Zašto Pravne i poslovne akademske studije dr Lazar Vrkatić ?
 
 • 52% studenata prve godine upiše se na osnovu preporuke zadovoljnih studenata prethodnih generacija

 • svi studijski programi su akreditovani kao i sama institucija

 • prvi akreditovana privatna visokoškolska ustanova

 • ima dobre i primenljive programe

 • ima razvijenu saradnju sa privrednim i neprivrednim institucijama u zemlji i svetu

 • iznad svega ceni svoje studente

Savremeni koncept nastave
 

Veliki broj stručnjaka iz zemlje i inostranstva izvodi savremenu nastavu koju karakteriše dosledna primena Bolonjske deklaracije.


Posebna pažnja posvećena je  radu studenata sa mentorima, praćenju individualnog razvoja studenata, timskom radu i razvoju i sticanju praktičnih znanja i veština.


U toku studija predviđen je i rad u malim grupama, redovne  konsultacije,  analize slučaja (Case study) i obavezno korišćenje savremene tehnologije.


Fakultet poseduje sopstveni poslovni prostor sa adekvatnim brojem učionica opremljenih po svetskim standardima za izvođenje nastave.

U fokusu naših aktivnosti su studenti kojima je neophodno preneti znanje, ali i razviti moralne i  ljudske vrednosti.  

Šta nudimo studentima

 • osnovne studije i master studije

 • savremeni način nastave

 • eminentne profesore sa mogućnošću stalnog kontakta sa profesorima tokom studija

 • međunarodnu prohodnost tokom studija


Kako istražujemo i stičemo praktična znanja

        Učimo u jedinstvenim uslovima za praktičnu nastavui naučno-istraživački rad u:

 • pravnoj klinici

 • laboratoriji poslovni simulacija

 • forenzičkoj laboratoriji

 • jezičkoj laboratoriji

 • psihološkoj laboratoriji

Mogućnosti tokom studija

 • stipendije za najbolje studente

 • razmena studenata

 • nagrade za najbolje studente

Mogućnosti posle studija

 • lakše pronalaženje posla zbog primenjenih smerova

 • lakše prilagođavanje stranim kompanijama zbog načina rada i međunarodne saradnje

 • mogućnost zapošljavanja u državnim i privatnim preduzećima


Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta
Saradnja i SPORAZUmi
       međunarodni
       sporazumi
Savremeni koncept
nastave
dešavanja

CENTAR ZA
PSIHOLOŠKU
EDUKACIJU I
KONSALTING

SEEPALS
South East European
Project for the Advancement of Language Studies

Gradimo mostove,
a ne zidove

 
CIVITAS
časopis za
društvena
istraživanja
 

ALUMNI
Preko dve hiljade zadovoljnih
studenata

 

 

 

Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad 
      
+381 (21) 472 7884

e-mail:
office@fpps.edu.rs

  O nama Studijski programi Upis Nastava Izdavačka delatnost Nauka Fondacija
  Pozdravna reč dekana
O osnivaču
Misija i vizija
Akreditacije
Akta fakulteta
Međunarodna saradnja
Savremeni koncept
nastave
Pravo
Engleski jezik
Psihoterapija
Poslovna psihologija
Poslovna ekonomija
Bezbednost i
kriminalistika
Osnovne studije
Master studije
Savremeni koncept
nastave

Kontakt
Rasporedi
Konsultacije
Rezultati
Preuzimanje materijala
E-learn
Live@edu
Kalendar rada
Opšte informacija
Izdanja
CIVITAS
Kontakt
Opšte informacija
Naučni skupovi
Tribine
CEPK

Studentski
parlament

Kontakt