 čokolade,

c) domaća cena jedne olovke bila dve čokolade.

 

280. „Načertanije“ je napisao:

a) Ilija Grašanin,

b) Milutin Garašanin,

c) Miloš Obrenović,

d) Dositej Obradović.

 

281. Tip banke koji kao prevashodan cilj rada ima sticanje profita jeste:

a) investiciona,

b) komercijalna,

c) narodna.

 

282. U kom kompjuterskom programu se najčešće kucaju tekstualni dokumenti?

a) Microsoft World,

b) Microsoft Word,

c) QWERTY inc.,

d) Microsoft Excel.

 

283. Koja od navedenih zemalja ne pripada Skandinaviji?

a) Norveška

b) Švedska

c) Litvanija

d) Finska

 

284. Izbacite uljeza:

a) Butros Butros Gali,

b) Ban Ki Mun,

c) Kofi Anan,

d) Idi Amin.

 

285. U kom delu se prvi put pominje Veliki brat?

a) „Taras Buljba“,

b) „1984“,

c) „Velika očekivanja“,

d) „Utopija“.

 

 286. Podvucite pravilno napisanu reč:

a) ne znanje,

b) ne dostajati,

c) ne piti,

d) ne pozvan.

 

287. Vrhovni bog u skandinavskoj mitologiji je:

a) Loki,

b) Tor,

c) Odin,

d) Perun.

 

288. Koja od navedenih životinja nije sisar?

a) kit,

b) delfin,

c) ajkula,

d) slepi miš.

 

289. Kako se zove himna studenata i univerziteta?

a) „Gaudeamus igitur“ („Radujmo se“),

b) „Internacionala“,

c) „Oda radosti“,

d) „Mala noćna muzika“.

 

290. U Sjedinjenim Američkim Državama dominantna religija je:

a) rimokatolicizam,

b) protestantizam,

c) judaizam,

d) budizam.

 

291. Talmud je:

a) jevrejska sveta knjiga,

b) naftom bogata oblast Bliskog istoka,

c) provincija u Egiptu,

d) košarkaški klub iz Tel Aviva.

 

292. Agrumi su:

a) nalazišta srebra,

b) neophodni sastojci za pripremu ruma,

c) južno voće,

d) ništa od navedenog.

 

293. Italijanski vestern filmovi su se popularno zvali:

a) špageti vestern,

b) njoki vestern,

c) vestern donovi,

d) vesternini.

 

294. Sikstinsku kapelu je oslikao:

a) Mikelanđelo,

b) Leonardo da Vinči,

c) Van Gog,

d) Ticijan.

 

295. Kako se zove parlament Sjedinjenih Američkih Država?

a) Senat,

b) Narodna skupština,

c) Kongres,

d) Predsednički dom,

e) Predstavnički dom.

 

296. Muzički instrument je:

a) mandolina,

b) papalina,

c) konkubina,

d) kartolina.

 

297. Kako se naziva igračka na rasklapanje u liku stare žene, jedan od nacionalnih simbola Rusije?

a) babuška,

b) papuška,

c) djeduška,

d) šuška,

e) nijedno od navedenih.

 

298. Stogodišnji rat se vodio između:

a) Francuske i Italije,

b) Španije i Portugala,

c) Engleske i Španije,

d) Francuske i Engleske.

 

299. Od koje godine je Republika Srbija samostalna država?

a) 1804,

b) 1835,

c) 1878,

d) 1945,

e) 1991,

f)  2006.

 

300. Pre Drugog svetskog rata dominantan jezik u međunarodnim odnosima bio je:

a) nemački,

b) engleski,

c) francuski,

d) ruski,

e) španski,

 

301. Dopunite niz u sastavu muzičara grupe The Beatles: Ringo Star, Pol Makartni, Džordž Harison i...

a) Džeri Luis,

b) Čabi Čeker,

c) Džon Lenon,

d) Čak Beri.

 

302. Ko je po legendi osnovao Rim?

a) Rimski Korsakov,

b) Gaj Julije Cezar,

c) Eneja

d) Romul i Rem

 

303. Koje delo je napisao Fjodor Mihailovič Dostojevski?

a) „Tihi Don“,

b) „Stranac“,

c) „Kockar“,

d) „Jedan dan Ivana Denisoviča“.

 

304. Aboridžini su domorodačko stanovništvo:

a) Novog Zelanda,

b) Havaja,

c) Australije,

d) Kanade.

 

305. Agnostik je:

a) nevernik,

b) osoba koja pati od brojnih fobija,

c) osoba koja nema pouzdanja u svoje znanje,

d) osoba koja smatra da viša duhovna sila (božanstvo) možda postoji, ali da se ne može utvrditi oblik i priroda te sile.

 

306. Vernici islamske veroispovesti veruju:

a) samo u proroka Muhameda,

b) samo u proroka Mojsija,

c) u tri proroka, Mojsija, Isusa i Muhameda,

d) ni u jednog od navedenih proroka.

 

307. Navedite predstavnika impresionizma u slikarstvu:

a) Pablo Pikaso,

b) Klod Mone,

c) Žan Mone,

d) Sava Šumanović.

 

308. Koja telo u Sunčevom sistemu zvanično više nije planeta?

a) Zemlja,

b) Venera,

c) Pluton,

d) Saturn.

 

309. U kom gradu žive književni junaci Romeo i Julija?

a) Raveni,

b) Veroni,

c) Stratfordu na Avonu,

d) Firenci.

 

310. Koja hrana nije kvarljiva?

a) med,

b) mleko,

c) meso,

d) jaja.

 

311. U kom gradu se održava Oktoberfest?

a) Glazgovu,

b) Edinburgu,

c) Bremenu,

d) Minhenu,

e) Frankfurtu.

 

312. Sadašnji vrhovni poglavar rimokatoličke crkve zove se:

a) papa Benedikt XVI,

b) papa Jovan Pavle III,

c) papa Pije,

d) papa Grgur XV.

 

313. Trojanski rat se vodio zbog:

a) Jelene,

b) Atine,

c) Zevsa,

d) Jovane.

 

314. Tabu znači:

a) tagrada,

b) zabrana,

c) dozvola,

d) pristanak.

 

315. Mihailo Obrenović je imao titulu:

a) župana,

b) kneza,

c) kralja,

d) despota.

 

316. Koji starogrčki mislilac je uzviknuo „Eureka!“?

a) Diogen,

b) Sokrat,

c) Arhimed,

d) niko, u pitanju je ratnički poklič filozofa iz Mileta.

 

317. Petar Veliki je za svoju prestonicu odredio planski izgrađen grad:

a) Sankt Petersburg,

b) Tver,

c) Pskov,

d) Moskvu.

 

318. Bugari su svoje ime dobili po:

a) slovenskom plemenu od koga potiču,

b) azijskom plemenu koje se asimilovalo u slovenskim masama na Balkanu,

c) grčkom imenu za prva slovenska plemena na Balkanu,

d) mađarskom imenu koje doslovno znači „ne-Ugari“.

 

319. Osobu koja voli da uživa u životnim zadovoljstvima drugačije nazivamo:

a) stoikom,

b) epikurejcem,

c) pitagorejcem,

d) pustinjakom,

 

320. Austrougarska je anektirala Bosnu u Hercegovinu:

a) 1900,

b) 1914,

c) 1908,

d) 1918.

 

321. Na Lazarevoj večeri nije mogla biti poslužena:

a) piletina,

b) salata,

c) ćuretina,

d) prasetina,

e) konjetina.

 

322. Felinolog je neko ko se bavi:

a) mačkama,

b) pticama,

c) posredovanjem,

d) divljim životinjskim vrstama.

 

323. Muzej Prado se nalazi u:

a) Barseloni,

b) Parizu,

c) Rimu,

d) Madridu.

 

324. Kraljevina SHS je osnovana:

a) 1914,

b) 1915,

c) 1918,

d) 1945.

 

325. Sedište UN se nalazi u:

a) Ženevi,

b) Briselu,

c) Strazburu,

d) Njujorku.

 

326. Antički Vavilon se nalazi u blizini današnjeg:

a) Jerusalima,

b) Bagdada,

c) Kaira,

d) Bejruta.

 

327. U timokratiji stanovništvo se deli po:

a) teritorijalnom principu,

b) imovinskom principu,

c) poreklu,

d) ni po čemu od prethodno navedenog.

 

328. Dragutin Dimitrijević Apis je bio član:

a) Crne noći,

b) Crne ruke,

c) Crne zore,

d) Crne smrti.

 

329. Prvi od državnika u Evropi koji je uveo neke vidove socijalnog osiguranja bio je:

a) Bendžamin Dizraeli,

b) Oto fon Bizmark,

c) Aleksandar Kerenski,

d) Napoleon III.

 

330. Jedini predsednik SAD koji je više od dva mandata bio na toj poziciji je:

a) Džordž Vašington,

b) Kalvin Kulidž,

c) Bil Klinton,

d) Teodor Ruzvelt,

e) Frenklin Delano Ruzvelt.

 

331. Agorafobija je:

a) strah od letenja,

b) strašan san, košmar,

c) mesečarenje,

d) strah od otvorenog prostora.

 

332. Kako se zove muzički pokret iz osamdesetih kojim je pank muzika doživela procvat?

a) „New wave“,

b) „Old boy“,

c) „Evergreen“,

d) „Rockin’ and rollin’“.

 

333. Ko je izumeo parnu mašinu?

a) Džems Vat,

b) Džejmi Oliver,

c) Milutin Milanković,

d) Aleksandar Grejem Bel.

 

334. Koja antička država je smatrala Mediteran „svojim jezerom“?

a) Persija,

b) Rimsko carstvo,

c) Kartagina,

d) Fenikija.

 

335. Reka Rajna se uliva u:

a) Jonsko more,

b) Crno more,

c) Severno more,

d) Sredozemno more.

 

336. Nikolo Paganini je svetski poznat po:

a) delu „Paganin u Italiji“, zbog kojeg je i dobio nadimak,

b) virtuoznom sviranju violine,

c) novoj vrsti testenina koju je izmislio,

d) borbi za oslobođenje Italije.

 

337. Srbija je postala kraljevina:

a) 1918,

b) 1882,

c) 1888,

d) 1804.

 

338. Sklonost čestom menjanju seksualnih partnera drugačije se naziva:

a) promiskuitet,

b) komoditet,

c) reciprocitet,

d) „tet-a-tet“.

 

339. Pismo za slepe osobe se zove:

a) Vukova azbuka,

b) Brajeva azbuka,

c) Leonardov kod,

d) ništa od navedenog.

 

340. Hladni rat se vodio između:

a) Engleske i Francuske,

b) Nemačke i SSSR-a,

c) SAD i SSSR-a,

d) SAD i Iraka.

 

341. Zaokružite pravilno napisanu skraćenicu:

a) dr. (doktor),

b) v d. (vršilac dužnosti),

c) mr (magistar),

d) tg (tekuće godine).

 

342. Balada je:

a) pesma u prozi,

b) lirska pesma,

c) epsko-lirska pesma,

d) epska pesma.

 

343. Zaokružite tačan odgovor:

Da li znaš: a) jel Marko stigao?

                b) jel’ Marko stigao?           

                c) je l Marko stigao?

                d) je l’ Marko stigao?

 

344. Dovršite rečenicu:

Bole me a) obadve ruke,

             b) dve ruke,

             c) sve ruke,

             d) obe ruke.

 

345. Zaokružite pravilno napisanu rečenicu:

a) Stanujem u Ulici Cara Dušana, a ona u Ulici Modene.

b) Stanujem u ulici Cara Dušana, a ona u ulici Modene.

c) Stanujem u Ulici cara Dušana, a ona u Ulici Modene.

d) Stanujem u ulici cara Dušana, a ona u ulici Modene.

 

346. „Aidu“ je komponovao:

a) Đakomo Pučini,

b) Ludvig van Betoven,

c) Đuzepe Verdi,

d) Volfgang Amadeus Mocart.

 

347. Promenljive vrste reči su:

a) imenice, zamenice, pridevi, prilozi i glagoli,

b) imenice, zamenice, pridevi, brojevi i glagoli,

c) imenice, zamenice, prilozi, predlozi i glagoli,

d) imenice, zamenice, rečce, prilozi i pridevi.

               

348. Zaokružite niz pravilno napisanih reči:

a) precednik, ruki, tačci, Slavicin,

b) pretsednik, ruci, tačci, Slavičin,

c) predsednik, ruci, tački, Slavičin,

d) predsednik, ruci, tački, slavicin.

 

349. Od nabrojanih vrsta reči  po rodu, broju i padežu se menjaju:

a) glagoli,          

b) prilozi,

c) zamenice,

d) rečce.

 

350.  Zaokružite pravilno napisanu rečenicu:

a) Mi bi voleli da idemo na more.

b) Vi bi voleli da idete na more.

c) Ja bi voleo da idem na more.

d) Oni bi voleli da idu na more.

 

Link ka odgovorima